De Smart Mobility Hub tracht de Brusselse mobiliteit vlot te krijgen

Door David Hainaut  - 12 maart 2019 om 10:03 

Tour & Taxis Smart Mobility Hub Na 20 jaar van verwaarlozing is Tour & Taxis een nieuwe wijk geworden met talrijke functies en nieuwe mobiliteitsbehoeften.

Half februari stond mobiliteit centraal op de site van Tour & Taxis. Daar namen verschillende stakeholders uit de mobiliteitssector deel aan een Smart Mobility Hub: een soort laboratorium om de grootste plaag voor Brusselse ondernemers (trachten) op te lossen.

Eind oktober verwelkomden Tour & Taxis, Extensa en Beci een aantal ondernemers op een bezoek van de gebouwen van Tour & Taxis. Dit ging gepaard met een werkbijeenkomst ter voorbereiding van de Smart Mobility Hub (zie ons magazine van december). Tour & Taxis is een uitgestrekt gebied waar verscheidene vervoerswijzen elkaar aanvullen en waar een heleboel activiteiten zich concentreren rond verscheidene thema’s, waaronder werk, woongelegenheid en ook vrije tijd en winkelen. Laten we terloops vermelden dat het idee om de Smart Mobility Hub op deze beroemde Brusselse site te organiseren in samenspraak met alle actoren van de mobiliteit bijzonder zinvol was om ook andere gelijkaardige projecten in de hoofdstad te inspireren en te ontwikkelen.

 

Concrete en snelle oplossingen

Om hierop verder te werken hebben dezelfde stakeholders half februari opnieuw langdurig vergaderd. Dit diende om samenwerkingsworkshops op te zetten, evenals een ‘living lab’. Kortom, een moderne en participatieve methodologie waarbij de gebruikers van de site worden betrokken. De samenkomst was bedoeld om concrete richtlijnen uit te stippelen en mobiliteitsleveranciers te vinden om in de loop van de komende maanden tests uit te voeren. Niemand was trouwens verrast toen de recente enquêtes van Beci bevestigden dat het oplossen van mobiliteitsproblemen meer dan ooit de topprioriteit was (en bleef) voor alle Brusselse ondernemers. “Dit is veruit de grootste reden van bezorgdheid, op dit moment. In drie jaar tijd stegen de cijfers van 60 naar 89% ergernis om mobiliteit!”, verklaarde in zijn inleidende toespraak Ischa Lambrechts, mobiliteitsadviseur bij Beci en medeorganisator van het evenement met Cécile Huylebroek (tewerkstellingsadviseur bij Beci) en consulente Isabelle Castellyn. “Het is hier de bedoeling om de toegankelijkheid voor pendelaars te bespreken en na te denken over de beste manier om werk en mobiliteit te combineren”, aldus mevrouw Huylebroek. “Deze bijeenkomst is bedoeld om op zeer korte termijn nieuwe dingen op te zetten – niet binnen 30 jaar!”, zei mevrouw Castellyn.

De workshop, die in de namiddag nagenoeg 30 ondernemers samenbracht, bestond uit twee delen. Tijdens het eerste (en langste) deel werkten zowel Nederlandstalige als Franstalige deelnemers aan drie tafels. Iedereen trachtte de huidige situatie van Tour & Taxis zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en alle haalbare en gewenste oplossingen aangaande mobiliteit in kaart te brengen. Hoe richten wij deze reusachtige en belangrijke Brusselse site in zodat deze op de meest vernuftige en praktische manier functioneert: dat was de opzet. Het tweede en kortere deel van de namiddag werd besteed aan een selectie van de belangrijkste en meest concrete elementen uit de discussies.

Ter inleiding moest elke deelnemer aangeven op welke manier hij of zij naar de bijeenkomst was gekomen. De grote verscheidenheid aan vervoersmiddelen was opvallend: personenauto’s (een steeds geringer aandeel), de trein, te voet, de bus, carpooling, metro, fiets, gedeelde auto’s en nog een paar andere vervoermodi.

