AVG, D-100: Beci vormt en begeleidt u

10 april 2018 door
BECI Community

Binnen minder dan 100 dagen zullen de ondernemingen en organisaties de verplichtingen van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen na te leven. Minder dan 5% van de Brusselse ondernemingen verklaart klaar te zijn. Beci bereidt daarom een geheel van opleidingen en diensten voor om u te helpen de impact van de AVG op uw activiteiten in te zien en daarna de nodige maatregelen te treffen om de verordening na te leven.

 

 

In grote ondernemingen vereist de naleving van de AVG aanzienlijke menselijke en financiële middelen (budgetten, IT, human resources en communicatie).

Hoe kunnen wij de KMO’s en andere structuren met een meer ‘menselijke dimensie’ op een realistische manier helpen de AVG na te leven? Om aan deze behoefte te voldoen, ontwikkelt Beci opleidingen en tools aangepast aan de werkelijkheid en de middelen van Brusselse KMO’s.

De naleving van de AVG vereist meer dan het advies van een advocaat of een gespecialiseerde consulent om uw algemene voorwaarden of uw privacy charter bij te werken. Concreet moet u vooreerst kunnen rekenen op de steun en medewerking van een aantal belangrijke personen in uw eigen onderneming of organisatie.

Daarna zult u de interne procedures moeten herzien – en waarschijnlijk aanpassen – om aan de vereisten van de AVG te voldoen (transparantie, toegang van de personen tot hun data enz.). De AVG bepalingen zullen op sommige ondernemingen en organisaties zwaarder doorwegen. Vooral ondernemingen die gevoelige gegevens inzamelen, stellen zich aan risico’s bloot. Denk bijvoorbeeld aan een hotel of een luchtvaartmaatschappij die informatie zou bijhouden over de godsdienstige voedingsrichtlijnen van klanten.

Beheer uw gegevens en maak er een competitieve troef van

Er wordt vaak gehamerd op de zware boetes in geval van niet-naleving van de AVG. Wij leggen liever de klemtoon op de kansen die de AVG biedt: hoe krijgt u weer vat op uw gegevens om uw onderneming te beschermen en er eventueel een concurrentieel voordeel uit te halen?

Begin met een zorgvuldig inventaris van de persoonlijke gegevens die u bijhoudt. Waar komen ze vandaan? Met welke personen deelt u deze data? En wat doet u ermee?

Vervolgens moet u gratis en efficiënt kunnen ingaan op vragen van klanten die hun toegangsrecht tot data in uw bezit willen uitoefenen. Weet u wie, in uw organisatie, deze vragen zal beantwoorden?

Op termijn kan het kostenefficiënt zijn om een systeem te ontwikkelen waarmee de betrokken persoon zelf zijn data online kan raadplegen. Ondernemingen die doeltreffende systemen opzetten, zullen een betere service verlenen aan de klanten en competitief ook sterker staan.

 

 

Expertopleidingen binnen bereik van de KMO’s

Om KMO’s te helpen voldoen aan de eisen van de AVG ontwikkelde Beci een vormingsprogramma in samenwerking met een bekende academische partner. Dit specialistisch programma blijft toegankelijk dankzij zijn formaten en tarifering. Na afloop reikt de Kamer van Koophandel een certificaat uit. Deze opleiding is bestemd voor zowel zelfstandigen als bedrijfsleiders en hun personeel.

Het AVG programma verleent toegang tot:

  • Regelmatige opleidingen in functie van de behoeften en beroepen van de ondernemingen. De sessies gaan door bij Beci (halve dagen) of kunnen op maat worden georganiseerd in uw onderneming.
  • Een online opleiding: deze nieuwe, gemakkelijke en soepele formule organiseert de opleiding van een team zonder verplaatsing en beantwoordt aan de behoeften van permanente vorming.
  • Modellen waarmee u uw processen vlotter documenteert of de tussenkomst van externe consulenten rationaliseert.
  • Rondetafelgesprekken met professionals van de AVG, in samenwerking met de DPO Circle[1].

Meer informatie vindt u op go.beci.be/gdpr

[1] Groepering van databescherming professionals

 

BECI Community 10 april 2018
Deel deze post
Archiveren