Internationaal


In Brussel:

37%
(458.000) 
van de bevolking is niet-Belg
180+
nationaliteiten
(en 108 gesproken talen)
1.500+
internationale ondernemingen hebben er hun hoofdkantoor of dochteronderneming
300
diplomatieke delegaties
2.400
diplomatieke delegaties
23,5%
van de zelfstandigen is van buitenlandse afkomst

Beci ondersteunt u bij de internationalisering van uw onderneming 


Met de community Internationaal wil BECI een inclusief ecosysteem creëren dat grensoverschrijdende verbindingen vergemakkelijkt en lokale en internationale ondernemers en professionals in staat stelt samen te werken, expertise te delen en groei te stimuleren.


De Community Internationaal van Beci verwelkomt:

- buitenlandse bedrijven en ondernemers die van plan zijn een bedrijf of vertegenwoordiging op te zetten in Brussel of dat al hebben gedaan;​

- bilaterale en internationale kamers van koophandel;​

- professionele expats en ondernemingen met internationaal personeel;​

- buitenlandse ambassades en diplomaten die zich inzetten om de economische kansen tussen België en de EU en hun landen te versnellen;​

- Belgische professionelen en bedrijven die hun internationale activiteiten willen ontwikkelen;​

- Belgische professionelen en bedrijven die internationale bedrijfsactiviteiten en/of de integratie van expats in Brussel/België ondersteunen​


De internationale activiteiten van Beci hebben twee hoofddoelen die gericht zijn op:

·  internationale handel willen drijven

·  hun producten en diensten over de grens willen brengen

·  hun internationale activiteiten willen uitbreiden

·  partnerschappen aangaan om toegang te krijgen tot nieuwe markten

·  de regels en voorschriften van de Europese Unie en van niet-EU-markten en zakelijke opportuniteiten willen leren kennen

• de Brusselse, Belgische en EU-regels en -voorschriften voor werken en zakendoen willen begrijpen

• zaken willen doen of aanwezig willen zijn in Brussel

• in contact willen komen met Belgische tegenhangers

• de expertise van hun land willen delen om het Brusselse zakenlandschap te verbeteren.

Lees meer


Wat kan de Beci Brussels Business Community voor u doen?

Belgische bedrijven en ondernemers in contact brengen met internationale partners, klanten en investeerders; contacten tussen exporteurs en importeurs vergemakkelijken via het Enterprise Europe Network en Connects-platform en matchmakingevenementen voor bedrijven


Informatie, middelen en begeleiding verschaffen aan Belgische bedrijven die internationaal willen uitbreiden. Dit houdt in dat we hen ondersteunen op het vlak van wet- en regelgeving, handel en export, en culturele uitdagingen;

Internationale handel bevorderen en handelscapaciteit opbouwen: informatie en advies geven over beleidsrichtlijnen, regelgeving en douaneprocedures

GlobalSign-certificaat, certificaat van oorsprong, ATA-carnet. Lees meer. 

Pleiten voor beleid dat internationale handel, zakendoen met internationale partners en andere initiatieven die ten goede komen aan bedrijven die wereldwijd actief zijn, ondersteunt door onze deelname aan en betrokkenheid bij de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Federatie van Belgische Kamers van Koophandel , het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO-FEB), en het Enterprise Europe Network EEN


Ondersteuning bieden op het vlak van informatie, netwerken en middelen, en hen helpen om wegwijs te worden in het Belgische systeem.

Bewustzijn creëren, kloven overbruggen en leren over verschillende praktijken vergemakkelijken door mensen met verschillende achtergronden en ervaringen samen te brengen via onze Hello 500, Hello Brussels, Hello World en andere evenementen.Export/Import

Internationaal exporteren houdt in dat u een hele reeks factoren moet beheersen die inherent zijn aan het exporteren van goederen of diensten, van de regelgeving die van kracht is binnen de Europese interne markt tot de lokale regelgeving in de landen van bestemming buiten de Europese Unie, van transport tot betalingen. Er zijn een aantal stappen die u moet ondernemen om uw kansen op internationaal succes te maximaliseren. 

