Administratieve formaliteiten

Votre snippet dynamique sera affiché ici... Ce message est affiché parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Formalités administratives - BECI

Een onderneming of een inrichtingseenheid stopzetten

Maatregelen en procedures in geval van stopzetting van de activiteit

Meer informatie​

De gegevens van uw onderneming wijzigen

Uw activiteit ontwikkelt zich.

Meer informatie​

Een onderneming opstarten

U overweegt al enige tijd de oprichting van een eigen onderneming.

Meer informatie​

Een ondernemingsnummer aanvragen

Het ondernemingsnummer is de unieke code die uw onderneming identificeert.

Meer informatie​

Registratie van huurcontracten

Dient u uw huurcontracten te registreren? We zijn bereid dat voor u te doen, op een eenvoudige en efficiënte manier!

Uittreksels van de Kruispuntbank van Ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) beschikt over alle identificatiegegevens van de ondernemingen en stelt ze ter beschikking van het publiek.

Meer informatie​

Aktes neerleggen voor het Belgisch Staatsblad

Elke door de Raden van Bestuur of door de Algemene Vergadering goedgekeurde wijziging van de statuten van een Belgische onderneming dient bij de griffie van de bevoegde Rechtbank te worden neergelegd en in het Belgisch Staatsblad te verschijnen.


NUTTIGE DOCUMENTEN

Administratieve documenten, voorbeeldbrieven, documentsjablonen ...


OVERHEIDSOPDRACHTEN

De 10 meestgestelde vragen