Zijn overuren fiscaal voordelig?

8 mei 2023 door
BECI Community

[Gastartikel]

Wanneer een werknemer overuren presteert, genieten zowel hij als zijn werkgever onder bepaalde voorwaarden een fiscaal voordeel. Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional, legt uit wat nu precies dit voordeel is.

Heet van de naald: de sociale partners in de Groep van 10 hebben voorzien om dit fiscaal voordeel tot 2025 te verlengen voor de 50 bijkomende overuren.

 

Wat is het fiscale voordeel voor de werknemer die overuren gepresteerd heeft?

“Dit voordeel komt neer op een belastingvermindering die ook leidt tot een vermindering van de bedrijfsvoorheffing. Het bedrag van die vermindering van de bedrijfsvoorheffing is gelijk aan een percentage van het loon dat als grondslag diende voor de berekening van het overloon, d.w.z. de toeslag die aan de werknemer wordt toegekend, bovenop zijn gewone loon.”

De vermindering van de bedrijfsvoorheffing wordt dus berekend aan de hand van het basisloon van de werknemer. Deze vermindering is van toepassing wanneer voor het presteren van overuren een wettelijk overloon verschuldigd is (bijvoorbeeld voor overuren die op een zon- of feestdag gepresteerd worden, bedraagt dit percentage 100%). 

De vermelding van de overuren op de fiscale fiche stelt de werknemer in staat de gepresteerde overuren bij de fiscus aan te geven bij zijn jaarlijkse belastingaangifte. Zo kan hij een belastingvermindering genieten.

 

En wat is het voordeel voor de werkgever?

Voor gepresteerde overuren kan de werkgever een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing genieten. “In principe houdt de werkgever een bedrag aan bedrijfsvoorheffing in op het loon van de werknemer. Dat gebeurt op basis van de geldende schalen en na toepassing van de verschillende verminderingen van de bedrijfsvoorheffing. De werkgever stort dat bedrag van de bedrijfsvoorheffing dan door aan de fiscus voor rekening van zijn werknemer”, legt Isabelle Caluwaerts uit.

Als de werknemer overuren gepresteerd heeft die aanleiding geven tot wettelijk overloon, dan is de werkgever vrijgesteld van doorstorting van een deel van die bedrijfsvoorheffing. Dit deel komt ook overeen met een percentage van het loon dat als berekeningsgrondslag diende voor het overloon.

De toekenning van deze fiscale voordelen hangt in het algemeen wel af van bepaalde voorwaarden en grenzen zoals onder andere:

Wettelijk overloon: het betreft overuren die, in principe, aanleiding hebben gegeven tot de betaling van wettelijk overloon. De betrokken werknemer moet dus onder de arbeidsduurwetgeving vallen.

Een quotum van overuren: de overuren die recht geven op een fiscaal voordeel zijn beperkt tot 130 uren per kalenderjaar en per werknemer. Dit maximum werd tijdelijk verhoogd tot 180 uren tot 30 juni 2023. Van 1 januari tot 30 juni 2023 is er dus een voordeel voor 50 bijkomende overuren. Het interprofessioneel akkoord voorziet tot 30 juni 2025 in de verlenging van het plafond dat werd opgetrokken tot 180 uren. Dit akkoord moet nog wel bekrachtigd en uitgevoerd worden.

Daarnaast bestaan er onder bepaalde voorwaarden specifieke en verhoogde plafonds in de horeca en de sector van de werken in onroerende staat.    

“Zo wordt het maximum van 130 overuren verhoogd tot 180 uren voor werknemers van werkgevers die werken in onroerende staat verrichten, op voorwaarde dat hun werkgever een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem gebruikt”, legt Isabelle Caluwaerts uit.

Dat maximum van 130 overuren wordt verhoogd tot 360 uren voor werknemers van wie de werkgever ressorteert onder de horecasector.

 

Over de auteur

Isabelle Caluwaerts, Legal Expert Partena Professional

 

Newsletter HR & Social

  • Blijf altijd op de hoogte, schrijf je in voor de nieuwsbrief HR & Social van Beci (gratis)

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
BECI Community 8 mei 2023
Deel deze post
TAGS 
Archiveren