De gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP) : een waardevolle hulp

Door  - 3 juli 2020 om 14:07 

@unsplash

Wanneer een onderneming zich in een moeilijke situatie bevindt, kan de gerechtelijke reorganisatieprocedure (GRP) een waardevolle hulp blijken te zijn, omdat zij de continuĆÆteit van de activiteiten onder toezicht van de rechtspraak in stand kan houden door de onderneming tegen haar schuldeisers te beschermen.

De GRP geeft het bedrijf een termijn om het te laten herstellen.

 

Een procedure voorbehouden aan ondernemingen…

Het beschermingsregime is voorbehouden aan natuurlijke personen die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen, rechtspersonen en organisaties zonder rechtspersoonlijkheid.

 

ā€¦ wiens bedrijfscontinuĆÆteit in gevaar is

De GRP mag gevraagd worden wanneer de continuĆÆteit van de bedrijfsactiviteiten in gevaar komt. Dit gevaar mag niet op handen zijn, maar het moet concreet zijn en een reĆ«le bedreiging vormen, op korte termijn of op midden termijn.

 

Concreet

De opening van een GRP kan leiden tot drie soorten reorganisaties die kunnen worden gecombineerd als het belang van het dossier dit rechtvaardigt.

Voor minder complexe gevallen kan een reorganisatie door minnelijke schikking (onder gerechtelijk toezicht) worden bevolen. De zoektocht naar een compromis met elke schuldeiser zal op de agenda worden gezet om ze af te betalen en het onderneming weer op de rails te krijgen.

In de meeste gevallen leidt de GRP tot een reorganisatieplan, onder voorbehoud van een collectieve overeenkomst van de schuldeisers. Deze overeenkomst voorziet vaak in een verlaging van de schulden tot een bepaald percentage en een termijn voor de betaling van het saldo.

De reorganisatie kan ook worden uitgevoerd door activiteiten onder toezicht van de rechter over te dragen aan een derde partij. Hierdoor kan het bedrijf zich heroriƫnteren op bepaalde activiteiten om het evenwicht te herstellen.

Wil je in detail treden en het onderwerp verdiepen?

KLIK

 

Contact : uLaw

Delen