Bedrijfswereld en AVG: hoog tijd om zich voor te bereiden!

10 april 2018 door
BECI Community

Vandaag verklaart slechts 5% van de ondervraagde Brusselse ondernemingen volledig klaar te zijn. Dit is de voornaamste conclusie van een opiniepeiling die Beci samen met de firma RGP (https://rgp-dialogue-be.com) organiseerde over de voorbereiding op de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Niet relevant? Toch wel! Dit reikt veel verder dan de gewone integratie van nieuwe normen, zoals velen ten onrechte denken. Het gaat hier om de aanpassing aan een nieuwe zakelijke omgeving.

 

 

 

De enquête onderzocht een representatief staal van 1.312 Brusselse ondernemingen van allerlei omvang en sectoren, tussen 18 december 2017 en 12 januari 2018. De respons bedroeg 6,2%. Olivier Willocx: “Opvallend: wanneer we bedrijven ondervragen over de mobiliteit, krijgen we boordevol antwoorden. Maar hier komen de antwoorden traag binnen, zonder enthousiasme. Meestal hebben de ondernemingen geen voldoende inzicht in de gevolgen van de AVG op hun eigen activiteit. Dit is zorgwekkend.” Hans Wichink, Managing Director Benelux van RGP, zegt niets anders: “Er komt een impact op het management, alle processen, de marketing, IT, kortom alle niveaus van de onderneming. Dit vraagstuk beperkt zich in geen geval tot de bevoegdheid van de juridische afdeling.”

Uit de opiniepeiling blijkt dat vandaag nauwelijks 5% van de ondernemingen verklaart volledig klaar te zijn. 72,84% riskeert tegen de voorziene datum niet in orde te zijn en 23,45% neemt tegenover de conformering een afwachtende houding aan. Slechts 15% van de respondenten beschouwt de AVG als een kans. De negatieve perceptie overheerst de resultaten, met 81,49% (de AVG is een risico, een kost of een verplichting).

 

Risico’s en kansen

Of dit verontrustend is? Hans Wichink meent van wel: “De tijd voor theorie is voorbij. Nu moeten we overschakelen naar concrete en pragmatische zaken. Laten we een timeframe uitwerken, aan de implementatie beginnen en de middelen vinden om deze conformering uit te voeren.” Ondernemingen die niet klaar zijn, hoe erg is dit? “Meer dan men zou vermoeden”, oordeelt Hans Wichink. “De uitdaging beperkt zich niet tot het vermijden van boetes, hoe belangrijk dit ook is. De AVG heeft een impact op uw bekwaamheid als leverancier en op uw deelname aan aanbestedingen, al dan niet van de overheid. De verordening heeft een invloed op uw relatie met de klant, het algemene beheer van uw data en, per slot van rekening, uw waarde-aanbod, als leverancier. En hoe is het met de reputatie van uw onderneming gesteld, als ze op 25 mei de nieuwe regelgeving nog niet naleeft?”

 

“Kan ik als onderneming nagaan en controleren of een van mijn leveranciers wel degelijk de AVG naleeft?”, vraagt Olivier Willocx zich af. “In feite is dit ingewikkeld. Ik zou eerder stellen dat indien de leverancier aangaande de AVG een verzekeringspolis heeft ondertekend, ik hem als betrouwbaar kan beschouwen. Als u weet dat het Franse controleorgaan CNIL een boete van 1,2 miljoen euro oplegt in geval van niet-naleving, dan verdient dit toch enige belangstelling.”

Kansen? “Ongeveer één bedrijf op zes beschouwt de AVG als een kans. Wij maken deel uit van die 15%”, verklaart Olivier Willocx. Voorbeelden? “Neem nu een taalschool. Vragen de studenten naar online opleidingen? Mag ik hen diensten op maat aanbieden? Hoe kan ik, conform de AVG, de inzameling en het gebruik van deze data stroomlijnen om ook de beleving van de klant te verbeteren? Mag uw verwarmingsinstallateur een sensor op de ketel plaatsen en u een berichtje toesturen wanneer het tijd is voor onderhoud?”

 

Welke oplossingen?

Hoe moet een headhuntersbureau te werk gaan om de AVG na te leven? Het antwoord hierop is niet gemakkelijk, want persoonlijke data zijn van fundamenteel belang in dit beroep. En hoe is het gesteld met advocaten, artsen of notarissen? Olivier Willocx: “Omdat de streefdatum nadert, biedt Beci een aanpak voor elk beroep, met wekelijkse vergaderingen en acties voor een onmiddellijke invoering.” Hans Wichink, Managing Director Benelux van RGP, waardeert deze aanpak: “Uw project verdient inderdaad een snelle beoordeling, een focus op de domeinen die conform moeten worden gemaakt, het gebruik van aangepaste methoden en hulpmiddelen, en dit alles met checklists en to-do-lists.”

 

 

 

 

 

AVG conformering: hoe ver staat u in uw onderneming?

Ik ben hierbij niet betrokken:                                                                                                                           1,23%

Ik heb hier nooit van gehoord of heb geen duidelijk inzicht:                                                                    6,17%

Ik wacht op verdere informatie om aan een conformering te beginnen:                                              16,05%

Initiatieven in uitvoering zonder duidelijk zicht op de effectieve datum van conformiteit:                49,39%

De conformering is afgerond, maar wordt nu gecontroleerd en gevalideerd:                                     22,22%

De conformering is afgerond en gevalideerd:                                                                                              4,94%

 

 

Wat is uw algemene perceptie van de AVG?

Een zakelijke kans (om uw strategie te herzien)  :                             14,81%

Een morele plicht of een wettelijke verplichting:                            40,74%

Een risico voor uw onderneming:                                                         7,41%

Een bijkomende kost:                                                                               33,34%

Geen mening:                                                                                            2,47%

Andere:                                                                                                       1,23%

 

 

Getuigenis: de AVG is een kans

David Goldenberg, ©F. Foucha

David Goldenberg, de topman van het platform Smart Certificate (www.smartcertificate.com), beschouwt de AVG als een ware kans, want sinds het begin heeft hij de eisen van privacy nauw betrokken bij de verwerking van persoonlijke gegevens in elk stadium van de levenscyclus van een attest: creatie van het document, uitreiking, verzending, receptie, activering van de dienst, aanvaarding, controle en recht om vergeten te worden.

 

“Wij gebruiken spitstechnologieën voor encryptie, blockchain verankering, hosting, PKI Class 3 enz. Tegelijk volgen wij de sterkste normen en processen wat betreft de identificatie van gebruikers, de real-time opvolging van datastromen en gebruik, conform de vereisten van de CNIL en de AVG. Dankzij deze geïntegreerde aanpak kunnen wij de vereisten inzake privacy naleven en tegelijk een eenvoudige dienst aanbieden voor het uitreiken, gebruiken en delen van documenten met een gecertificeerde authenticiteit. Dankzij een lange samenwerking met de spelers op de markt zijn we erin geslaagd een volwaardig vertrouwenslabel te ontwikkelen.”

 

David Goldenberg

 

 

 

BECI Community 10 april 2018
Deel deze post
Archiveren