Goede tijden voor ambitieuze vrouwen

4 april 2018 om 08:04 

©Thinkstock

Vrouwen die een stap opzij zetten om moeder te worden? Die tijd is voorbij. Flexibelere werkvormen en vaders die meer verantwoordelijkheid nemen in de zorg voor het gezin openen nieuwe perspectieven.

 

Vrouwen geloven minder in de gelijkheid op de werkvloer dan mannen. Vergelijk de Diversity at Work studies van rekruteringsspecialist Hays in de voorbije jaren: in 2015 antwoordde nog 75% van vrouwen ja op de vraag of vrouwen dezelfde carrièremogelijkheden hebben als mannen (tegenover 89% van de mannen). In 2016 was de verhouding 70% bij de vrouwen versus 87% bij de mannen. In 2017 62% versus 76%. In de enquête van 2017 was er naast ‘ja’ en ‘nee’ ook nog de optie ‘geen idee’, met een mogelijke impact op het cijfer. Maar toch, niets wijst erop dat het gevoel van waardering bij vrouwen erop vooruit is gegaan.

Deze discussie haalt vaak de loonkloof aan. “45% van de vrouwen denkt dat ze niet evenveel verdienen als mannen, maar daarom is dat nog niet effectief zo”, reageert Elise Denecker, recruitment & development manager bij Hays. “Misschien denken vrouwen nog te veel in de stereotypen van vroeger? Wanneer meer mannen topfuncties bekleden, is het logisch dat de mannen in globaliteit meer verdienen. Bij Hays krijgen mannen en vrouwen in dezelfde functie een gelijk loon.”

 

Millennials zoeken oplossingen

De ambitie speelt een grote rol. Het recentste onderzoek van Hays wees uit dat de helft van de vrouwen uitkijkt naar een toppositie, terwijl bij de mannen 70% dit doet. Opmerkelijk was dat vrouwen hun kansen op promotie slechter inschatten wanneer ze een mannelijke leidinggevende hebben. “Een vrouwelijke baas heeft een voorbeeldfunctie en wellicht meer begrip voor de vrouw die wil opklimmen”, suggereert Elise Denecker. “Die weet goed genoeg hoe een vrouw zich soms in bochten moet wringen om werk en privé op elkaar af te stemmen. Het stereotiepe beeld dat de vrouw méér instaat voor het gezin dan de man blijft bestaan, maar ik geloof dat we tegenwoordig zoveel verschillende samenstellingen van gezinnen hebben dat de man nu evenzeer zijn verantwoordelijkheid neemt en de gezinshoofden samen de carrièrekeuzes maken. De vrouw die een stapje opzij zet, is niet langer de enige oplossing.”

Zeker bij de millennials is het niet evident dat een vrouw die een baby krijgt zomaar inbindt. Ze zoekt eerder een oplossing die de combinatie van werk en gezin werkbaar maakt. Bij de jonge generatie valt op dat de vrouwen zelfs ambitieuzer zijn dan hun mannelijke leeftijdsgenoten (52% tegenover 38%). Wijst dit toch op een keerpunt? Elise Denecker: “De patronen verschuiven. Van vrouwelijke ingenieurs kijk je niet langer op. Bedrijven zijn zo hard op zoek naar talent dat het ook voor vrouwen een goede tijd is om ambitieus te zijn. Er liggen behoorlijk wat kansen.”

 

Meer vaderschapsverlof

Millennials waken bewuster over de work-life balance . Flexibelere werkvormen bieden daar een antwoord op. “Dat zien we ook bij Hays, dat veel schoolverlaters aanwerft”, vertelt Elise Denecker. “Jonge mensen willen ook naast hun werk heel actief zijn, ze willen het maximum uit hun dag halen. In dat licht vergemakkelijkt flexibiliteit de combinatie van werk en privé. De vrouwelijke populatie die wij ondervroegen geeft méér dan de mannelijke respondenten aan dat dit hen echt helpt bij de uitbouw van hun carrière.”

Een uitbreiding van het geboorteverlof voor mannen zou eveneens een stimulans kunnen zijn. In Zweden hebben partners samen recht op 480 dagen ouderschapsverlof. Vaders die drie maanden thuis blijven voor de kinderen zijn daar heel normaal. “In vergelijking zijn de tien dagen vaderschapsverlof die mannen in ons land krijgen niet veel”, geeft Elise Denecker toe. “Voor de vrouwen lijkt het mij aangenamer om de zorg voor de kinderen iets eerlijker te verdelen. Maar hoe ga je een langer vaderschapsverlof concreet aanpakken? Ga je de drie maanden zwangerschapsverlof die vrouwen nu krijgen in gelijke delen over de beide partners verdelen? Dat ligt moeilijk, vermits vele jonge mama’s borstvoeding geven. Als je mannen én vrouwen ieder drie maanden zou gunnen, wordt het een complex verhaal. Werkgevers moeten nu oplossingen vinden voor de mama’s die er een tijdje tussenuit zijn. Als de papa evenveel vaderschapsverlof neemt, moet je ook voor hem vervanging gaan zoeken.”

Delen