Een stagiair, waarom?

3 september 2018 om 08:09 

Een nieuw academiejaar is van start gegaan en wellicht ontvangt u binnenkort sollicitaties van studenten die een stage willen lopen. Stages maken immers steeds meer deel uit van de opleiding aan hogescholen, van het alternerend onderwijs en de beroepsopleidingen. Voor studenten betekent dit een kans om beroepservaring op te doen. Toch kunnen ook bedrijven hier voordeel uit halen. 

Een stagiair is een waardevolle medewerker. In functie van zijn ervaring en de duur van de stage kan hij min of meer complexe taken uitvoeren. Een stage kan ook de gelegenheid zijn om aan interessante projecten te werken die wegens tijdgebrek werden opgeschort. Hiervan getuigt Alexandra Van Hemeldonck, secretaris-generaal van de Belfius Foundation: “De Belfius Foundation verwelkomde een laatstejaars Masterstudente voor een 2 maanden durende stage. Vanaf de derde dag voelde ze zich helemaal thuis. Ik heb haar twee projecten toevertrouwd en ze heeft geweldig werk verricht. Een echte buitenkans voor mij.”

Een stagiair brengt nieuwigheid in de onderneming. (Zorgvuldig gekozen) stagiairs zijn meestal boordevol enthousiasme. Ze zijn leergierig en willen hun potentieel bewijzen. Deze mensen uit de jonge generatie zijn rijk aan nieuw verworven kennis en kunnen daarom ook nieuwe hulpmiddelen binnenbrengen. “Onze studenten in de communicatiewetenschappen kunnen bijvoorbeeld hun deskundigheid bewijzen met nieuwe hulpmiddelen die in de onderneming nog niet worden toegepast en op die manier jongere medewerkers, die soms ondervertegenwoordigd zijn, bereiken en sensibiliseren”, weet Murielle Schiltz, coördinator van de beroepspraktijk in de communicatiesectie van de ICHEC-ISFSC hogeschool.

Een beroep doen op stagiairs is ook een prima manier om te rekruteren. Tijdens de stage hebt u de gelegenheid om het werk en de vaardigheden van de stagiair te waarderen. Waarom zou u deze jonge persoon niet aanwerven als hij of zij echt voldoet? “Stages bouwen bruggen tussen scholen en bedrijven. Voor zover de stagemeester de stagiair de kans biedt om zijn potentieel te benutten, ontdekken de bedrijven soms geweldige kandidaten”, aldus mevrouw Schiltz.

Stages zijn ook een ideale manier om de onderneming en haar waarden in een positief daglicht te zetten. Murielle Schiltz: “Laat zien dat uw bedrijf een maatschappelijke rol wil spelen en bereid is zijn kennis met studenten te delen. Een echt pluspunt voor de reputatie!”

De beste slaagkansen: vóór de stage

Zowel bij het ontvangen van een spontane sollicitatie als wanneer u zelf proactief op zoek bent naar stagiairs, stelt u zich best een aantal vragen vooraf. “Vooreerst de doelstellingen”, verklaart Murielle Schiltz. “Waarom wilt u een beroep doen op een stagiair? Wat kunt u aan de student aanbieden en wat kan zijn inbreng zijn? Contacteer de school om inzicht te krijgen in de pedagogische doelstellingen van de stage, want die kunnen verschillen van uw eigen operationele verwachtingen.” Vervolgens denkt u na over de toe te vertrouwen missies en taken. “Hoe gedetailleerder het stage-aanbod, hoe gemakkelijker het wordt om de juiste stagiair te vinden”, weet de coördinatrice. “Na de sollicitatie van mijn stagiaire sprak ik met haar over de uit te voeren taken, de nagestreefde doelstellingen en de context waarin zij zou moeten werken. Ik wilde er zeker van zijn dat deze missies haar interesseerden en nagaan of zij over de vereiste vaardigheden beschikte (zo bijvoorbeeld een vlotte pen), ook al besef ik dat zij er ook is om te leren”, vertelt Alexandra Van Hemeldonck.

Stagiairs rekruteren kan op verscheidene manieren. Een efficiënte aanpak is het sturen van een stage-aanbod rechtstreeks naar scholen waarvan de leertrajecten overeenstemmen met de gezochte profielen. U kunt het stage-aanbod ook publiceren op uw eigen website of op gespecialiseerde platformen, uw aanbod verspreiden op sociale netwerken en het intern publiceren om gebruik te maken van het netwerk van uw eigen medewerkers.

