#DeLaRéussiteParmiVous: diversiteit die scoort!

Door Gaëlle Hoogsteyn  - 11 december 2018 om 16:12 

Vandaag, in de 21e eeuw, anno 2019, blijft een donkere huid, een Arabisch type of een ander kenmerk – schrap wat niet van toepassing is – nog steeds een discriminerende factor in heel wat domeinen. Nochtans zijn er talloze voorbeelden van zogenaamde ‘vreemdelingen’ die een pracht van een carrière hebben opgebouwd! De campagne #DeLaRéussiteParmiVous levert hiervan het bewijs.

 

Chouna Lomponda is deskundige in communicatie en media, woordvoerster van het Joods Museum van België en Voorzitster van de vzw Success DiverStory. Toen ze op een morgen haar persoverzicht aan het overlopen was, ontdekte de jonge vrouw een artikel over het tekort aan diploma’s bij jongeren. De foto’s toonden mensen van Afrikaanse of Arabische afkomst. “Kenmerkend voor het soort stereotypes die ik overal tegenkom. Zelfs in de media”, betreurt ze. “Hierdoor kwam ik op het idee om een grootschalige maatschappelijke marketing campagne op touw te zetten, tegen discriminatie.” Zo ontstond het project #DeLaRéussiteParmiVous.

 

Voorbeelden als bewijs

De campagne is ontworpen om het welslagen van mensen uit de diversiteit als ‘normaal’ te presenteren, met daarbij een prachtige foto die 18 bijzonder inspirerende beroepsparcours voorstelt.

Een van deze ‘role-models’ heet Insaf Bo, een 30-jarige vrouw die in Casablanca werd geboren. Zij is vooral actief in financiële communicatie en tracht de jongere generaties te sensibiliseren voor het belang van eigen financiële middelen. Ze doet dat in het ruimer kader van een bewustmaking voor de wereldwijde economische uitdagingen. Van zijn kant is Richard Zita afkomstig uit de Democratische Republiek Congo. Hij haalde een masterdiploma in financiën en bovendien een specialisatiediploma in het beheer van financiële risico’s. Ondertussen heeft hij nagenoeg 20 jaar praktijkervaring opgebouwd in de banksector en voert hij momenteel als een erkend consultant een missie binnen de BNP Paribas Fortis groep uit. En ten slotte de Belgisch-Japanse Maya Yamaguchi: zij is directeur financiën, human resources en administratie binnen de internationale NGO SOS Kinderdorpen.

Chouna selecteerde deze modellen wegens de inspirerende eigenheid van hun parcours: “Jongeren van buitenlandse afkomst moeten zich met andere succesverhalen kunnen identificeren dan in de sport of de muziek. Met deze 18 profielen is het niet de bedoeling om succes op te hemelen, maar wel om het als ‘gewoon’ te beschouwen, niet meer als een uitzondering, en aan te tonen dat succes overal in de diversiteit aanwezig is.” De kracht van deze campagne berust op werkelijke voorbeelden, mensen die ondanks obstakels er toch in geslaagd zijn hun dromen waar te maken.

Het affiche van de campagne bootst opzettelijk de foto van de Oscars na, met inbegrip van de fonkelende betovering en zonder de ellende die meestal aan bod komt bij elke bespreking van de diversiteit. “#DeLaRéussiteParmiVous is een elegant, opbouwend en vooral pedagogisch antwoord, gericht tot de jongeren, de media, het algemene publiek en de beleidsmensen.”

 

Praktisch …

Deze grote sensibiliseringscampagne – die trouwens een jaar lang zal lopen – bespeelt meerdere media, waaronder een website die de verschillende parcours in kleine videosequenties presenteert, en digitale communicatie met de steun van gewichtige partners als Google en Semetis. Bovendien wordt, in het raam van Mixity.be, een fototentoonstelling georganiseerd in samenspraak met Visit.Brussels. Die is tot 15 januari te bezichtigen op het Paleizenplein.

Verder worden workshops en informatiesessies georganiseerd in bedrijven. “Wij trachten namelijk de ondernemingen en de beleidsmensen belast met economische aangelegenheden rechtstreeks te betrekken, want zij zijn het die de vaardigheden en talenten van deze werkkrachten uit de diversiteit zullen kunnen inroepen”, weet Chouna.

