Migratie tussen Belgische gewesten in stijgende lijn

4 december 2019 door
BECI Community

Een demografische studie, uitgevoerd door de drie gewestelijke statistiekorganen (BISA, IWEPS en Statistiek Vlaanderen), wijst op een aanzienlijke toename van het aantal migraties tussen de drie Gewesten van het land, de afgelopen 20 jaar. Vooral de uitstroom uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) naar de omliggende gemeenten neemt toe, in het bijzonder naar het Vlaams Gewest. Het BHG is dus een drijvende kracht achter de peri-urbanisatie.

In 2016 verlieten 24.000 inwoners Brussel om zich in Vlaanderen te vestigen, een stijging van 55% ten opzichte van 1997. Er zij op gewezen dat het aandeel van onderdanen van derde landen of landen die onlangs tot de EU zijn toegetreden, onder deze migranten toeneemt.

Het BHG heeft echter minder migratie ontvangen dan het naar elk Gewest heeft gestuurd. Zijn intergewestelijke netto migratie is dus systematisch negatief. Tussen Vlaanderen en Wallonië zijn de migratie-uitwisselingen minder talrijk en hebben ze Wallonië tot in 2016 bevoordeeld. Toen nam de migratie naar het Vlaamse Gewest sterk toe, wat voor het eerst resulteerde in een positieve nettomigratie voor Vlaanderen.

Met andere woorden, vestigen er zich meer Walen in Vlaanderen dan Vlamingen in Wallonië. Oorzaken van deze migraties zijn meestal de levenscyclus: een gebeurtenis (overlijden, scheiding, verandering van werk, enz.), de kost van onroerend goed of verschillende beleidsmaatregelen op het gebied van huisvesting, ruimtelijke ordening en mobiliteit, die nu tot de geregionaliseerde bevoegdheden behoren. 

 

Informatie: http://bisa.brussels 

 

 

BECI Community 4 december 2019
Deel deze post
TAGS 
Archiveren