De waterweg als duurzaam alternatief voor het wegtransport

28 januari 2021 om 08:01 

[Coproduction] De Haven van Brussel speelt een belangrijke rol in de bevoorrading van de stad (bouwmaterialen, aardolieproducten, metalen, levensmiddelen, enz). Dankzij de waterweg rijden er elk jaar immers 2 000 vrachtwagens minder rond op onze wegen. De Haven van Brussel is dus een goede oplossing voor de files in de hoofdstad.

Een van de belangrijkste opdrachten van de Haven bestaat in het bevorderen van de modal shift van goederentransport over de weg naar de waterweg en de spoorweg. Het kanaal kan immers nog veel meer trafiek aan, zonder extra investeringen. Bovendien kunnen zo heel wat typische problemen van wegtransport vermeden worden, zoals files, schade aan de wegen en vervuiling.

Transport over de waterweg is ook de meest milieuvriendelijke transportwijze: dankzij de zeven miljoen ton goederen die jaarlijks per schip getransporteerd worden, kunnen er dagelijks 2 000 vrachtwagens vermeden worden in en rond de hoofdstad, en wordt er jaarlijks 106 000 ton CO2 uitgespaard.

De rol van de haven als speler in de stedelijke distributie zal dus in de komende jaren groeien.

De Haven van Brussel, beheerder van de waterweg, moedigt bedrijven aan om gebruik te maken van de binnenvaart om goederen te leveren of te ontvangen in de hoofdstad.

Om de goederenstroom te optimaliseren, hun hinder te beperken en hun impact op de mobiliteit in de stad te verminderen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een Strategisch Plan voor het goederenvervoer opgesteld.

Dit plan werd in 2013 goedgekeurd door de gewestelijke regering en bevat een politieke langetermijnstrategie die onder meer tot doel heeft het goederenvervoer in de hoofdstad efficiënter en duurzamer te maken.

Overweegt u een multimodale aanpak van uw transport in Brussel?
Wilt u bijdragen aan het respect voor het milieu door een duurzaam alternatief te gebruiken?

Neem dan contact op met onze logistiek – en transportdeskundigen voor een gratis expertise:

bdo@port.brussels

6 Redersplein
1000 Brussel

+32 (0)2 420 67 00

De Haven van Brussel beheert de 14 km waterweg die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doorkruist.

 

 

 

Heb je interesse in de Brusselse relanceplan? Reageer LIVE op Facebook!

Van 26/01 tot 29/01 volg de verschillende LIVE op Facebook! Schrijf je in hier 

Delen