Obtenir un certificat Globalsign - BECI


Het GlobalSign-certificaat

Geautomatiseerde, schaalbare en geïntegreerde oplossingen voor digitale certificaten

GlobalSign, wat is dat?

Dat is een digitaal certificaat dat voldoet aan de vereisten van de online diensten van de Belgische overheid.

Het stelt personen die een bedrijf vertegenwoordigen in staat om bepaalde administratieve procedures in alle veiligheid op te nemen, zoals:

→  elektronische aangifte van een rekening

→  online accounts aanmaken

→  ...

Hoe werkt het?

De exacte procedure voor het verkrijgen van uw GlobalSign-certificaat bestaat uit:

 Ga naar de website van GlobalSign 

  • Selecteer het land (België)
  • Vink het product aan
  • Kies de duur
  • Vul de identificatiegegevens van het certificaat in
  • Vul de informatie over de inschrijver in
  • Bevestig de informatie

Zodra u de stappen hebt voltooid, kunt u de aanvraag downloaden en ondertekenen. Ga vervolgens naar de Kamer van Koophandel in Brussel om uw identiteit te verifiëren met de volgende documenten:

  • Ondertekende en gedagtekende aanvraag
  • Een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart
  • een kopie van de statuten van het bedrijf
  • een volmacht van de werkgever

Na verificatie zal BECI de nodige stappen ondernemen om het contract naar GlobalSign te sturen.

De prijs van een elektronische handtekening varieert afhankelijk van de geldigheidsduur:

1 jaar: 100 euro excl. btw

2 jaar: 130 euro excl. btw

3 jaar: 150 euro excl. btw

Wij staan  tot uw beschikking voor meer informatie.

Contacteer ons

Tatyana Ioudina -  Exportformaliteiten   

+32 2 643 78 04
tio@beci.be

 


                              Mariana Scripnic - Exportformaliteiten

​     ​+32 488 76 46 21

​     ​msc@beci.be

                              

Andere exportformaliteiten

Consulaire dienst

De consulaire dienst staat ter beschikking van exporterende Belgische ondernemingen.

Documenten viseren

Het viseren van documenten in het raam van de internationale handel.

Een certificaat van oorsprong aanvragen

Het certificaat van oorsprong is een officieel document dat de nationaliteit van uw product bewijst.

Een ATA-carnet verkrijgen

Het ATA-carnet is een document dat uitsluitend wordt gebruikt voor tijdelijke export en die de grensovergang mogelijk maakt zonder in het land van bestemming taksen of invoerrechten hoeven te betalen.