Bashing: een concurrent op het internet bekritiseren kan u duur komen te staan!

29 november 2019 door
BECI Community

Onlangs moest de Ondernemingsrechtbank van Antwerpen bepalen of een Nederlands bedrijf, dat zich schuldig had gemaakt aan kritiek op de eigen blog van een Belgische concurrent, juridisch aansprakelijk kon worden gesteld. Ja, dus. De rechtbank veroordeelde het Nederlandse bedrijf tot 1500 euro schadevergoeding aan de andere partij.

Deze zaak vloeit voort uit een eerder geschil tussen dezelfde partijen, over handelsmerken. In september 2016 werd het Nederlandse bedrijf al veroordeeld voor inbreuken tegen een merk van het Belgische bedrijf. De rechtbank oordeelde toen dat de merken van beide partijen – de woorden ECO-BAM (ecologische producten in bamboe) verrassend veel op elkaar trokken. De rechtbank beval het Nederlandse bedrijf toen het gebruik ervan te staken. Dit bedrijf hield zich aan de uitspraak van de rechter, wat in de meeste gevallen ook het einde betekent van de gerechtelijke procedure.

In deze zaak had de Belgische onderneming echter een afzonderlijke juridische procedure ingesteld, met het oog op een vergoeding voor de vermeende schade die door het merk van de Nederlandse concurrent zou zijn aangericht. Een dergelijke vordering tot schadevergoeding is echter ongebruikelijk omdat schade als gevolg van gelijknamige merken meestal niet kan worden bewezen. Hoe dan ook, de Belgische onderneming eiste 325.000 euro schadevergoeding. De rechtbank vond echter geen enkel bewijs om dit bedrag te rechtvaardigen.

Naar aanleiding van deze zaak maakte een van de directieleden van de Nederlandse onderneming zijn beklag op de website van de Belgische concurrent, waarbij hij hem beschuldigde van het opeisen van ongerechtvaardigde bedragen aan eerlijke en hardwerkende mensen. De rechtbank oordeelde dat deze tussenkomst een vorm van wraak was eerder dan een uiting van meningsvrijheid. De rechter veroordeelde het Nederlandse bedrijf dus tot het betalen van 1500 euro aan schadevergoeding.

De boodschap van de rechter is duidelijk: als partijen een geschil niet in der minne schikken, dan is het de taak van de rechtbank om dit te regelen. Een conflict mag niet uitmonden op een afrekening via het internet.

In geval van een handelsgeschil kan een harde confrontatie worden vermeden door verscheidene vormen van juridische bemiddeling. Die zijn sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure. Hier leest u (minstens) vijf goede redenen om hierop een beroep te doen.

Overweeg een juridische bemiddeling en contacteer bMediation.

 

BECI Community 29 november 2019
Deel deze post
Archiveren