5 966 miljard euro

aan Brusselse export (cijfer 2016)

60 km

tussen Brussel en de dichtstbijzijnde grens


10 294

dochterondernemingen van Brusselse bedrijven in het buitenland


Is uw bedrijf van plan goederen te exporteren naar landen buiten de EU? De gids voor het exporteren van goederen helpt u te begrijpen of uw bedrijf klaar is om buiten de EU te exporteren en beschrijft de verschillende stappen in het exportproces.

DE EUROPESE MARKT: grijp uw kans!

Afhankelijk van de doelstellingen van uw kmo kunnen we u voorbereiden op de uitdagingen van de Europese markt.

We kunnen al uw vragen beantwoorden over:

 • Grensoverschrijdende levering van uw goederen
 • CE-markering, standaardisatie en REACH*
 • E-commerce, digitalisering en contracten
 • Grensoverschrijdende btw
 • Diensten en detachering van werknemers
 • Intellectuele eigendom
 • Openbare aanbestedingen

*De REACH-verordening heeft als doel de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu te verbeteren door de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen effectiever en in een vroeger stadium te identificeren.

Europese openbare aanbestedingen

Hoe kunt u de aanbestedingen selecteren die u interesseren en uw kansen op het binnenhalen van een contract maximaliseren?

Een openbare aanbesteding kan afkomstig zijn van een Europese instelling, zoals de Commissie, het Parlement, de Raad, het Europese Hof van Justitie, het Europees Economisch en Sociaal Comité, de Europese Centrale Bank, de Europese Investeringsbank, het Comité van de Regio's ... maar ook van ministeries, lokale overheden, nationale of regionale agentschappen ...

10 Praktische tips om uw kansen op een overheidsopdracht in Europa te maximaliseren:

 • Identificeer kansen door aankondigingen van opdrachten te selecteren: alle overheidsopdrachten in Europa worden gepubliceerd op de Europese site Tenders Electronic Daily (TED). Het platform maakt het mogelijk om aanbestedingen te selecteren op basis van criteria met betrekking tot de opdrachtgevers (aanbestedende diensten), landen en betrokken sectoren of producten.
 • Bereid uzelf voor met een checklist en een strikt tijdschema.
 • Lees de Terms of Reference (TOR) zorgvuldig.
 • Ga na waar beoordelaars naar op zoek zijn.
 • Vorm een consortium met een partner.
 • Verzamel de vereiste documenten.
 • Vertrouw het opstellen van de offerte toe aan een expert, intern of in samenwerking met een externe adviseur.
 • Reageer alleen op de specificaties/referentievoorwaarden. Vermijd het toevoegen van elementen waar niet om wordt gevraagd.
 • Benadruk uw sterke punten, expertise en ervaring.​
 • Controleer en herlees uw voorstel.

Neem contact met ons op om uw TED-zoekprofiel te personaliseren, zodat u per e-mail de gerichte aanbestedingen ontvangt die u interesseren en kunt profiteren van praktisch advies om uw kansen op het binnenhalen van een contract te optimaliseren.


In 5 stappen een product exporteren naar een markt buiten de Europese Unie

Een zakenpartner vinden in het buitenland is niet eenvoudig. Hoe vindt u de juiste partner in uw doelland?

Hoe kunt u uw bedrijf promoten bij buitenlandse bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe contacten, zonder dure marketingcampagnes te starten?

Hoe kunt u zeker zijn van de betrouwbaarheid van het bedrijf dat u via zoekopdrachten op internet hebt gevonden?

Om een potentiële doelmarkt te selecteren, moeten we nagaan of er vraag is naar het product en of het concurrerend zou zijn op de exportmarkt. Importstatistieken laten zien of het doelland het type product al importeert, waar de import vandaan komt en of het aanbod op de markt al groot is.

