Kredietverzekering, een garantie tegen het risico van niet-betaling bij export

22 april 2020 om 14:04 

De exporteur wordt geconfronteerd met verschillende risico’s, waaronder het risico van wanbetaling, politiek risico of het risico van beëindiging van het contract. Credendo, het Belgische exportkrediet agentschap, verzekert het risico van niet-betaling.

Naast kredietverzekering, verzekeringen voor investeringen in het buitenland en directe financiering, biedt Credendo ook financiële garanties aan voor banken die een krediet verstrekken aan Belgische bedrijven die internationaal actief zijn

Credendo versterkt haar steun aan bedrijven die internationaal actief zijn

Credendo biedt een nieuwe bijkomende financiële garantie aan, de ‘Credendo Bridge Guarantee’
Deze garantie dekt overbruggingskredieten met een looptijd van maximaal één jaar, die verstrekt worden aan Belgische bedrijven met internationale activiteiten. Deze nieuwe financiële garantie wordt aangeboden aan banken die krediet verlenen aan deze exporterende bedrijven.

 

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de ‘Credendo Bridge Guarantee’:

  • de garantie wordt uitgegeven ten gunste van een bank;
  • de garantie, met een looptijd van maximaal één jaar, werd ontwikkeld voor de dekking van overbruggingskredieten die verstrekt worden aan Belgische bedrijven die internationaal actief zijn;
  • de garantie dekt 80% van het risico van de bank met een bovengrens van 10 miljoen euro per bedrijf;
  • bedrijven die reeds in moeilijkheden verkeerden vóór de crisis of die toegang hebben tot andere steunmaatregelen kunnen geen gebruik maken van de versterkte financiële garantie.

 

Dankzij deze garantie kunnen bedrijven gemakkelijker een krediet verkrijgen, de kredietlimieten kunnen hoger liggen en de bank die het krediet verstrekt heeft het voordeel van extra capaciteit en comfort. De ‘Credendo Bridge Guarantee’ kan dus kort na de goedkeuring door de Europese Commissie in werking treden. De praktische toepassingsmodaliteiten zullen in de eerste plaats worden aangewend voor de kmo’s.

Naast de financiële garanties, biedt Credendo Belgische bedrijven die actief zijn op internationaal vlak kredietverzekeringen aan, verzekeringen voor investeringen in het buitenland en formules van directe financiering voor kmo’s.

Bijkomende informatie : BECI – Jean-Philippe Mergen – jpm@beci.be
Credendo

Delen

Jean-Philippe Mergen

Director Export - Enterprise Europe Brussels