VUB onderzoekt elektrofuels

15 november 2019 om 09:11 

In het kader van het energietransitiefonds keurde de federale ministerraad begin september het project Best goed. Best verzamelt experten van vijf universiteiten (waaronder de VUB) en tracht door middel van hernieuwbare elektrobrandstoffen (electrofuels) de bevoorradingszekerheid van het Belgische energiesysteem te garanderen.

Elektrobrandstoffen zijn synthetische brandstoffen die op basis van hernieuwbare energie geproduceerd worden. Zon- of windenergie kunnen via elektrolyse waterstof produceren. De combinatie van waterstof met andere elementen of moleculen produceert andere brandstoffen zoals methaan, ethanol, methanol, ammoniak… 

 Elektrobrandstoffen vormen een efficiënte manier om zon- en windenergie op lange termijn op te slaan. Batterijen kunnen zon- en windenergie hoogstens een paar dagen opslaan. Elektrobrandstoffen kan men wel langer opslaan en inzetten om elektriciteit of warmte te produceren (in ketels of gasturbines).

Burn

Mits aanpassing van motoren kunnen ze ook in het transportwezen ingezet worden. Aangezien elektrobrandstoffen op basis van hernieuwbare energie geproduceerd worden, zijn ze “groen”. 

De vraag is nu: welke van die elektrobrandstoffen zijn het meest voordelig? Hoe kan de bevoorrading van de Belgische energie-infrastructuur worden gewaarborgd? Professoren Francesco Contino en Julien Blondeau van de VUB-ULB onderzoekgroep Burn zullen met het Best project de productie en het mogelijke verbruik van die brandstoffen onderzoeken naar kost en efficiëntie, evenals hun potentiële bijdrage tot het Belgische energiesysteem bepalen.

Met een totale begroting van 4 miljoen euro, is Best is één van de twee grootste projecten die in kader van het energietransitiefonds goedgekeurd werden.   

 

Informatie: www.vub.be 

 

Delen