Seminarie Auteursrecht – Recente ontwikkelingen in de Belgische en Europese wetgeving (hybride evenement)

11 oktober 2022 om 13:10 

Seminarie-auteursrecht

De Federale Overheidsdienst Economie nodigt u met veel plezier uit voor zijn seminarie “Auteursrecht – Recente ontwikkelingen in de Belgische en Europese regelgeving”.

Het seminarie vindt plaats op 18 oktober 2022 van 9 u. tot 18 u.

Doel

In 2019 werden twee Europese richtlijnen over auteursrecht aangenomen die werden omgezet in het Belgisch recht in 2022. Het gaat om:

  • de zogenaamde “DSM”‑richtlijn (richtlijn 2019/790), over auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt, en
  • de zogenaamde “SatKab II”‑richtlijn (richtlijn 2019/789).

De DSM-richtlijn brengt belangrijke nieuwigheden met zich mee, met name door wijzigingen aan te brengen aan de uitzonderingen op het auteursrecht, door artikel 15 dat een naburig recht invoert voor uitgevers van perspublicaties, door artikel 17 over het online delen van beschermde content, en door wijzigingen aan het auteurscontractenrecht. De tweede richtlijn, SatKab II, bepaalt regels voor de audiovisuele sector over doorgifte, mededeling aan het publiek via directe injectie en ondersteunende onlinediensten van omroeporganisaties.

Verder werden er verschillende wijzigingen aangebracht aan het Belgisch wettelijk kader, over onder andere de privékopie en namaak op het internet.

Het doel van het seminarie is om meningen uit te wisselen over de nieuwe wetgevende bepalingen van het auteursrecht en de naburige rechten en vormt dus de gelegenheid om te ontdekken welke evenwichten tussen de verschillende belanghebbenden werden gevonden op nationaal niveau bij de omzetting van de richtlijnen.

In dat opzicht delen sprekers uit de buurlanden, vooraanstaande deskundigen en medewerkers van de FOD Economie die rechtstreeks aan de omzetting hebben meegewerkt, hun ervaringen of gedachten met u.

Meer informatie.

Inschrijven voor het fysiek evenement te Brussel.

Inschrijven voor de livestreaming.

 

Delen