Gewestelijke Strategie voor de Economische Transitie (GSET) 2022 – 2030

25 april 2022 om 12:04 

BECI werkdocument

1. Inleiding 

We beseffen dat onze productie- en consumptiewijzen moeten veranderen om de klimaatdoelstellingen te halen waartoe het Brussels Gewest zich heeft verbonden. Daarom willen we benadrukken dat BECI de noodzaak onderschrijft om de economie van het Brussels Gewest te leiden in een overgang naar koolstofneutrale, circulaire en regeneratieve productiemodellen.

Het is echter van essentieel belang dat die transitie kan plaatsvinden met een realistische en geleidelijke timing, met een geharmoniseerde aanpak op gewestelijke schaal, maar ook op Europees niveau, met het risico dat bedrijven naar de grootstedelijke regio verhuizen, als dit niet het geval is. 

Een economische overgangsstrategie moet bovendien gepaard gaan van een begroting die de ambities van het Gewest weerspiegelt. Die begroting moet rekening houden met een weging aan de hand van indicatoren die een “reële” economie weerspiegelen, namelijk een economie die een zichtbare bijdrage levert aan de creatie van werkgelegenheid en aan het Brusselse BBP, en niet alleen aan milieu- en sociale criteria. Met de budgetten voor deze steun moeten de bedrijven de nodige inspanningen en investeringen kunnen doen om deel uit te maken van de ‘voorbeeldige aanpak’. Daarbij wordt de financiële steun gewogen volgens bepaalde criteria zoals de omvang van het bedrijf, het aantal banen dat het genereert, de sector waarin het actief is en de strategische waarde die de activiteit voor het Gewest kan vertegenwoordigen. 

Ten slotte willen wij er ook op wijzen dat het tijdschema voor de economische transitie moet worden aangepast aan de veranderende economische en geopolitieke context en aan de evaluatie van de GSET.

Lees meer hier

Delen