Dames en ondernemerschap

19 oktober 2022 om 09:10 

Quand l’entrepreneuriat se conjugue au féminin Portrait of young business women in the office

“Iedereen kan een ondernemer zijn.” Die stelling geldt uiteraard ook voor vrouwen. Vier op de tien Belgische eenmanszaken werden door een vrouwelijke ondernemer opgericht. Hoe langer hoe meer dames creëren voortaan een eigen activiteit. Beter nog: omdat ze voorzichtig en georganiseerd zijn, runnen vrouwelijke ondernemers hun bedrijf op een merkwaardige manier.

Eerst enkele kerncijfers over vrouwelijk ondernemerschap. Wat geruime tijd een typisch mannelijke aangelegenheid is gebleven, onthaalt sinds een aantal jaren steeds meer vrouwen die zich aan het avontuur wagen. Volgens cijfers van het RSVZ is het aantal vrouwelijke zelfstandigen (alle statuten samen) in België de afgelopen vijf jaar met 12,04% gestegen. De FOD Economie wijst er ook op dat het percentage vrouwelijke ondernemers in België hoger ligt dan het gemiddelde van de 27 EU-lidstaten.

Verlangen naar ondernemerschap, vrijheid en ontplooiing

Bijna de helft van de vrouwen die beslissen een eigen zaak op te richten, is op zoek naar meer vrijheid. De tweede reden is ontplooiing. Vrouwelijke ondernemers oordelen dat zij door eigen baas te zijn meer van hun dagelijks leven kunnen genieten en meer welzijn ervaren. Zij zien ondernemerschap als een waardevolle beroepskeuze. Ten slotte vermelden vrouwen de organisatie van de werktijd als een van de drie voornaamste redenen om een eigen bedrijf te beginnen. Dit is een vooral vrouwelijk argument, want slechts 19% van de mannen creëert een bedrijf om die reden.

Vrouwen zijn net zo succesvol, zo niet succesvoller!

Het aantal vrouwelijke ondernemers neemt toe. Hun projecten zijn meestal veelbelovend en duurzaam. Volgens een studie van Women Equity is de economische levensvatbaarheid van door vrouwen opgerichte bedrijven beter dan die van door mannen gecreëerde ondernemingen. Dezelfde bron geeft aan dat door vrouwen geleide KMO’s ook een betere groeicurve vertonen.

Is vrouw zijn een garantie voor succes?

Ligt hun geheim in economische voorzichtigheid? Uit de successen van vrouwelijke ondernemers blijkt dat zij meer dan hun mannelijke tegenhangers gevoelig zijn voor ondernemersrisico’s. Op economisch niveau is anticiperen een grote deugd. Vrouwelijke ondernemers lijden niet aan grootheidswaanzin. Zij zijn vooruitziend en voorzichtig. Ze gaan minder leningen aan en blijven voorzichtig met winstmarges. Op die manier maken zij uiteindelijk meer winst dan verwacht.

Voordat ze aan een ondernemersavontuur beginnen, investeren ze meestal veel denkwerk in het project. Nadenken en dan pas handelen. Aanleg voor organisatie is een andere van hun troeven. Vrouwen zijn gewend alles te regelen (werk, gezin, huishouden, enz.) en zijn daarom zeer georganiseerd en veelzijdig. Zij willen ook worden opgeleid op alle gebieden waar hun bedrijf zich mee bezighoudt.

Ten slotte verklaren ook wederzijdse hulp en netwerken het succes van door vrouwen geleide bedrijven.

Vrouwen aanmoedigen om een zaak te starten

De bijdrage van vrouwelijke ondernemers aan de economische en sociale ontwikkeling van de samenleving is ondertussen vanzelfsprekend. Laten we dus zoveel mogelijk vrouwen aanmoedigen om een eigen bedrijf te creëren! Meer dan ooit is het van groot belang bewustmakingsinspanningen voort te zetten om een grotere pariteit in de ondernemersgemeenschap te bereiken. Specifieke sensibiliseringscampagnes werpen trouwens vruchten af.
Mooie voorbeelden van vrouwelijke ondernemers zijn ook inspiratiebronnen. Ze bewijzen dat het mogelijk is om je met talent een weg te banen in een starterswereld die nog steeds overwegend mannelijk is.

Tijdens onze volgende scale-up avond gewijd aan vrouwelijke ondernemers vertellen Muriel Bernard, CEO van eFarmz, Gaëlle Helsmoortel, CEO van dgenious en Laurence Baeten, Managing Director & Partner bij blue2purple over hun inspirerend parcours en de uitdagingen waar ze voor stonden.

Afspraak op dinsdag 25 oktober van 18 tot 20.30 uur, bij BECI (Louizalaan 500, 1050 Brussel). Deelname is gratis. Registreren is echter vereist.

In de tussentijd kunt u zich nu al aanmelden voor het nieuwe MeDoFly acceleratieprogramma van BECI, dat begeleiding biedt aan ambitieuze scale-ups die hun activiteiten echt willen boosten.

Interview door Gaëlle Hoogsteyn

Voor meer informatie over het MeDoFly acceleratieprogramma en onze scale-up nights:
Eric Vanden Bemden
Bedrijfsadviseur | Conseiller en entreprises
evb@beci.be
T +32 2 563 68 56
M +32 475 23 14 07

 

Delen