BECI en Womenpreneur slepen samen de “Women in Business 2023” projectoproep in de wacht

13 december 2023 om 09:12 

BECI et Womenpreneur remportent l’AAP Women in Business BECI et Womenpreneur remportent l’AAP Women in Business

Met het WEFund willen BECI en Womenpreneur het vrouwelijk ondernemerschap in Brussel behouden en versterken. Het project ondersteunt vrouwen die al ondernemer zijn en hun bedrijf willen bestendigen en uitbreiden.

Een flink deel van de ondersteuningsprogramma’s voor vrouwelijk ondernemerschap tracht vooral vrouwen te helpen die een eigen zaak willen oprichten. Van steun aan vrouwen die al onderneemster zijn, is er in dat geval geen sprake. WEFund vult dat aanbod aan met een programma dat zich uitsluitend toespitst op financiële vorming.

BECI is trots op deze samenwerking met Womenpreneur. Dankzij de projectoproep “Women in Business 2023” zullen beide organisaties vrouwelijke ondernemers uiteraard de fundamentele beginselen van financieel beheer bijbrengen, maar er is meer: ze zullen bovendien het zelfvertrouwen van onderneemsters versterken en de soms intimiderende en duistere wereld van financiën en investeringen helpen demystificeren.

Financiële vorming wordt nog steeds te weinig onderwezen in het reguliere onderwijs. Als gevolg daarvan hebben veel spelers in de bedrijfswereld deze materie onvoldoende onder de knie om een stoer ecosysteem te garanderen. Dit fenomeen treft het vrouwelijk ondernemerschap nog harder, wellicht wegens genderstereotypen, zelfcensuur en een gebrek aan middelen.

“Uit een onderzoek verricht door Womenpreneur blijkt dat 37,4% van de vrouwelijke ondernemers met geldgebrek te kampen kreeg als gevolg van de COVID-crisis. Minder dan 20% van hen zocht steun bij banken, een vorm van zelfcensuur dat te wijten is een soort gendersocialisatie die hen ervan weerhoudt zichzelf volledig als rationele economische spelers te beschouwen”, legt BECI communicatiedirectrice Maïlys Charlier Zenari uit.

Womenpreneur en BECI hebben daarom beslist de nodige maatregelen te treffen en vrouwelijke ondernemers in Brussel een programma aan te bieden dat uitsluitend gewijd is aan financiële training. Het programma is onderverdeeld in 4 fasen (workshops financiële educatie, workshops persoonlijke vaardigheden, 6-maanden mentoring en een speed-dating met vertegenwoordigers van financiële en bankinstellingen). De doelstellingen:

– De financiële vaardigheden van vrouwelijke ondernemers vergroten
– Vrouwelijke ondernemers essentiële kennis bijbrengen over bedrijfsfinanciering
– Vrouwelijke ondernemers aanleren zelfcensuur bij investeringen te overwinnen
– Vrouwelijke ondernemers in staat stellen vertegenwoordigers uit de financiële sector te ontmoeten.

“Met een gedegen financiële opleiding krijgen vrouwelijke ondernemers de gelegenheid om hun lot in eigen handen te nemen, autonomie te verwerven en doordachte beslissingen te nemen over hun onderneming. Het geeft hen inzicht in de subtiliteiten van sparen, investeren, schaalvergroting en het beheer van schulden”, zegt Sana Afouaiz, directrice en oprichtster van Womenpreneur Initiative.

WEFund bestaat uit 6 workshops over financiële educatie, 12 workshops over zelfhulp tussen vrouwelijke ondernemers en persoonlijke vaardigheden, een mentoringfase en een professionele speeddate tussen 40 vrouwelijke ondernemers en vertegenwoordigers van financiële en bancaire instellingen. Aan het einde van het programma zullen de vrouwelijke ondernemers een pitch, een ondernemingsplan en een cashflowplan hebben klaargemaakt.

Contact :

Charlier Zenari Maïlys
Marketing & Communications Manager
mcz@beci.be

Delen