Uw kijk op Brussel

15 mei 2018 door
BECI Community

Onze nieuwsbrief van vorige maand was voor menigeen een verrassing! Het bevatte namelijk een geïndividualiseerde opiniepeiling, met als thema ‘Sprout Brussels’. Wij wensten uw mening te kennen over onze hoofdstad en kregen heel wat antwoorden binnen. Hartelijk dank! We hebben al deze antwoorden vergaard en beslist de meest opvallende te publiceren. Ontdek hieronder waarom Brusselaars in de afgelopen 12 maanden trots zijn geweest! 

 

1.    Wat is, volgens u, de grootste troef van Brussel?

 

V.R.

 

“Brussel is een belangrijk centrum voor de diplomatie, en een centrum waar lobbies en federaties beslissingen nemen. Het is ook de zetel van de NAVO, van de Europese Unie en van talrijke think tanks. Hierdoor neemt de stad een centrale plaats in, in Europa en in de wereld.”

Michel de Kemmeter, adviseur economische vooruitzichten

 

V.R.

 

 

“Brussel beschikt over een intellectuele, artistieke, culturele, stedenbouwkundige en gastronomische diversiteit die de stad bijzonder volledig en aantrekkelijk maken.”

Jessica Herfurth, zelfstandige

 

 

 

 

“De meertaligheid en tweetaligheid. Brussel is een super diverse stad en kan enkel leefbaar zijn indien elke cultuur gerespecteerd wordt. Dan kunnen we een voorbeeld worden voor heel Europa.”

Bert Anciaux, voorzitter van Actiris

 

“Wat Brussel sterk maakt, is de multiculturaliteit en de dynamiek die daardoor dagelijks ontstaat. Wanneer u in Brussel wandelt, hoort u alle talen en reist u de wereld rond op korte afstand van Manneken Pis.”

Grégoire Van Cutsem, dienstensector

 

“De beste troeven van Brussel zijn de verscheidenheid van haar architectuur, het kosmopolitisme, de diversiteit van de bevolking en de bijzonder eclectische culturele activiteiten. De hoofdstad van Europa slaagt erin een sympathieke provinciale sfeer in stand te houden, die aangenaam contrasteert met het lawaai, de stress en het gekrioel in andere Europese hoofdsteden.”

Nathalie Waty, sociale huisvesting

 

“Brussel is de hoofdstad van Europa, met een multi stakeholder aanwezigheid. Het is een relatief bescheiden stad die geen oppositie opwekt vanuit ‘grotere landen’.”

Oliver Van Ende, ICT

 

“Brussel mag rekenen op haar folklore en de zonderlingheid van haar inwoners, de Brusselaars.”

Diana Collinet, postsector

 

“Als Europese hoofdstad heeft Brussel talrijke buitenlandse ondernemingen aangetrokken en speelt ze daardoor een nogal belangrijke rol internationaal vlak.”

Nadereh Nazari Kia, internationale handel

 

V.R.

 

 

« De stekste troef van Brussel? Haar menselijk omvang. »

Eddy Caekelberghs, journalist

 

 

 

 

“Brussel put zijn kracht uit de gezelligheid van de Brusselaars, de multiculturaliteit en de internationale dimensie van haar bevolking. Verder ook nog uit haar centrale ligging in België en Europa, en haar Bourgondisch en epicuristisch temperament.”

Jean-Pierre Goeseels, smaakcertificatie

 

V.R.

 

 

“Dankzij haar ideale geografische ligging is Brussel bijzonder toegankelijk. De bevolking is er hoogstaand kosmopolitisch en staat zeer open voor het aanknopen van relaties.”

Ben Vandergeeten, internationale handel

 

 

 

V.R.

 

 

“De beste troef van Brussel is het aanzienlijk aantal inwoners van buitenlandse afkomst die er nogal vredevol samenleven.”

François Dumortier, informaticus in de overheidssector

 

 

 

V.R.

 

 

 “De levensstijl in Brussel is bijzonder aangenaam. Ik geloof dat dit de reden is waarom steeds meer mensen uit andere steden en landen zich hier komen vestigen.”

Brigitte Feys, universiteit

 

 

 

“Brussel is mooi, kosmopolitisch, theatraal en zit geen ogenblik stil! Dat is haar beste troef.”

Isabelle Housieaux, hotelwezen

 

2.    Wat heeft u trots gemaakt op Brussel het voorbije jaar?

V.R.

