Alternerend leren, een prima rekruteringstool

9 mei 2019 door
BECI Community

[Coproductie] Gekwalificeerd personeel aanwerven. In de vorming van een jongere investeren en, in ruil hiervoor, voordeel halen uit zijn kennis van zaken. Begeleiding en financiële steun krijgen bij dit burgergericht initiatief. Een witte raaf vinden en hem willen houden… Met alternerend leren wordt dit alles mogelijk. 

 Het begrip vaardigheden dekt vandaag niet alleen technische bekwaamheden (kennis), maar ook knowhow en interpersoonlijke skills. Solidariteit, teamgeest, respect voor een aantal regels zijn allemaal noodzakelijk voor integratie en professioneel succes. Al deze dimensies zitten van meet af aan in het concept van alternerend leren verwerkt. Vandaar de kracht van deze leermethode. Dit is enerzijds te danken aan de tijd die de leerling in het bedrijf doorbrengt, en anderzijds aan de opleiders, die allemaal actieve professionals zijn 

Voor ondernemingen wordt het steeds moeilijker om bekwaam gekwalificeerd personeel aan te werven, althans in sectoren als de bouw, de kappersbranche en de slagerijen. De alternerende opleiding speelt hier dan ook een fundamentele rol. Via dit systeem verwerven leerlingen drie jaar lang de vaardigheden die het beroep vereist, naast specifieke bekwaamheden die verband houden met het leven van de onderneming. De onderneming die een leerling inhuurt volgens de formule van alternerend leren, kan deze persoon opleiden voor haar eigen behoeften tegen een zeer lage kost en tegelijk extra steun van de overheid genieten.  

 

Een oplossing voor knelpuntberoepen 

Vandaag zitten we met nagenoeg 80 knelpuntberoepen. De alternerende opleiding kan dit euvel gedeeltelijk verhelpen, tenminste als de bedrijfswereld mee wil. Hiervoor zijn overeenkomsten nodig met de sectoren, waardoor opleidingsorganisaties en bedrijven elkaar ondersteunen. Er heerst soms terughoudendheid wegens de tijd die nodig is om een jongere te begeleiden, maar op termijn loont het echt de moeite. Een ‘alternerende’ leerling wordt niet zomaar ergens gedropt. De onderneming krijgt gedurende het hele traject van de leerling de nodige steun, zowel op administratief vlak als voor de eerder pedagogische aspecten.  

Het concept van alternerend leren blijft onvoldoende bekend bij de Brusselse bedrijven. Dat is trouwens jammer, want dit type vorming beantwoordt volledig aan hun verwachtingen. In de praktijk onderhouden we talrijke contacten met de ondernemingen om hun behoeften te kennen, veranderingen in beroepen te anticiperen en ons aanbod daarop af te stemmen. Een andere troef van de alternerende opleiding is de capaciteit om vrij snel nieuwe opleidingen op te zetten om aan de toekomstige behoeften te voldoen. Als gevolg vindt 80% van de afgestudeerden van een dergelijke alternerende opleiding binnen zes maanden een duurzame baan in de sector waarin zij zijn opgeleid. Dit spreekt boekdelen over de kwaliteit van de afgestudeerden, wat grotendeels aan de werkgevers zelf te danken is en waaruit zij terecht voordeel halen. 

Momenteel werkt efp samen met drieduizend partnerbedrijven en is de instelling van plan om dit netwerk verder uit te breiden. Hoe meer bedrijven klaarstaan om leerlingen te verwelkomen, hoe beter dit soort opleidingen zich kan ontwikkelen. De uitdaging bestaat erin om nu grotere organisaties te mobiliseren, die momenteel wat op afstand blijven van alternerend leren. Wat wij bieden is nochtans een win-win situatie voor de jongeren en voor de bedrijven. Bovendien is de opleiding van de jongeren een positief initiatief naar de samenleving toe en een stap naar de toekomst. Dit is dus een oproep.  

 

 

Vincent Giroul, Directeur van het efp 

Emmanuel Baufayt, adviseur, Hoofd van de afdeling Beroepsopleidingen 

Info : www.efp.be 

 

BECI Community 9 mei 2019
Deel deze post
TAGS 
Archiveren