E-commerce voor iedereen toegankelijk

6 maart 2018 door
BECI Community

De stap naar het digitale tijdperk is geen voorrecht van de grotere ondernemingen. Met de opkomst van het internet ziet de wereld er vandaag als een dorp uit. Zelfs voor een KMO zijn de zakelijke uitzichten vandaag nagenoeg onbeperkt. Met de nodige begeleiding, uiteraard.

Veel bedrijven stellen zich tegenover e-commerce nog steeds terughoudend op. Ze vrezen voor een moeilijk projectbeheer en de complexiteit van de in te schakelen databanken, onder andere wat stockbeheer aangaat. Ondernemingen die de stap toch zetten, doen meestal een beroep op een gespecialiseerd computerbedrijf voor de ontwikkeling van een oplossing op maat. Vaak wordt dit een open source formule die specialistische – en dus dure – vaardigheden vereist en ten slotte uitmondt op een vrij rigide applicatie. Bij elke wijziging moet de softwareontwikkelaar zelf optreden.

Maar nu is er SaaS (Software-as-a-Service), een commerciële-exploitatiemodel waarbij een externe dienstverlener op afstand de software ontwikkelt, beheert en onderhoudt. Met een dergelijke aanpak laat e-commerce zich snel en gemakkelijk ontwikkelen, met bijzonder voordelige opstart- en exploitatiekosten.

Vandaag brengen SaaS ontwikkelaars als Wix of WiziShop zeer professionele e-commerce oplossingen op de markt. Zij concurreren rechtstreeks met grote spelers als WordPress of Magento. Hun voordelen: zeer soepele, gebruiksvriendelijke en evolutieve software en oplossingen die zeer geschikt zijn voor kleine organisaties omdat ze geen specifieke ontwikkeling of installatie vereisen.

Nu, een e-commerce website moet in de strategie van de onderneming kaderen. De inrichting van een website is trouwens slechts een eerste stap van een algemeen commercieel plan waarvan de klant de spil vormt. Het is daarom van fundamenteel belang om advies in te winnen van een dienstverlener die deze technologie onder de knie heeft en over voldoende ervaring beschikt om de klant bij te staan vanaf de allereerste stappen van het denkproces. Een SaaS oplossing laat zich inderdaad snel ontwikkelen, installeren en onderhouden, maar zonder integratie met de interne modules van de onderneming (voorraadbeheer, inventaris, boekhouding, facturatie enz.) levert ze weinig op. Bovendien verdienen de ergonomie en de gebruiksvriendelijkheid van de e-commerce website extra aandacht. Dit geldt ook voor de integratie met de sociale media via de blog. Met uw blog verdedigt u zich tegen de ad-blockers die uw reclamecampagnes riskeren te blokkeren (SEA of display). Bovendien moet worden gezorgd voor een mobile friendly website (responsive design), omdat steeds meer gebruikers via een mobiel toestel het internet raadplegen.

Idealiter zou het digitaal marketingbureau de onderneming moeten helpen het parcours van de klanten op het web in vijf stappen te optimaliseren in functie van zijn werkelijke verwachtingen en behoeften: 1) de bezoeker aantrekken door nieuwe acquisitiekanalen in te zetten via SEA/SEO; 2) de klanten aanzetten tot aankoop (mede dankzij de ergonomie van de website); 3) de getrouwheid van de koper bevorderen (door toedoen van efficiënte CRM strategieën – Customer Relationship Management); 4) de gedachtewisseling bevorderen (via de blog, het beheer van de gemeenschap of de sociale netwerken) en 5) de klant promoten tot een ambassadeur van het merk.

Tot besluit moet u weten dat het feitelijke werk echt zal beginnen wanneer de e-commercewebsite van stapel loopt. In de nabije toekomst wordt digitaal een commodity. Daar bereidt u zich best nu meteen op voor …

 

 

5 tips om goed van start te gaan

  1. Ontwikkel uw website echt vanuit het standpunt van de klant; de structuur moet het koopgedrag van de koper van dichtbij volgen.
  2. Ga stapsgewijze te werk: op die manier kunt u de website snel aanpassen.
  3. Wacht niet tot uw website live is om het via de sociale netwerken te bespreken. Gebruik de blog vanaf het prille begin, want op die manier verbetert u de zichtbaarheid en dus ook de ranking van de website op zoekmotoren.
  4. De inhoud moet klantgericht zijn. Voorzie ook een tijdschema voor de verspreiding.
  5. Eenmaal de website operationeel is, vergeet u natuurlijk niet continu in te staan voor het beheer, de inhoud, de begeleiding, de updates enz.

 

BECI Community 6 maart 2018
Deel deze post
Archiveren