Checklist Telewerk

door AKD Benelux Lawyers en BECI

De coronacrisis heeft ongetwijfeld gezorgd voor een andere kijk op telewerk. Het overlegcomité van 17 november 2021 heeft beslist om de verplichting tot telewerken opnieuw in te voeren (4 dagen per week tot 12 december 2021, 3 dagen per week na die datum). Los van deze verplichting, lijkt telewerken een blijvende trend te worden.

Wij bieden u een checklist telewerk aan die is ontwikkeld in samenwerking met Julien Hick en Heleen Franco van advocatenkantoor AKD. Deze checklist vergelijkt de belangrijkste verplichtingen die van toepassing zijn op werkgevers in elke telewerkregeling (met name structureel en occasioneel telewerk). Ook worden de specifieke kenmerken van telewerken in het kader van de coronacrisis besproken, rekening houdende met de herinvoering van de verplichting tot telewerken.

Thema’s

âś“ Onderscheid tussen structureel, incidenteel en coronavirus telewerk

âś“ Formaliteiten die in de drie regelingen in aanmerking moeten worden genomen

âś“ Dekking van de kosten in de drie regelingen

âś“ Telewerkbeleid dat in de drie regelingen moet worden vastgesteld

âś“ Arbeidstijd in de drie regelingen

✓ Voorlichting en raadpleging vóór de invoering van een van de regelingen

De checklist downloaden

Een partnerschap met