Kent u de rechten van de ondernemer?

12 juni 2018 door
BECI Community

Wist u dat de ondernemer rechten heeft? Beci ondersteunt de 12 principes in de Verklaring die Eurochambres op 26 april aan de Europese Commissie heeft voorgelegd, om onze ondernemingen de kans te geven om zich te ontwikkelen en de welvaart te garanderen. De boodschap is het verspreiden waard.

 

Op 26 april stelde EUROCHAMBRES, de vereniging van Europese kamers van koophandel, haar Verklaring van Ondernemersrechten voor naar aanleiding van haar 60-jarig bestaan. Deze verklaring definieert de voorwaarden voor Europese ondernemers en ondernemingen om internationaal te kunnen groeien, concurreren en succesvol te zijn.

 

De Verklaring van Ondernemersrechten (Declaration of Entrepreneurial Rights) komt er naar aanleiding van een ontmoeting tussen Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, en Christoph Leitl, voorzitter van Eurochambres, eerder dit jaar. Voorzitter Juncker moedigde Eurochambres aan om haar idee voor een pijler van ondernemersrechten als antwoord op de Europese pijler van sociale rechten verder uit te werken. De pijler van sociale rechten werd op 17 november vorig jaar door de staats- en regeringsleiders in Gothenburg, Zweden, goedgekeurd. Het gaat om 20 principes voor een goed functionerende arbeidsmarkt en welvaartsstaat. De realisatie hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de lidstaten en de sociale partners.

René Branders, président de Belgian Chambers.

“Wij ondersteunen een dergelijke pijler van sociale rechten uiteraard,” zegt René Branders, voorzitter van Belgian Chambers, de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel en lid van Eurochambres, “maar men kan niet spreken over sociale rechten zonder te spreken over ondernemersrechten. Ondernemingen zijn immers de bron van tewerkstelling en van welvaart. Maar ondernemersrechten worden nog te veel als vanzelfsprekend beschouwd terwijl ze even centraal in het politieke proces zouden moeten staan als sociale rechten en consumentenrechten.”

 

De Verklaring van Ondernemersrechten is gebouwd rond 12 principes zoals een goed werkende interne markt, een effectieve economische integratie van migranten, de mogelijkheid van een tweede kans na een faillissement, een performante digitale infrastructuur en betaalbare en zekere toegang tot energie en grondstoffen. Daarnaast onderstreept zij ook de belangrijke sociaaleconomische rol die ondernemers vervullen in de samenleving. Zij zijn meer dan enkel maar verschaffers van arbeidsplaatsen en belastingbetalers. Zij zijn evengoed opleiders, vernieuwers en leden van de lokale gemeenschap.

 

De aanbevelingen in deze verklaring zijn een opstap naar de Europese verkiezingen van 2019 en moeten een leidraad vormen voor het werk van de nieuwe Commissie, het nieuwe Europese Parlement en de Lidstaten om ervoor te zorgen dat Europa concurrentieel blijft en de vele starters die Europa rijk is, de kans biedt om door te groeien tot volwassen bedrijven.

Info : www.belgianchambers.be ; www.eurochambres.eu   

 

 De 12 ondernemersrechten

 1. Een perfect functionerende eenheidsmarkt
 2. Eerlijke en gunstige handelsvoorwaarden, ook buiten de EU
 3. Een adequaat geschoolde, gekwalificeerde en flexibele beroepsbevolking
 4. De effectieve economische integratie van migranten
 5. Beschikbare en passende financieringsoplossingen
 6. KMO-vriendelijke opstelling, uitvoering en controle van de EU wetgeving
 7. Maatregelen ter bevordering van een ondernemingsgerichte mentaliteit in heel Europa
 8. Een ecosysteem dat de oprichting en groei van bedrijven vergemakkelijkt
 9. Een tweede kans na een faillissement en een gemakkelijker overdracht van ondernemingen
 10. Een economisch en juridisch klimaat dat het nemen van risico’s mogelijk maakt en innovatie stimuleert
 11. Een geavanceerde, onderling verbonden en toegankelijke digitale infrastructuur
 12. De betaalbare en zekere levering van energie en grondstoffen
BECI Community 12 juni 2018
Deel deze post
TAGS 
Archiveren