Betaald educatief verlof : een versoepeling voor cursussen die op afstand worden gegeven

6 oktober 2020 door
BECI Community

Op voorstel van de Brusselse gewestelijke minister Bernard Clerfayt heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist om bepaalde voorwaarden van het betaald educatief verlof te versoepelen, rekening houdend met de Covid-19-crisis. 

In deze specifieke crisiscontext wordt dus rekening gehouden – althans voor het schooljaar 2020-2021 – met online cursussen die binnen de universiteiten en hogescholen worden georganiseerd. 

Uren van online cursussen tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021, met inbegrip van eventuele interactie tussen het onderwijzend personeel en de student, worden gelijkgesteld met effectieve aanwezigheidsuren bij de berekening van de aan de werknemer toegekende quota’s voor betaald educatief verlof. 

Wanneer onderwijsinstellingen niet kunnen bevestigen dat de uren onderwijs op afstand wel degelijk werden gevolgd, worden deze uren toch geacht door de werknemer gevolgd te zijn geweest. 

Het besluit van 24 september 2020 heeft terugwerkende kracht tot 1 september 2020 en treedt na 31 augustus 2021 buiten werking. 

Bron: 24 september 2020  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot tijdelijke versoepeling van sommige voorwaarden voor de toekenning van betaald educatief verlofBelgisch Staatsblad. 30 september 2020, p. 68852. 

BECI Community 6 oktober 2020
Deel deze post
Archiveren