Slimme kilometerheffing kan rekenen op een positief onthaal

14 november 2018 om 15:11 

Brussels, officially the Brussels-Capital Region, is a region of Belgium comprising 19 municipalities, including the City of Brussels, which is the de jure capital of Belgium.

De mobiliteit in Brussel is een heikel punt, waar men tracht verbetering in te brengen door de piste van de slimme kilometerheffing verder uit te werken. Tijdens het evenement Brussels Meets Brussels heeft Beci vastgesteld dat de aanwezige ministers positief tegenover dit voorstel staan. Mminister-president Rudi Vervoort (PS) zegt dat hij wel voor het idee gewonnen is. Didier Gosuin (Défi), minister van Economie en Werk, wijst erop dat een dergelijke heffing al bestaat maar dat die voorlopig alleen geldt voor vrachtwagens. Ook Cécile Jodogne (Défi) en Guy Vanhengel (Open Vld) staan niet weigerachtig tegenover deze maatregel.

 

De slimme kilometerheffing is niet louter een principe. Het invoeren ervan zal, net als bij de kilometerheffing voor vrachtwagens, enkel kunnen gebeuren als de verschillende gewesten samenwerken. Gezien de fysische en sociale geografie kunnen we begrijpen dat het Waalse Gewest zich eerder terughoudend opstelt. Bestuurders kiezen er daar immers vaak zelf niet voor om lange afstanden te rijden, maar worden daar door de omstandigheden toe gedwongen. Objectief gezien moeten we ook durven toegeven dat de ontwikkeling en het onderhoud van de infrastructuur er duurder is. Het zou overigens ook niet slecht zijn om een onderscheid te maken tussen de kilometers in landbouwgebied en de kilometers in stedelijk gebied.

Overigens zouden we vandaag beter naar het gebruik en niet zozeer naar het bezit van een voertuig kijken bij het heffen van een belasting. Die werkwijze sluit veel dichter aan bij het gedrag van onze jongeren en de huidige en toekomstige uitdagingen op het vlak van mobiliteit en milieu. De slimme kilometerheffing is veel billijker, omdat ze dichter aansluit bij de werkelijke kost.

Naast de noodzakelijke samenwerking tussen de gewesten, dient er voor de invoering van de slimme kilometerheffing ook nog op een ander vlak samengewerkt worden: namelijk tussen de federale regering en de drie gewesten. De slimme kilometerheffing waar Beci voor staat, is geen belastingverhoging maar een belastingverschuiving. De belasting moet hand in hand gaan met de afschaffing van de jaarlijkse verkeersbelasting, de belasting op inverkeerstelling en, als een volledige afschaffing van de accijnzen niet mogelijk is, op zijn minst een gedeeltelijke afschaffing ervan.

De kilometerheffing kan ‘slim’ genoemd worden omdat ze uitgaat van de gebruiksintensiteit van het voertuig (afgelegde kilometers). Het tarief hangt ook af van het moment en de plaats waar het voertuig gebruikt wordt en de milieuprestaties ervan. Hier is het principe dat de vervuiler betaalt van toepassing.

 

Contactpersoon en informatie: ila@beci.be

 

Delen