Nieuw: vaderschapsverlof voor zelfstandigen

1 maart 2019 door
BECI Community

De commissie ‘Economie’ van de kamer keurde op dinsdag een wetsontwerp goed dat zelfstandigen tien dagen vaderschapsverlof toekent. Denis DUCARME (MR) juicht deze belangrijke hervorming toe. De Minister van Zelfstandigen, van wie het kabinet heeft bijgedragen tot het opstellen van de tekst, steunde deze maatregel, die trouwens ook was opgenomen in zijn algemene beleidsnota 2019.  

 

Minister van Zelfstandigen Denis DUCARME: “Het vaderschapsverlof dat nu aan zelfstandigen wordt toegekend maakt een einde aan een onaanvaardbare ongelijke behandeling in functie van het statuut van werkkrachten. Voortaan zullen zelfstandigen, net als loontrekkenden, vaderschapsverlof genieten. Voor hen betekent dit een verdere stap naar een betere balans tussen werk en gezinsleven. Dankzij deze hervorming krijgen ze bovendien alle nodige flexibiliteit om deze twee facetten van het leven optimaal op elkaar af te stemmen, in overeenstemming met hun behoeften. Dit houdt onder andere de mogelijkheid in om dit verlof per dag of per halve dag op te nemen.”

Vanaf 1 mei hebben zelfstandigen, net als loontrekkenden, recht op tien dagen vaderschapsverlof binnen een periode van vier maanden na de geboorte. Zelfstandigen kunnen dit verlof in hele of halve dagen opnemen. De uitkering bedraagt in totaal 808,20 euro. Wie ervoor kiest om slechts acht dagen of minder te nemen, ontvangt gratis 15 dienstencheques.

De maatregel zou, volgens de raming, 11 miljoen euro op jaarbasis kosten.

Hier dient vermeld dat tijdens deze legislatuur heel wat maatregelen werden getroffen op initiatief van de federale regering om het sociaal statuut van zelfstandigen te verbeteren en hun sociale bijdragen te verminderen. Dit pakket aan maatregelen vertegenwoordigt 508 miljoen euro op jaarbasis. De hervormingen bevatten tal van maatregelen om zelfstandigen te helpen hun gezins- en beroepsleven beter op elkaar af te stemmen. Voorbeelden hiervan zijn de verlenging van het zwangerschapsverlof tot 12 weken, de semiautomatische toekenning van 105 dienstencheques aan zelfstandig werkzame moeders en de maandelijkse betaling van de zwangerschapsuitkering. Bovendien is voor zelfstandigen die een gezinslid met gezondheidsproblemen willen helpen, een nieuw specifiek verlof (van zes maanden, verlengbaar) ingevoerd. En ten slotte is het adoptieverlof tot zes weken verlengd voor de adoptie van een minderjarig kind en werd zes weken ouderschapsverlof ingesteld voor zelfstandigen die pleegouders worden.

BECI Community 1 maart 2019
Deel deze post
Archiveren