Snellere procedure voor vrijstelling van sociale bijdragen

Door Olivier Kahn (Ced) - 28 november 2018 om 12:11 

© GettyImages

Een antwoord binnen de maand, eerder dan zes maanden vandaag: een ingrijpende positieve maatregel voor zelfstandigen die moeilijkheden doorstaan! 

Als u als zelfstandige moeilijke tijden meemaakt, mag u een aanvraag indienen ter vrijstelling van sociale bijdragen. Tot nu toe waren de toekenningsvoorwaarden nogal onduidelijk en duurde het heel lang om een antwoord krijgen: zes maanden!

Vanaf 1 januari 2019 zal de procedure, dankzij het initiatief van minister Ducarme, aanzienlijk worden versneld: maximum één maand om te weten of u al dan niet de sociale bijdragen moet betalen waarvoor u een vrijstelling vraagt. Ook de gunningscriteria werden verduidelijkt. U kunt zich “tijdelijk in een moeilijke economische of financiële situatie bevinden” (wegens aanzienlijke, onvoorziene maar noodzakelijke professionele uitgaven, een steile achteruitgang van de verkoop, uw activiteiten binnen een sector waarvan wordt erkend dat hij een zware crisis doorstaat enz.). Het RSVZ zal vanaf 1 januari 2019 instaan voor het beheer van de aanvragen.

Bovendien zullen zelfstandigen (eindelijk!), ingeval van een weigering, in beroep kunnen gaan over de gegrondheid van de aanvraag.

U dient echter een procedure na te leven: binnen een vooropgestelde termijn een specifiek formulier invullen (dat u op de website van uw sociaal verzekeringsfonds vindt). Vul dit document zorgvuldig in en voeg er alle documenten aan toe die getuigen van uw situatie.

Wees niet beschaamd om van deze maatregel gebruik te maken als uw situatie problematisch is geworden. In 2017 hebben 13.650 zelfstandige werkkrachten die in een ‘noodsituatie’ verkeerden of een dergelijke situatie benaderden, hierop een beroep gedaan. In de loop van het jaar 2018 hebben ondertussen 8.393 andere zelfstandigen dezelfde stap gezet.

Het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden en Beci staan tot uw beschikking om u alle nodige hulp te verschaffen!

Delen