Identificeer tot slot wie de contactpersonen van de stagiair zullen zijn. Wie zorgt voor de rekrutering? En wie voor de begeleiding? “Zowel voor het bedrijf als voor de stagiair zelf is het belangrijk dat een contactpersoon wordt aangeduid”, stelt Murielle Schiltz. En praktisch gezien is het goed om de aankomst van de stagiair op voorhand voor te bereiden door onder andere een werkstation, een badge, een e-mailbox enz. ter beschikking te stellen.

 

Getuigenissen van studenten

“Ik begon mijn academisch traject met twee jaar aan de universiteit. Toch wilde ik al snel de aangeleerde vaardigheden praktisch toepassen en koos dus voor een meer beroepsgerichte opleiding. Tijdens het laatste jaar stond een 10-weekse stage op de planning. Deze stage heb ik in een reclamebureau gelopen. Gelukkig was deze onderneming bijzonder open van geest, kreeg ik al snel verantwoordelijkheden en mocht ik mijn eigen projecten uitvoeren. Een stage is een goede oefening als voorbereiding op sollicitatiegesprekken. Je ontdekt er het bedrijfsleven en zijn codes, vult er je CV aan, zet je netwerk op en kunt er soms bepaalde verwezenlijkingen laten zien. Dit is een echte proef om vervolgens de arbeidswereld binnen te stappen. Ik kreeg trouwens mijn eerste arbeidsovereenkomst bij het bureau waar ik stagiair was.” Augustin Ide, 24 jaar, jong afgestudeerd communicatie bij het ISFSC.

 

Tijdens de stage

Bij aanvang van de stage moet de stagiair onder toezicht staan. Hij of zij moet namelijk heel wat nieuwe elementen aanleren en integreren. “De tijd die daaraan wordt besteed, geldt als een investering”, stelt Alexandra Van Hemeldonck. “Een stagiair die een goede basiskennis heeft verworven, levert waardevolle hulp. Ikzelf mocht een studente begeleiden, die al gauw zelfstandig ging werken. Ik bleef echter altijd beschikbaar als ze vragen had”, zegt ze.

Als u voelt dat uw stagiair echt potentieel heeft, geef hem dan meer verantwoordelijkheden. “Vertrouwen, daar gaat het om. Vertrouwen in de capaciteiten en de evolutie van de stagiair. Als de stagiair van u slechts repetitieve en/of oninteressante taken krijgt, is hij zijn motivatie al snel kwijt”, weet Murielle Schiltz. Alexandra Van Hemeldonck is dezelfde mening toegedaan: “De drie garanties van succes zijn de motivatie van de stagiair (en de daaruit vloeiende dynamiek), zijn vaardigheden en zijn aanpassingsvermogen. Ik gaf mijn stagiaire veel autonomie en iedereen werd daarvoor beloond: zij kon projecten integraal ontwerpen en ik beschikte op die manier over een studie nog voor de lancering van een project dat mij na aan het hart lag. Bovendien kon ik op die manier kleine projecten uitvoeren waar ik voordien geen tijd voor had.”

Tijdens de stage is het wel belangrijk om regelmatig beoordelingstijden in te plannen. Murielle Schiltz: “Door nu en dan bij te sturen, geeft u de student de gelegenheid bepaalde aspecten te verbeteren, zodat de ervaring, zowel voor hem als voor het bedrijf, ten slotte positief is. Laten we echter niet uit het oog verliezen dat stagiairs nog jonge mensen zijn die zich volop ontwikkelen. U mag ze zeker confronteren met hun zwakheden, maar dan dient u ze ook te feliciteren met hun troeven.”

Na de stage

Een nuttige stage verdient een evaluatie of feedback. Op het einde van de stage evalueert u met de stagiair de verkregen resultaten en de voltooide missies. Wees open van geest en vraag de stagiair naar zijn of haar gevoelens, visie op het bedrijf, perceptie van de werkomstandigheden enzovoort.

 

Waar moet u werkelijk rekening mee houden?

Studenten die een stage moeten lopen om een diploma of studiecertificaat te behalen, worden gedekt door hun instelling voor hoger onderwijs. Om elke oorzaak van conflict of ontgoocheling te vermijden, sluit de onderneming een tripartite-overeenkomst met de jongere en de onderwijsinstelling. Dit document bepaalt bijvoorbeeld de eigenheden van de stage (duur, taken van de stagiair, werkuren, beëindigingsvoorwaarden en evaluatiemethode).

Zulke stages zijn onbezoldigd. De werkgever mag de stagiair geen salaris toekennen. Toch is het wettelijk mogelijk om de kosten te vergoeden die de stagiair in het raam van zijn stage maakt (verplaatsingskosten, maaltijden, verblijfskosten).

Opgelet: voor buitenlandse stagiairs zijn de regels strenger. In functie van hun land van herkomst moeten sommige studenten bijvoorbeeld een arbeidsvergunning kunnen voorleggen. Meer informatie vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Delen