Om zakenpartners te vinden, zijn er natuurlijk handelsbeurzen, maar er zijn ook tal van B2B-netwerkevenementen. Daarnaast helpt het nieuwe platform voor partnermogelijkheden van Enterprise Europe Network u bij het vinden van een buitenlandse partner voor uw bedrijf. Enterprise Europe Brussels ondersteunt kmo's bij het verspreiden van hun profiel en zakelijke mogelijkheden op het platform en bij het in contact brengen met buitenlandse bedrijven.

Hoewel deze website kan zijn gekoppeld aan andere websites, zijn wij niet direct of indirect betrokken bij enige goedkeuring, associatie, sponsoring, lidmaatschap of verwantschap met enige gekoppelde website, tenzij anders vermeld.

U dient de juridische kennisgevingen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website waarnaar u vanaf deze website een koppeling maakt, zorgvuldig te lezen. Het linken naar andere off-site pagina's of andere websites is op eigen risico.

De te gebruiken Incoterm moet worden overeengekomen met uw klant voor export, of uw leverancier voor import. Incoterms® definiëren de verantwoordelijkheden van verkopers en kopers met betrekking tot levering, verzekering en transport van goederen onder verkoopcontracten, en bepalen wie verantwoordelijk is voor douaneformaliteiten bij export naar de EU en importformaliteiten in het land van bestemming.

Enterprise Europe Brussels biedt kmo's in Brussel advies op maat over het gebruik van de Incoterms van 2020.

De documenten die worden opgesteld voor de export worden ook gebruikt, althans gedeeltelijk, voor de import in het land van bestemming. Access2Markets geeft een overzicht van de vereiste documenten, afhankelijk van het geëxporteerde product, het land van herkomst en het land van bestemming. De uitvoeraangifte bevat de nodige informatie over de goederen zelf en over het transport. Het omvat: de oorsprong van de goederen, het land van bestemming, de douanecodes van de goederen en de waarde van de goederen.

U kunt de douaneaangifte zelf indienen of via een douanevertegenwoordiger. Een douaneagentschap kan namens u optreden.

Als het product afkomstig is uit de Europese Unie, kunt u deze voorkeuroorsprong gebruiken om een verlaging van invoertarieven te krijgen voor landen die profiteren van een vrijhandelsovereenkomst met de EU. Het Access2Markets platform heeft de tool My Trade Assistant waarmee u de herkomst van uw product kunt bepalen aan de hand van een lijst met vragen. Het inschakelen van een expert is soms nodig voor kmo's met weinig ervaring.

Houd er rekening mee dat u voor producten met een niet-preferentiële oorsprong mogelijk een certificaat van oorsprong moet voorleggen. Dit kan worden aangevraagd bij BECI - de Kamer van Koophandel van Brussel.

Wanneer uw goederen aankomen in het land van bestemming, zijn de lokale invoereisen en -procedures van toepassing op uw export. De documenten die de lokale autoriteiten nodig hebben, zijn onder andere handelsfacturen, paklijsten, invoervergunningen, bewijs van preferentiële oorsprong (EUR.1, EUR-MED, verklaring van oorsprong of certificaat van oorsprong), op voorwaarde dat er een preferentiële handelsovereenkomst van kracht is tussen de EU en het land van bestemming en dat uw producten voldoen aan de toepasselijke oorsprongsregels.

Gebruik My Trade Assistant om deze vereisten te definiëren en af te stemmen met uw koper. Indien nodig kan aanvullend advies worden gegeven.

Snelle en gemakkelijke toegang tot buitenlandse partners

Waar en hoe kunt u uw partners vinden?

Neem deel aan internationale evenementen om potentiële partners te ontmoeten in uw activiteitensector of met betrekking tot uw bedrijfsdoelstelling: EEN Matchmaking Events

Schrijf u in voor het EEN-platform en laat uzelf opmerken door buitenlandse bedrijven door een profiel aan te maken en uw aanbod te definiëren. Dit is de manier om gratis uw eerste internationale partners te vinden. Wij zorgen er dan voor dat u contact kan leggen met de partners van uw keuze.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network is aanwezig in meer dan 60 landen en Enterprise Europe Brussels kan een beroep doen op zijn lokale netwerkrelais in meer dan 30 landen buiten de EU.

