Klaar voor de City Climate Challenge?

26 september 2019 door
BECI Community

Ondernemingen spelen in de sociaaleconomische waardeketen een cruciale rol. Dit betekent een kans en tegelijk de verantwoordelijkheid om op te treden voor het klimaat. Zie daar de opzet van de door Beci gelanceerde City Climate Challenge. In ons recente activiteitenverslag kwam u daar trouwens meer over te weten: 30 projecten om de CO2-uitstoot in Brussel tegen 2030 met 30% te verminderen. Dit initiatief ligt in de lijn van onze eerdere verbintenissen. Eind juni brachten wij een twaalftal Brusselse bedrijfsleiders bijeen om samen na te denken, ideeën te verzamelen en hun inspanningen te coördineren.  

Waarom deze actie, precies nu? Niet alleen omdat het klimaat gelijkstaat met ons algemeen belang: iedereen beseft nu dat onze toekomst afhangt van het behoud van een leefbare wereld. Een andere reden is dat het klimaat ergens ons kapitaal is, waarvan onze welvaart en ook de toekomst van onze bedrijven afhangen. 

Net als de digitalisering is duurzaamheid een belangrijke uitdaging voor de komende decennia. Wij kiezen: we zien duurzaamheid als een bedreiging en zijn er bang voor, óf we beschouwen ze als een kans, die we met beide handen grijpen. 

 

Als we van het Brusselse Gewest een lage-CO2-uitstootzone maken, stimuleren we de economie, creëren we banen en verstevigen we ons concurrentievermogen. Bedrijven hebben hierin een belangrijke rol te spelen, met voorstellen voor – en steun aan – de duurzame transformatie van de stad via gezamenlijke innovatie. 

 

Wellicht waren de omstandigheden nooit zo gunstig als nu. De collectieve bewustwording in de samenleving, de vastberadenheid van een aantal economische actoren en de nieuwe politieke constellatie in Brussel kunnen alle bijdragen tot het succes van een gezamenlijk initiatief. 

Om dit te bereiken moeten we de nadruk leggen op de wereldwijde maatschappelijke impact, eerder dan op individuele verliezen of winsten. We moeten de beste praktijken identificeren en delen om gemeenschappelijke prioriteiten vast te leggen. En we moeten de stap zetten van concurrentie naar collaboratief denken. 

Dit is de filosofie waar de City Climate Challenge op berust. Dit project zal een beroep doen op collectieve intelligentie en synergieën. Een dergelijke aanpak heeft zijn degelijkheid al bewezen rond mobiliteitskwesties. 

Uitdagingen aangaan: dat stimuleert de ondernemer! We kijken ernaar uit om dit denkproces met u te delen. Het wordt het hoofdthema van ons jaarlijks Brussels Meets Brussels Event op 16 oktober in de Club van Lotharingen. 

 

Marc Decorte,  

Voorzitter van Beci 

 

Ieder jaar brengt Beci de Brusselse besluitvormers samen om de hedendaagse uitdagingen te bespreken.

Het zal niet verbazen dat dit jaar het thema klimaatverandering op de agenda staat.

Inschrijving : https://bit.ly/2lWl9zW

BECI Community 26 september 2019
Deel deze post
Archiveren