In overeenstemming brengen van de statuten met het nieuw wetboek van vennootschappen en verenigingen

4 augustus 2023 door
BECI Community

Sinds zijn inwerkingtreding op 1 mei 2019 roept het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna WVV genoemd) veel veranderingen in het leven van vennootschap- pen, verenigingen of stichtingen met maatschap- pelijke zetel in België.

De vennootschappen, verenigingen of stichtin- gen die vóór 1 mei 2019 zijn opgericht, moeten onder meer hun statuten in overeenstemming brengen met het nieuw recht.

Recente cijfers geven niettemin aan dat er ongeveer slechts één derde (1/3) van de betrokken vennootschappen, verenigingen of stichtingen aan deze verplichting voldoet.

Het aanpassen van de statuten aan het nieuw recht moet echter uiterlijk op 31 december 2023 zijn gebeurd. Zo niet, dan worden de statuten automatisch omgezet naar de juridische vorm van het nieuw WVV die het dichtst aanleunt bij hun huidige juridische vorm.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA) wordt bijvoorbeeld automatisch omgezet naar de Besloten Vennootschap (BV).

Het is aan bestuurders van deze entiteiten aanbevolen proactief om te springen met de aanpassing van de statuten aan het nieuw recht. De niet nakoming van deze verplichting stelt hen bloot aan aansprakelijkheid, persoonlijk en hoofdelijk,voor alle schade geleden door de vennootschap of derden.

Het in overeenstemming brengen van de statuten met het WVV is ook de gelegenheid om de statuten van uw vennootschap aan te passen rekening houdend met de realiteit en de beperkingen van uw onderneming.

Dit zou onder meer betrekking kunnen hebben op het opnemen van nieuwe clausules, het opnemen van nieuwe (toekomstige) activiteiten, het herzien van de regels met betrekking tot de overdraagbaarheid van aandelen, enz.

Als u bestuurder bent van een vennootschap, vereniging of stichting die vóór 1 mei 2019 is opgericht en waarvan de statuten nog niet zijn aangepast, helpen wij u graag bij deze procedure. We maken eveneens van deze wettelijke verplichting een kans om de organisatie van uw vennootschap te optimaliseren.

 

Over de auteurs

Maguy Banthi, Advocaat, SIA & Moïse Gnakouri, Advocaat – Doctoraatsstudent in fiscaal recht & Jean-Michel Trésor, Vennoot

 

Breng uw BVBA tijdens de zomer in orde !

Maandag 31 juli van 16.00 uur tot 17.30 uur, donderdag 3 augustus van 9.00 uur tot 10.30 uur, woensdag 9 augustus van 16.00 uur tot 17.30 uur, maandag 28 augustus van 13.00 uur 12.00 uur tot 13.30 uur.


(Deze infosessies worden in het frans gegeven)

INSCHRIJVING VOOR EEN INFOSESSIE

 

Als lid van de Community kan U ook content aanleveren over actuele onderwerpen, thema’s, concepten, nieuwe wetten… en zo uw ervaring en expertise delen met de andere leden Deel uw expertise 

 

BECI Community 4 augustus 2023
Deel deze post
TAGS 
Archiveren