Wordt Brussel de Europese hoofdstad van taalkundige intelligentie?

4 juni 2019 door
BECI Community

[Coproductiie] Voor verscheidene gewestelijke actoren geldt kunstmatige intelligentie nu als een prioriteit. Onlangs nog verklaarde aftredend minister-president Rudi Vervoort dat hij van Brussel een wereldreferentie wilde maken op het vlak van kunstmatige intelligentie en de stad zou willen omvormen tot een ‘gespecialiseerde hoofdstad’. Een dergelijke kunstmatige intelligentie ten dienste van de mens zal eerst en vooral meertalig en inclusief moeten zijn. Ze zal dus niemand uitsluiten die de dominante taal niet beheerst.

Onze talen zijn communicatiemiddelen. Zonder communicatie voelen we ons ellendig en verliezen we veel van wat onze menselijkheid kenmerkt. Een ontoereikende beheersing van de dominante taal (vandaag het Engels) is een van de voornaamste oorzaken van de digitale kloof, die voor een flink deel van de samenleving de weg naar de toekomst verspert.

Investeren in de digitale toekomst van onze talen is verre van overbodig. Het is in feite een noodzaak. Daarom moet taalkundige intelligentie, waarmee mensen via machines met elkaar kunnen communiceren, een absolute prioriteit worden.

Als hoofdstad van Europa krijgt Brussel bezoek van over de ganse wereld. De stad wordt ook erkend als bijzonder multicultureel. In feite is ze de meest kosmopolitische naar Dubai.

Het meervoud aan culturen gaat hand in hand met taalkundige pluraliteit

Een van de grootste troeven van Brussel zou een positionering zijn als een voorbeeld van meertaligheid, waar iedereen nochtans de mogelijkheid krijgt om in zijn eigen taalwereld te leven, ongeacht of dit nu Nederlands, Frans of nog een andere taal is.

De jaarlijkse top van de taaltechnologieën, dat LT-Innovate (www.lt-innovate.org) nu al acht jaar lang in Brussel organiseert, is het grote trefpunt van de professionals en de gebruikers van taaltechnologieën.

Onder de titel “The Sound of Intelligence’ benadrukt LTI19 de manier waarop toepassingen van taalkundige technologieën (denk maar aan automatische vertaling, meertalige data-analyse, spraakinteractie enz.) met behulp van kunstmatige intelligentie ons leven in vele domeinen ingrijpend zullen wijzigen. Deze gebieden zijn o.a.:

– de automobielsector en de mobiliteit;
– de financiële diensten;
– de vertaling en lokalisatie van inhoud;
– de media;

– virtuele en verruimde realiteit.

 

Beci-leden genieten een korting van 20% bij de registratie, dankzij een voordeelcode.

Vraag snel om deze code met een mailtje aan events@beci.be.

The Sound of Intelligence
24 en 25 juni 2019
The International Auditorium
Koning Albert II-laan 5
1210 Brussel

Informatie en registratie: www.lt-summit.com.

 

BECI Community 4 juni 2019
Deel deze post
Archiveren