We kunnen u helpen op de volgende gebieden: de Europese markt, internationalisering en netwerken, innovatie, digitalisering en duurzaamheid. Sinds 2008 hebben we bijna 18.600 Brusselse bedrijven geholpen, met een gemiddelde tevredenheid van 87%.

Bilaterale Kamers van Koophandel

Er zijn 39 Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel geaccrediteerd in het buitenland. Ze helpen de bilaterale handel tussen België, Luxemburg en het land waar ze gevestigd zijn, te bevorderen. De Kamers bestaan uit ondernemers die u de juiste feedback geven, u ondersteunen en praktische vragen beantwoorden over het verkennen van nieuwe markten in het buitenland. Vind een lokaal contact. 

·        Statistische data over België: Statbel, het Belgische bureau voor de statistiek, verzamelt, produceert en verspreidt betrouwbare en relevante cijfers over de Belgische economie, samenleving en grondgebied.

·        Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH): Een openbare instelling die de drie gewesten en de federale overheid ondersteunt bij het bevorderen van de buitenlandse handel.

·        Belgische Kamers in het buitenland: Er zijn 39 geaccrediteerde Belgisch-Luxemburgse Kamers van Koophandel in het buitenland. Ze helpen de bilaterale handel tussen België, Luxemburg en het land waar ze gevestigd zijn, te bevorderen. Ze bieden een klankbord en ondersteuning en helpen ondernemers praktisch bij het verkennen van nieuwe markten in het buitenland.

·        Partena Professional: ondersteunt ondernemers, met specifieke aanbiedingen voor starters, zelfstandigen, kmo's, ondernemingen en boekhouders.

  • ondersteuning van internationale en buitenlandse bedrijven die in België willen aanwerven:

·        KBC Brussels: Bankrekeningen en andere producten met gepersonaliseerde ondersteuning voor expats van ons lid en partner

- Kennismaken met Brussel

·        Hub.Brussels: overheidsagentschap dat ondersteuning biedt bij het opstarten of ontwikkelen van uw onderneming, het oprichten van uw bedrijf in Brussel, het ontwikkelen van uw netwerk of het exporteren van uw goederen en diensten.

·        Why.Brussels: initiatief van Hub.Brussels - digitale one-stop-shop voor buitenlandse bedrijven en investeerders die overwegen een bedrijf op te starten in Brussel.

·        Doing Business in Brussels: bij 1819 krijgt elke Brusselse ondernemer, zelfstandige of kleinhandelaar gratis een antwoord op al zijn ondernemersvragen

·        Enterprise Europe Network - Brussels

·        Connects Business Community

·        Expat Welcome Desk: biedt een gepersonaliseerde administratieve hulpdienst aan iedereen die in Brussel komt werken in of rond de Europese en internationale instellingen. Het heeft ook praktische informatie over verschillende aspecten van het leven in België, van het vinden van een school voor kinderen, een huisarts, taalcursussen, tot het kiezen van een nutsbedrijf, ziektekostenverzekering of hetopenen van een bankrekening.

·        Welcome and Support to Newcomers (inclusief gratis integratie- en taalcursussen):

​- Franstalige Gemeenschap:BAPA 

​- Vlaamstalige Gemeenschap: Bon 

Beide websites hebben veel informatie over integratie in Brussel, zoals huisvesting, sociale zekerheid, gezondheid en verzekering, ziekenhuizen, opleidingen en cursussen, juridische bijstand, diplomabevestiging …

·        Actiris:  ​Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling

·        Cite des Metiers: Een centrum voor informatie en advies over beroepsoriëntatie, opleiding en loopbaanontwikkeling. Het centrum biedt gratis deskundig advies, gebruik van multimediaruimte en diverse evenementen. Geen afspraak nodig.


Contactpersoon


Ekaterina Clifford

​ International Community Manager

Boek een afspraak 
Jean-Philippe Mergen

Director Export – Enterprise Europe Brussels

Boek een afspraak


Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.