Arbeidsdeal – overzicht van de maatregelen

16 februari 2022 door
BECI Community

De regering bereikte in de nacht van 14 op 15 februari een akkoord over de arbeidsdeal die enerzijds tot doel heeft om meer mensen aan het werk te krijgen door het wegwerken van een aantal drempels op de arbeidsmarkt, maar anderzijds ook inzet op een betere werk-privébalans voor de werknemers. Over de twee meest heikele dossiers – het statuut van de platformwerkers en een aangepast wettelijk kader voor e-commerce – werd ook overeenstemming bereikt. Het is nu aan de sociale partners om een advies te geven over het pakket maatregelen.

De ontwerpteksten, die door de regeringskern werden afgeklopt, voorzien o.m. in de volgende maatregelen. Hieronder worden enkel de grote lijnen geschetst, zonder in te gaan op alle details. De teksten worden mogelijk nog bijgestuurd na het advies van de Nationale Arbeidsraad.

Om over deze maatregelen te lezen: zie PDF

BECI Community 16 februari 2022
Deel deze post
TAGS 
Archiveren