 

 

“Ik ben bijzonder trots op het steeds toenemend aantal dagelijkse fietsers, en op het huisvestingsplatform dat onlangs voor migranten werd opgericht.”

Mikaël Van Eeckhoudt, NGO uit de mobiliteitssector

 

 

 

“Ik waardeer de toename van de handelszaken die in Brussel korte bevoorradingsketens inzetten en bovendien bio en/of fair trade producten verkopen.”

François Dumortier, informaticus in de overheidssector

 

“De evenementen die er plaatsvinden, de verscheidenheid van de opleidingen, de parken, de inspanningen voor een duurzamer en milieuvriendelijker stad, de steun aan ondernemers …”

Émilie Mouton, klinisch psycholoog en levenscoach

 

V.R.

“Het AutoSalon maakte mij bijzonder trots op Brussel, dit jaar! De Brussels MotorShow is de benchmark van alle AutoSalons!”

Luc Bontemps, sectorale federatie

 

 

 

 

 

 

V.R.

 

 

“Ik ben opgetogen met de uiteindelijke verwezenlijking van Kanal, een museum voor hedendaagse kunst in het pand van de vroegere Citroën garage.”

Elias Papoudaris, producer van documentaires

 

 

 

 

“Ik ben bijzonder trots op de aanleg van fietspaden langs de kleine ring. Dit initiatief gaat in de richting van de mobiliteit die Brussel nodig heeft om verder te evolueren naar een stad van de 21e eeuw.”

Tiphaine de Portbail, dienstensector

 

“Ik ben trots op het initiatief om een Construction Consolidation Center op te richten in samenwerking met privé ondernemingen. Een eerste stap in de richting van een oplossing voor de mobiliteit van goederen. Samenwerking maakt veel mogelijk.”

Mark Goossenaerts, Logistiek 

 

 

V.R.

 

 

 

“Na de terreuraanslagen bewees Brussel meer dan ooit hoe levendig ze is. Talrijke initiatieven fleurden op en de snelle terugkeer van de toeristen bewijst dat de hoofdstad opnieuw aantrekkelijk is.”

Isabelle Housieaux, hotelwezen

 

 

 

 

 

 

 

 “De troef van Brussel waarop ik bijzonder trots ben, is het uitgebreide culturele aanbod. De positieve reactie van de toeristen bewijst dat dit een werkelijk pluspunt is voor de hoofdstad, die daardoor aantrekkelijker wordt.”

Chantal Auquier, zelfstandige

 

 

“Ik ben trots op onze twee grote universiteiten die zich aansluiten op het stedelijk weefsel via het project Konekt.brussels, waardoor studenten op verscheidene plaatsen van het Brusselse Gewest cursussen kunnen volgen.”

Alain Heureux, creativiteit en innovatie

 

 

“Ik ben trots op de manier waarop Brussel positief reageerde op en na de aanslagen.”

Brigitte Coppé, gepensioneerde grafologe

V.R.

 

 

“Ik sta onder indruk van het bedaard gezond verstand van de bevolking en de ondernemers na de Brussels bashing.”

Erik Buelens, taalkundige diensten

 

 

 

 

 

“De maatregelen die na de terreuraanslagen werden genomen, versterkten het veiligheidsgevoel. Een waar succes voor Brussel.”

Ben Vandergeeten, internationale handel

 

“Ik ben trots op de vele privé initiatieven die Brussel worden genomen om alternatief vervoer te bieden aan reizigers en goederen.”

Lorenzo Stefani, mobiliteitsdiensten

 

 “Ik ben trots op de dynamiek van Brussel wat betreft het vrouwelijke ondernemerschap. Tijdens de afgelopen 12 maanden werden talrijke initiatieven gelanceerd om vrouwen te helpen ondernemen.”

Nadia Elabbouti, voedingssector

 

 “Ik waardeer het veiligheidsgevoel in Brussel, zeker na de terreuraanslagen en de sfeer die daardoor ontstond.”

Jos Stas, commerciële diensten aan ondernemingen

 

“Mijn grootste trots tijdens de afgelopen 12 maanden was de inhuldiging van het nieuwe Navo hoofdkwartier in Evere, in aanwezigheid van internationale staatshoofden. Dit bewijst de faam van onze hoofdstad.”

Jean-Pierre Goeseels, smaakcertificatie

 

 

“Ik ben trots op Brussel omdat de burgers zich voor verscheidene vraagstukken mobiliseren, en dan vooral wat betreft het onthaal van migranten.”

