Voor of tegen de beoordeling van advocaten?

31 oktober 2019 door
BECI Community

Net als TripAdvisor voor de horeca, bieden sommige sites nu de mogelijkheid om advocaten te beoordelen. Vóór of tegen advocaten met een sterren-ranking? Twee meningen binnen de Balie van Brussel ... 

 

Vóór 

Xavier Gillot, advocaat en oprichter van de advocatenbeoordelingssite uLaw 

Zowel advocaten als cliënten lijden onder het gebrek aan transparantie van het advocatenberoep. Uit onderzoek blijkt dat cliënten niet weten hoe ze een advocaat moeten kiezen of waar ze die kunnen vinden. Dit leidt tot een kloof in de markt, met als gevolg dat sommige “bekende” kantoren de honoraria monopoliseren.  

De beoordeling brengt de markt opnieuw in evenwicht aan de hand van veel grondiger criteria dan reputatie alleen. Het gaat hier vooral om vertrouwen en vaardigheden, centrale elementen in de relatie tussen de advocaat en zijn cliënt. Deze rating moet echter objectief blijven. Wij pleiten voor een evaluatie onder toezicht, om elke vorm van afdwaling te voorkomen. De cliënten kennen de vaardigheden en de werkomgeving meestal niet, of ze begrijpen ze verkeerd. Beoordelingen op basis van honoraria, het aantal gewonnen zaken of andere onbetrouwbare criteria mogen wij niet in beschouwing nemen, omdat zij de informatie verstoren. 

Deze redenen hebben uLaw ertoe geleid een uniek samengesteld ratingalgoritme te ontwikkelen. Het waarborgt objectiviteit dankzij enerzijds technische informatie die eigen is aan de carrière van de advocaat (onderdeel ‘competentie’) en anderzijds de mening van de cliënt, via een vragenlijst over de relatie met deze cliënt (onderdeel ‘cliënttevredenheid’). Dit alles wordt bovendien gemodereerd door het platform.  

Een ander argument is dat de advocaat geen opleiding cliëntrelatie heeft genoten. Met deze evaluaties zullen zowel de advocaat als de cliënt profiteren van de feedback van een rating. Te veel advocaten worden verkeerd begrepen en staan ver van hun cliënten. En te veel cliënten zijn ontevreden. Zulke advocaten verliezen marktaandeel, worden armer en isoleren zich. Een objectieve beoordeling zal advocaten helpen hun cliënten tevreden’ te stellen. Dit reikt verder dan het louter verlenen van juridische diensten. Of we er nu vóór of tegen zijn, dat is de verwachting van de markten! 

 

Tegen 

Xavier Van Gils, Voorzitter van Avocats.be 

‘Legal awards bestaan al lang. Steeds meer sites bieden de mogelijkheid om advocaten, maar ook artsen, notarissen en andere beroepen te beoordelen. Het volstaat de naam van een advocaat of advocatenkantoor in te typen op Google om een sterrenranking te vinden met opmerkingen van internetgebruikers. Deze gegevens kunnen echter niet worden gevalideerd omdat er geen controle bestaat over zulke beoordelingen. 

We vermijden best elke vorm van certificering van dergelijke sites (beoordelingssites die aan de hand van een aantal criteria zouden worden goedgekeurd). Evenzo moeten ook wij geen ratings creëren. 

Het is namelijk onduidelijk wat precies dient te worden beoordeeld. Voor een persoon is het bijna onmogelijk om een advocaat te evalueren op zijn of haar juridische competentie. Een externe certificeerder zou het hele dossier moeten doorlichten, op zich een zeer complexe klus. De cliënt heeft de neiging om een rating te geven op basis van het honorarium, de snelheid waarmee hij werd ontvangen, het onthaal, een eventueel kopje koffie ... En bovenal zal de beoordeling worden beïnvloed door het al dan niet winnen van de rechtszaak. Iedereen beseft nochtans dat er goede en slechte dossiers bestaan, naast gedeeltelijke successen en mislukkingen. De waarde van een rating is dus zeer beperkt. 

Het bestrijden van bestaande ongecontroleerde rating websites is nagenoeg onbegonnen werk. Idealiter zouden we over objectieve en beoordeelbare criteria moesten beschikken om beoordelingen te structureren. In het digitale tijdperk zouden we van de gelegenheid gebruik kunnen maken om advocaten aan te zetten om zichzelf te evalueren of door hun cliënten te worden beoordeeld. Zo zouden ze de kwaliteit van hun dienstverlening kunnen verbeteren. Want uiteindelijk zijn ook wij ondernemers. 

 

 

 

 

BECI Community 31 oktober 2019
Deel deze post
TAGS 
Archiveren