Er ontstonden bovendien partnerschappen met scholen, hogescholen en universiteiten. Het ganse jaar lang worden er voordrachten georganiseerd om sommige van de ‘role-models’ de kans te geven hun carrière te komen vertellen. Een pedagogisch dossier is voorzien voor leerkrachten die dit thema samen met uw leerlingen willen bespreken. Een boek van de campagne is eveneens in de maak.

Wenst u meer te weten te komen, de campagne te ondersteunen of informatiesessies over diversiteit in uw eigen onderneming te organiseren? Zo ja, neem dan even een kijkje op de website www.sdstory.org voor meer informatie.

 

Rachid Azaoum

Rachid Azaoum is vicevoorzitter van Beci en een van de 18 gezichten van de campagne #DeLaRéussiteParmiVous. Hij is in Marokko geboren en kwam op zevenjarige leeftijd in België terecht. Hij begon zijn carrière in de Quick Restaurants groep als student en is daarna gaan doorgroeien. Vandaag staat Rachid aan het hoofd van 5 franchisezaken van de groep, stelt hij ongeveer 160 mensen tewerk en overweegt hij op korte termijn de opening van een zesde zaak, deze keer bij Burger King. Hij is sociaal geëngageerd en trouwens één van de stichtende leden van de tweede vestiging van het netwerk Ondernemen Brussel, die startende bedrijven begeleidt.

“Met deze campagne willen wij aantonen dat mensen van buitenlandse afkomst en mensen uit de diversiteit volwaardige burgers zijn die rechtstreeks deelnemen aan het leven in onze samenleving. Persoonlijk leef ik graag in dit land dat mijn ouders heeft onthaald, vele jaren geleden. Ik heb het geluk gehad hier te mogen opgroeien, studeren en werken. Graag zou ik aan de jonge generaties die zoals ik afkomstig zijn van de arbeidersgemeenschap, aantonen dat iedereen een mooie carrière kan opbouwen als we onszelf de middelen geven om dit te bereiken. Heel wat jongeren zijn op zoek naar een toekomst. Ik ben dan ook bijzonder trots dat ik als inspirerend voorbeeld werd gekozen voor deze jongeren die op zoek zijn naar een model.”

Rachid oordeelt dat de discriminatieproblemen diep in de samenleving zijn verankerd. Sensibilisering volstaat niet: heel wat andere initiatieven zijn eveneens vereist. “De ondernemingen zouden een volwaardig diversiteitsbeleid moeten invoeren.” Sommige doen dit al, maar het blijft een minderheid. “Nochtans betekenen gemengde teams – ik bedoel op het vlak van geslacht, leeftijd en cultuur – een ware troef voor de ondernemingen. De dubbele cultuur van mensen van buitenlandse afkomst zou moeten worden beschouwd als een pluspunt eerder dan een nadeel. In bijzonder multiculturele steden als Brussel is de aanwezigheid van teams die de diversiteit van de clientèle weerspiegelen, een goede manier om klanten beter te benaderen en te begrijpen. De ondernemingen die de stap zetten naar diversiteit halen daar voordeel uit, zowel op menselijk als op economisch vlak.”

Hij is bovendien de mening toegedaan dat diversiteit op de arbeidsmarkt alleen kan slagen als alle overheids- en privéspelers erachter staan. “Acties gevoerd om discriminatie te bestrijden moeten de ganse samenleving erbij betrekken. In het onderwijs kan heel wat worden verbeterd, bijvoorbeeld door bekwame mensen op post te houden en tegelijk het succes van elke leerling te beogen. In de bedrijfswereld zouden de mensen in human resources opleidingen moeten volgen over diversiteit om zo een aantal onbewuste reacties af te leren.” Verder pleit hij voor beleidsinitiatieven ten gunste van de aanwerving van laag gekwalificeerde jongeren die nadien binnen het bedrijf zelf zouden worden opgeleid. “Dit zou de ondernemingen aansporen om jongeren met dit profiel aan te werven.” En een laatste, maar zeker even waardevolle mogelijkheid, is steun aan degenen die zouden willen ondernemen. Omdat het zo moeilijk is aan een baan te geraken, beslissen heel wat jongeren uit de immigratie om een eigen zaak op te richten.

Delen