Guillaume Meeus, milieudiensten

 

“Het culturele aanbod en het behoud van een levenskwaliteit ondanks de veiligheidsmaatregelen: daarom ben ik trots op Brussel.”

Hugues Delescaille, gezondheidszorg

 

 

 

3.    Welke maatregel zou er het eerst genomen moeten worden om Brussel aantrekkelijker te maken?

 

“We moeten meer nadenken over de manier om de stad toegankelijker te maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren met een betere infrastructuur voor voetgangers tijdens werkzaamheden aan de openbare weg. Of door verbeteringen aan het stedelijk landschap in Brussel.”

Glynis Whiting, ontwikkeling van onlineplatformen

 

“Ik geloof dat we in sommige wijken een kwaliteitsvolle stedenbouw moeten ontwikkelen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de buurt rond het Zuidstation, de eerste indruk van internationale reizigers die in Brussel aankomen.”

Mikaël Van Eeckhoudt, NGO van de mobiliteitssector

 

V.R.

 

 

“Een duidelijk gedefinieerde en stoutmoedige stedenbouwkundige ambitie, zoals in Berlijn. Voor de toekomst hebben we een duidelijke visie nodig, maar het armzalige politieke beleid in Brussel kan dat niet aan.”

Xavier Teichmann, adviseur handelsstrategie

 

 

 

 

“Ik pleit voor properder en aangenamer voetgangerszones. In sommige Brusselse wijken is wandelen echt geen plezier.”

Brigitte Coppé,  gepensioneerde grafologe

 

“Ik geloof dat Brussel behoefte heeft aan een werkelijk stedelijke, geïntegreerde en vlotte architectuur, gekoppeld aan een wervenprogramma dat rekening houdt met de sociaaleconomische werkelijkheid en de mensen die in de wijken leven.”

Eric Eberhaerd, adviseur in bedrijfsmanagement

 

 

“Er is een reële nood aan ontradingsparkings buiten Brussel en vlakbij grote overstapmogelijkheden van het openbaar vervoer, om pendelaars aan te zetten daarvan gebruik te maken.”

Guy Goetghebuer, automobielsector

 

V.R.

 

 

“Brussel heeft een kordate aanpak van verkeersagressie en vuilheid nodig. Twee zaken waar ik me enorm aan stoor.”

Bert Anciaux, voorzitter van Actiris

 

 

 

 

“Ik pleit voor een betere infrastructuur, minder chaotische wegenwerken met slechte omleggingen, een betere signalisatie langs de grote verkeersassen en een betere coördinatie van de overheidsdiensten om vertragingen van de werkzaamheden te vermijden en de doorlooptijden te verkorten.”

Oliver Van Ende, ICT

 

« Een eerste dringende maatregel? Het inzetten van een flink team voor een schoonmaakbeurt en de verfraaiing van Brussel.”

Étienne Rigo, energiesector en mobiliteitsdiensten  

 

 

“Ik wens een duidelijker visie van de economische en maatschappelijke toekomst in Brussel. Een dergelijke visie moet van Brussel zelf komen. Buitenstaanders beoordelen ons hierop. We moeten inzicht krijgen in de grote uitdagingen en opkomen met werkelijke oplossingen voor de ondernemingen, de uitgesloten groepen in onze samenleving en de verscheidene gemeenschappen. Ik geloof verder dat wij meer evenementen nodig hebben voor de samenhang en de opwaardering van de verscheidene gemeenschappen in Brussel.”

Michel de Kemmeter, adviseur economische vooruitzichten

 

“Er is meer mogelijk om het probleem van de verkeersoverlast in Brussel te regelen. Zo bijvoorbeeld gratis en frequenter openbaar vervoer. Er voor zorgen dat niets belet de tram of de metro te nemen, zoals het al het geval is in Parijs of Londen.”

Jean-Pierre Goeseels, smaakcertificatie

 

“Ik pleit voor de oprichting van een onafhankelijk orgaan dat op lange termijn over de bevoegdheid en de middelen beschikt om alle initiatieven en behoeften die direct of indirect te maken hebben met het vervoer van personen en goederen, samen te brengen, te lanceren en te ontwikkelen in het vooruitzicht van een efficiënte mobiliteit in Brussel. Hierdoor zouden we de reeds bestaande onafhankelijke initiatieven in Brussel kunnen samenbrengen.”

