Verbreking wegens medische overmacht: wijziging in de verplichtingen van de werkgever

11 december 2023 door
BECI Community

Vanaf 1 april 2024, zal de werkgever die zich beroept op de verbreking wegens medische overmacht geen outplacementbegeleiding meer moet aanbieden maar moet:

– een kennisgeving van de beëindiging van de overeenkomst versturen naar het « Terug Naar Werk-Fonds » ;
– een bijdrage van 1.800 EUR storten aan het Terug Naar Werk-Fonds.

Wat is het Terug Naar Werk-Fonds?

Het Terug Naar Werk-Fonds zal worden opgericht binnen het RIZIV en zal gefinancierd worden door de werkgeversbijdragen.
Dit fonds is bestemd voor de aankoop van gespecialiseerde aangepaste diensten van erkende dienstverleners met het oog op de professionele re-integratie van werknemers wier contract is beëindigd wegens medische overmacht, evenals van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. Deze gespecialiseerde diensten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit begeleidende maatregelen en coaching.

Waaruit bestaat de kennisgevingplicht van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan het Terug Naar Werk-Fonds?

De werkgever moet de beëindiging van de arbeidsovereenkomst melden aan het Terug Naar Werk-Fonds en daarbij een aantal gegevens verstrekken over de werknemer wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd.
Binnen de 45 kalenderdagen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever, moet de werkgever zijn naam, zijn identificatienummer bij de KBO, zijn RSZ-inschrijvingsnummer, zijn bankrekeningnummer en zijn contactgegevens doorgeven.
De werkgever zal eveneens een aantal gegevens betreffende de identificatie van de werknemer moeten doorgeven.

Sancties?

De werkgever die de nieuwe verplichtingen miskent, zal een strafrechtelijke sanctie van niveau 2 oplopen:

– een strafrechtelijke geldboete van 400 EUR tot 4.000 EUR.
– een administratieve geldboete van 200 EUR tot 2.000 EUR.

Wat moet nog bepaald worden?

De Programmawet omschrijft de grote beginselen van het Terug Naar Werk-Fonds maar een koninklijk besluit moet verder het volgende bepalen:

– de gespecialiseerde aangepaste diensten ;
– de criteria waaraan de dienstverleners moeten voldoen ;
– de voorwaarden waaraan de titularissen moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst van het Fonds;
– de aanvraagprocedure die de titularissen moeten naleven;
– de betalingsmodaliteiten van de tussenkomst.

 

Over de auteurs

Vincent MARCELLE, Advocaat MOSAL & Marie DUYSINX, advocaat MOSAL

 

 

BECI Community 11 december 2023
Deel deze post
Archiveren