citydev.brussels: projectoproepen voor vastgoedontwikkelaars

26 juni 2019 door
BECI Community

[Publireportage] De Brusselse overheidsinstantie citydev.brussels richt drie projectoproepen aan private projectontwikkelaars. “Met deze publiek-privé samenwerking zullen de winnaars nieuwe eigenaren kunnen aantrekken”, zegt Benjamin Cadranel, CEO van citydev.brussels.

 

Bent u een privé vastgoedontwikkelaar met een project in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Ontwikkel dit project dan in samenwerking met citydev.brussels, de organisatie die instaat voor stedelijke ontwikkeling in het Brusselse Gewest. Aan privé actoren stelt citydev.brussels namelijk een partnerschap voor, als onderdeel van haar uitbreidingsbeleid voor conventionele woningen. “Onze organisatie creëert ongeveer 200 conventionele woningen per jaar”, verklaart Benjamin Cadranel, algemeen bestuurder van citydev.brussels. “Een conventionele woning betekent toegankelijke nieuwbouw dankzij de verkoop met een subsidie van 30% van de kostprijs (en met een BTW-tarief van 6%), weliswaar onder bepaalde voorwaarden (inkomen, effectieve verblijfplaats, antispeculatieclausule, enz.).” Voor de projectontwikkelaar zit het voordeel van het partnerschap in de ondersteuning die hij krijgt bij de ontwikkeling van het project en vooral in de hoge waarschijnlijkheid dat hij een deel van de appartementen op plan zal kunnen verkopen. “We willen een gemengd aanbod stimuleren, dat gericht is op het creëren van conventionele huisvesting, naast woningen met vrije prijzen of zelfs sociale huisvesting”, vervolgt Benjamin Cadranel. “Dankzij het partnerschap zal de projectontwikkelaar het risico’s zien afnemen.” Drie categorieën vastgoedprojecten komen in aanmerking voor deze oproep tot het indienen van projecten. Een eerste categorie betreft projecten die tussen 25 en 50 conventionele woningen omvatten. De sociale gemengdheid, d.w.z. de combinatie van conventionele woningen met wooneenheden met vrije prijszetting of zelfs met sociale huisvesting, wordt in deze categorie sterk aanbevolen. citydev.brussels zal ook projecten bevorderen die diversiteit van gebruik integreren (economische activiteiten, winkels, crèches, enz.).

 

M-Square (Molenbeek) en Nautica (Anderlecht): recente winnaars

De tweede categorie betreft projecten van 50 tot 100 conventionele wooneenheden met een verplichte sociale gemengdheid. In de derde categorie moeten de projecten meer dan 100 conventionele woningen voorzien. Ook daar zijn sociale mix en diversiteit van gebruik verplicht. Hoe worden de winnaars van de projectoproep gekozen? Citydev.brussels maakt een selectie aan de hand van criteria als de architecturale en/of stedenbouwkundige kwaliteit, de prijs van het onroerend goed of de duur van het bouwproces (alle voorwaarden van de projectoproep vindt u via deze link). De vastgoedontwikkelaar is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en financiering van het project, terwijl de Brusselse organisatie er zich toe verbindt de toekomstige eigenaars van de conventionele woningen te vinden via haar lijst van kandidaat kopers. Een dergelijke projectoproep vond al plaats in 2015, 2016 en 2017, met de oprichting van grote projecten als gevolg. Het CityDox-project, vlakbij het kanaal in Anderlecht, creëerde 99 conventionele woningen. In 2016 werden in het raam van het Nautica-project in Anderlecht en het M-Square-project in Molenbeek respectievelijk 43 en 45 conventionele woningen gerealiseerd. “De vraag blijft sterk in Brussel en er zijn veel terreinen vrij gekomen om echt gemengde projecten rond woning en economische activiteiten te ontwikkelen”, aldus Benjamin Cadranel. “Deze projectoproep maakt het ook mogelijk om meer nieuwe woningen in Brussel aan te bieden. Dit is trouwens een noodzaak voor het Gewest. Aan de andere kant pleit de overheid voor de bouw van ruime appartementen voor grote gezinnen. Voor een privé projectontwikkelaar is een groot appartement meestal moeilijker te verkopen. Dankzij de subsidie van citydev.brussels wordt het 3-kamerappartement betaalbaarder. Met deze vorm van samenwerking kunnen we ook kwalitatiever en ambitieuzer te werk gaan.”

 

Meer informatie over de projectoproep van citydev.brussels: 02/422.52.21 of 02/422.51.11.

 

Over Citydev. Brussels

Als autonoom overheidsorgaan opgericht in 1974 staat Citydev.brussels in voor de stedelijke ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via vastgoedprojecten. Citydev.brussels ondersteunt de economische ontwikkeling van het BHG door het aantrekken en behouden van bedrijven op het grondgebied. citydev.brussels stelt een hoogkwalitatieve vastgoedinfrastructuur ter beschikking om bedrijven in de verschillende stadia van hun ontwikkeling te onthalen. Vandaag geeft citydev.brussels deze ondernemingen toegang tot bijna 200 ha industriegrond en KMO-parken, verspreid over 45 sites, tot 75.000 m² oppervlakte in gebouwen, 8 bedrijvencentra en 5 incubatoren. Sinds 1988 produceert citydev.brussels nieuwe woningen, deels gesubsidieerd door het BHG, voor de verkoop aan middeninkomens. Tot slot is citydev.brussels als gewestelijke speler betrokken bij de uitvoering van complexe projecten om een stad of wijk nieuw leven in te blazen.

Meer informatie over citydev.brussels: www.citydev.brussels  

 

 

 

BECI Community 26 juni 2019
Deel deze post
Archiveren