 

“Tour & Taxis maakt vorderingen maar blijft moeilijk toegankelijk”

Na lange en vurige discussies werden drie ambassadeurs eerst gevraagd om de voornaamste elementen van hun werkgroep aan de voltallige deelnemers voor te stellen. Pierre Bertin, Manager bij Traject (een adviesbureau gespecialiseerd in verkeer en mobiliteit), nam als eerste het woord: “Vandaag blijft Tour & Taxis in meerdere opzichten een moeilijke site, vooral vanwege de verkeersproblemen en de talrijke evenementen die er plaatsvinden. Er zijn problemen met duidelijkheid en veiligheid, wat het samenleven soms bemoeilijkt, om nog maar te zwijgen van de suboptimale wegeninfrastructuur. Voor de toekomst willen we dus een duidelijk verkeersplan zien, met meer informatie en communicatie. Idealiter zou hiervoor een mobiele app moeten worden ontworpen, met een gemeenschappelijke strategie voor alle ondernemingen op de site, om de vele vormen van transport beter te organiseren.”

Pierre Bertin verwees naar de typisch Belgische ‘ingewikkelde’ cultuur en pleitte voor de oprichting van een specifiek comité belast met het mobiliteitsvraagstuk op de site zelf. Hij vroeg ook om meer faciliteiten bij het gebruik van de transportmodi. “En waarom zouden we niet, zoals in Amsterdam, een positieve filosofie bewerkstellen?”

 

Een wijk die vorm wil krijgen

Als ambassadeur van de tweede tafel onderstreepte Guillaume Servonnat, directeur van MaestroMobile (een bedrijf dat experimenteert met de mobiliteit van vandaag en morgen) meerdere gelijkenissen met de conclusies van de vorige spreker: “Tour & Taxis is een prachtige site die vooruitgang boekt maar nog steeds afgezonderd ligt en voor de bezoeker niet meteen duidelijk is. Betere bewegwijzering zou de afstand tot stations en metro compenseren, vooral omdat deze niet zo ver weg liggen. Hiermee zou het ook mogelijk worden om de Havenlaan te beveiligen. Deze as wordt trouwens als gevaarlijk beschouwd. En ook voor leveringen is de site ingewikkeld. Er zijn geen elektrische laadpalen, noch parkeerplaatsen voor tweewielers. We zijn ons terdege bewust van de politieke onzekerheden waarmee de Stad Brussel wordt geconfronteerd. Dit kan een belemmerende invloed hebben voor iedereen, maar we hopen in de toekomst op alle niveaus betere verbindingen te krijgen, zodat deze ministad zich echt kan ontplooien!”

Ischa Lambrechts (Beci) rondde af als derde woordvoerder. Hij had het ook over de bewegwijzering. “Zoals de zaken er nu voorstaan, moeten we toegeven dat het moeilijk is om nieuwe vormen van mobiliteit te gaan promoten. Ik pleit dus voor een duidelijke definitie van de vervoerswijzen (gedeelte auto’s, openbaar vervoer enz.) die rond Tour & Taxis circuleren. We pleiten voor meer overstapmogelijkheden en tegelijkertijd voor een zachte mobiliteitszone.” Ook hij was voorstander van een digitaal platform specifiek voor de site, om informatie te verstrekken over de talrijke gebeurtenissen die er plaatsvinden.

 

Denkpistes

De tweede oefening werd gevolgd door een stemming. Op die manier konden de krachtlijnen van de dag worden bepaald. En dat waren: de stimulering van zachte en gedeelde mobiliteit, een verbeterde aanleg van de Havenlaan (met een passend plan), meer informatie en bewegwijzering rond de site en een betere veiligheid. Met dit duidelijk omschreven kader lijkt alles klaar om het werk op het terrein voort te zetten. Om dit dossier verder te behandelen worden elke maand andere workshops georganiseerd (namelijk op 22 maart, 26 april, 17 mei en 14 juni), tot het einde van dit seizoen.

 

Ischa Lambrechts, adviseur mobiliteit bij Beci.

Ischa Lambrechts, adviseur mobiliteit bij Beci.

Delen