Beroepskaarten voor buitenlandse zelfstandigen in België

13 januari 2020 door
BECI Community

[Coproductie]

Wat is een beroepskaart?

De beroepskaart is de toelating voor niet-Belgen die in België als zelfstandige(n) beroepsactiviteiten wensen uit te oefenen.

De beroepskaarten worden toegekend door het Gewest (Brussel, Vlaanderen of Wallonië) waar de zelfstandige gevestigd zal zijn.

Ondanks het feit dat de Gewesten de mogelijkheid hebben om hun eigen wetgevend kader betreffende beroepskaarten te ontwikkelen, is de basiswetgeving op dit moment nog steeds federaal.

 

Wie heeft een beroepskaart nodig?

Elke “vreemdeling die op het grondgebied van het Koninkrijk een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent hetzij als fysiek persoon hetzij binnen een vereniging of een vennootschap naar rechte of in feite, moet in het bezit zijn van een beroepskaart”, zelfs indien de activiteit onbezoldigd is.

Uiteraard zijn er vrijstellingen zoals bv.:

 • Onderdanen van de EER (Europese Economische Ruimte = EU + IJsland, Liechtenstein, Noorwegen), en bepaalde familieleden die zich bij hen vestigen;
 • Zwitserse onderdanen;
 • De echtgenoot van een Belg, en bepaalde familieleden die zich bij één van hen vestigen;
 • Vreemdelingen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde duur;
 • Vreemdelingen die geen hoofdverblijfplaats hebben in België et die naar België komen voor “punctuele” activiteiten (bv. bepaalde zakenreizen, het geven van conferenties, journalisten, artiesten, sportlieden, …), voor zover het verblijf, nodig voor deze activiteiten, niet langer duurt dan 3 opeenvolgende maanden;
 • Buitenlandse studenten, die in België wonen en ingeschreven zijn, en een stage verrichten in het kader van hun studies.

 

Welke zijn de criteria om een beroepskaart te verkrijgen?

Het onderzoek is gericht op drie criteria.

 1. Recht op verblijf

De aanvrager moet wettig verblijven in België of in zijn/haar land van verblijf.

 1. Naleving van reglementaire verplichtingen

De regels betreffende de basiskennis bedrijfsbeheer of toegang tot het beroep maken deel uit van de na te leven reglementaire verplichtingen.

 1. Belang van het project

 

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, zal haar beslissing baseren op het belang van de activiteiten voor het Gewest.

 

Hierbij houdt men rekening met de volgende economische criteria:

 • Potentiële jobcreatie;
 • Investeringen;
 • Potentiële export;
 • Vernieuwende en/of gespecialiseerde activiteiten.

De overheid baseert zich op de volgende informatie/documenten:

 • Gedetailleerde beschrijving van het project/de activiteiten: het is raadzaam een “motivatiebrief” toe te voegen aan het dossier waarin de aanvrager uitlegt waarom hij/zij voltijds actief wil zijn in België/het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • CV met overzicht van de kwaliteiten en de ervaring van de aanvrager;
 • Financiële mogelijkheden en financiële analyse: een sterk en realistisch financieel plan is essentieel;
 • Contacten/overeenkomsten/ontwerpovereenkomsten met commerciële partners.

Een positieve impact op sociaal, cultureel, artistiek of sportief vlak kan eveneens in overweging worden genomen.

 

Hoe verkrijgt men een beroepskaart?

De aanvrager die een Belgische verblijfsvergunning of een “attest van immatriculatie model A” bezit, kan de aanvraag van een beroepskaart indienen in België bij een ondernemingsloket naar keuze.*

De aanvrager die nog niet toegelaten is tot lang verblijf in België moet de aanvraag van een beroepskaart indienen bij de Belgische diplomatieke post (ambassade of consulaat) in zijn/haar land van verblijf: in dit geval moet de aanvraag ook een aanvraag bevatten van een visa D ( = visa voor lange duur). De aanvrager moet reeds het gekozen ondernemingsloket vermelden op het aanvraagformulier van een beroepskaart.

De aanvraag van een beroepskaart (administratieve kost = 140 €) wordt doorgestuurd naar het Gewest waar de zelfstandige gevestigd zal zijn.

Normaal gezien neemt de behandeling van een aanvraag door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, 2 tot 4 maanden in beslag. De voorbereiding van een volledig dossier zal de procedure vergemakkelijken en de behandelingstijd verminderen.

Bij goedkeuring zal het door de aanvrager gekozen ondernemingsloket de beroepskaart afleveren. De beroepskaart is geldig voor een periode tussen 1 en 5 jaar: meestal zal een eerste beroepskaart geldig zijn voor 1 of 2 jaar “voor een proefperiode”. De administratieve kost bedraagt 90 € per jaar dat de beroepskaart geldig is.

Tegen een weigering kan altijd beroep worden ingesteld. In bepaalde gevallen (bv. nieuwe elementen betreffende de initiële aanvraag, of een aanvraag voor een nieuwe activiteit) kan een nieuwe aanvraag

worden ingediend.

Een beroepskaart is vernieuwbaar: de vernieuwingsaanvraag moet minstens 3 maanden voor de vervaldag van de huidige beroepskaart worden ingediend. Het Ministerie zal niet enkel nagaan of  de cijfers, aangehaald tijdens de initiële aanvraag, gerealiseerd zijn, maar daarnaast ook of de aanvrager zijn/haar fiscale, sociale, … verplichtingen is nagekomen.

 

*Dit kan u eenvoudigweg doen bij het ondernemingsloket op de Louizalaan 500, 1050 Brussel.

Klik hier voor meer informatie over de administratieve formaliteiten die wij van u kunnen overnemen.

 

Bernard Caris

Advocaat-vennoot Younity

Specialist in Business Immigration

 

Newsletter HR & Social

 • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief HR & Social van Beci (gratis)

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

 

BECI Community 13 januari 2020
Deel deze post
TAGS 
Archiveren