Lorenzo Stefani, mobiliteitsdiensten

 

 

V.R.

 

 

 

“Brussel heeft een grote schoonmaakbeurt nodig. Ik wens verder dat de Franstaligen Nederlands leren. Weg met het overrompelende Engels!”

Leo Camerlynck, vertaler, tolk en toeristische gids

 

 

 

 

 “De toekomst van Brussel berust op een verbetering van de mobiliteit! Wij hebben meer fietspaden nodig, naast geloofwaardige vervoerplannen voor elke werkgever. De mobiliteit is een Brussel een basisvoorwaarde van de levenskwaliteit en voor de ontwikkeling van de economische activiteit in de hoofdstad.”

Grégoire Van Cutsem, dienstensector

 

“We zouden het geheel van de initiatieven om Brussel aantrekkelijker te maken, beter moeten kunnen uitleggen via een communicatiebeleid die deze samen opwaardeert. Dit zou veel meer impact hebben op de Brusselaars en de bezoekende toeristen.”

Alain Heureux, creativiteit en innovatie

 

“We zouden de mobiliteitsproblemen kunnen oplossen door toegang aan het stadscentrum te verbieden aan wagens die niet minstens twee personen vervoeren. Dit zou overlast op de hoofdwegen vermijden.”

Philippe Deliège, social selling personal branding

 

 

“Ik wens minder belasting op de verkoop en steunmaatregelen bij de vestiging van handelszaken. Dit zou de ontwikkeling van Brussel versnellen en bijdragen tot een grotere diversiteit van merken op het grondgebied van het Gewest.”

Zarra Jellouli, overheidssector

 

 

Cultuur en voeding: het recept van Haile Abebe om het stadscentrum nieuw leven in te blazen

Haile Abebe. V.R.

Ondanks zijn ingenieursdiploma schakelde Haile Abebe naar de Horeca over om een oude droom waar te maken: de exotische gastronomie van Ethiopië, zijn land van oorsprong, in Brussel bekendmaken. In 2007 opende hij het restaurant Kokob. En kort daarop een tweede, de Toukoul, evenals drie andere gelegenheden die cultuur en voeding combineren: de Café des Voyageurs, de Café Begin en, in februari van dit jaar, de Loft 58, de nieuwe cafetaria van het Ihecs.

Via zijn vzw Mondo Culture organiseert Haile Abebe culturele feestelijkheden, boekpresentaties, filmprojecties en tentoonstellingen. “Soms is de inkom betalend. Anders vragen wij een percent op de rekening. We trachten de mensen te sensibiliseren voor de aard van het project. Gemakkelijk is dit niet altijd, maar de meeste mensen begrijpen het wel.”

Volgens Haile Abebe blijft de vraag naar exotisme sterk bij de Brusselaars. “We stelden vast dat de mensen ontspanning nodig hadden, met gelegenheden die waardevolle voeding aanbieden en waar ze tegelijk, dankzij culturele evenementen, onbekende dingen kunnen ontdekken. Vandaar de nood aan unieke locaties die mensen naar zich toe lokken.” Dit idee viel in de smaak! Heel wat handelaars doen dus een beroep op Haile voor advies. Hij gaat trouwens met een aantal onder hen samenwerken voor de organisatie van een interactief evenement – de ‘tastrivier’ – dat zal plaatsvinden op het Zaterdagplein, van juni tot september (een knipoogje aan een vroeger segment van de Zenne dat destijds onder dit plein liep).

De andere troeven van Brussel opwaarderen

Haile Abebe belandde in Brussel toen hij vijf jaar oud was en kent onze stad door en door. Hij is zelf een symbool van wat hij als de voornaamste troef van Brussel beschouwt: diversiteit. Hij vindt trouwens dat deze eigenheid beter in de verf zou moeten worden gezet. Zijn trots? Blijven vechten tegen taalgebonden verschillen. “Onze kinderen zouden van meet af aan het Frans en het Nederlands moeten aanleren, zonder te kiezen. Kiezen is verdelen”, verklaart hij. Wat betreft het externe imago van Brussel, geeft onze ondernemer toe dat die aan het verbeteren is, maar zeker voordeel zou halen uit een gewestelijke centralisatie van de communicatie en de openbare inrichtingen. Dit zou de coördinatie bevorderen.

Victor Lepoutre

 

 

BECI Community 15 mei 2018
Deel deze post
Archiveren