Hervorming van het Wetboek van vennootschappen, Een belangrijke stap is gezet

22 oktober 2018 door
BECI Community

Met de langverwachte hervorming van het Wetboek van vennootschappen is onlangs een enorme stap vooruit gezet: er is eindelijk een tekst beschikbaar. Op 4 juni 2018 werd immers het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen ingediend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Er zijn inmiddels diverse amendementen ingediend.

De krachtlijnen van het ontwerp zijn:

 1. Een doorgedreven vereenvoudiging, waaronder:

 

 • afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen;
 • voortaan zullen het vennootschapsrecht en recht betreffende verenigingen en stichtingen geïntegreerd worden in één enkel wetboek;
 • afschaffing van de notie van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan en beperking van de regels voorbehouden aan de genoteerde vennootschappen;
 • beperking van het aantal vennootschapsvormen door afschaffing of fusie van bepaalde vormen; zo verdwijnen tijdelijke vennootschappen, stille vennootschappen, de EBVBA’s en de Comm.VA’s die zullen worden “gefuseerd” als zodanig met de NV (de statuten van de Comm.VA moeten derhalve worden gewijzigd);

 

2. Meer aanvullend recht en flexibiliteit om zich aan te passen aan het bedrijfsleven:

 • in de NV:
  • de ad nutum herroepbaarheid van de bestuurder wordt een regel van aanvullend recht;
  • mogelijkheid om een enige bestuurder te benoemen (die een bescherming tegen ontslag kan genieten);
  • mogelijkheid om te kiezen tussen het huidige monistische bestuurssysteem en een duaal bestuurssysteem;

 

 • in de BV:
  • afschaffing van kapitaalvereiste;
  • de rechten van de aandeelhouders worden niet langer bepaald door de fractie van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, maar conventioneel of statutair;

 

 • in de CV: dit wordt opnieuw een vennootschap op basis van het coöperatief gedachtengoed.

 

 1. Integratie van verschillende Europese evoluties, zoals het regelen van de grensoverschrijdende verplaatsing van de statutaire zetel van vennootschappen.

 

©DR

Senior Associate

T +32 2 787 90 40

F +32 2 787 90 99

E virginie.bazelmans@lydian.be

BECI Community 22 oktober 2018
Deel deze post
TAGS 
Archiveren