Checklist Telewerk

door AKD Benelux Lawyers en BECI

De coronacrisis heeft ongetwijfeld gezorgd voor een andere kijk op telewerk. Naar aanleiding van het overlegcomité van 20 augustus 2021, is telewerk niet langer aanbevolen (volgens de letter van de wet overigens ook niet in Brussel). Ondanks het wegvallen van deze aanbeveling, lijkt telewerken echter een blijvende trend te worden.

Wij bieden u een checklist telewerk aan die is ontwikkeld in samenwerking met Julien Hick en Heleen Franco van advocatenkantoor AKD. Deze checklist vergelijkt de belangrijkste verplichtingen die van toepassing zijn op werkgevers in elke telewerkregeling (met name structureel en occasioneel telewerk). Ook worden de specifieke kenmerken van telewerken in het kader van de coronacrisis besproken. Het lijkt immers realistisch dat de overheid in de toekomst telewerk opnieuw zal aanbevelen (misschien niet op nationaal niveau, maar wellicht wel in Brussel).

Thema’s

✓ Onderscheid tussen structureel, incidenteel en coronavirus telewerk

✓ Formaliteiten die in de drie regelingen in aanmerking moeten worden genomen

✓ Dekking van de kosten in de drie regelingen

✓ Telewerkbeleid dat in de drie regelingen moet worden vastgesteld

✓ Arbeidstijd in de drie regelingen

✓ Voorlichting en raadpleging vóór de invoering van een van de regelingen

De checklist downloaden

Een partnerschap met