Business Model Canvas, business plan en financieel plan … Wat orde op zaken!

4 juni 2022 door
BECI Community

Wie als starter begint, zit meteen met een pak vragen en nieuwigheden. Onder welke rechtsvorm begin ik eraan? Welke andere administratieve procedures moet ik volgen? Waarmee begin ik en hoe moet ik dit alles nu gaan structureren? Terwijl uw activiteit op gang komt, krijgt u nog met andere concepten te maken. Zo bijvoorbeeld het business model canvas, het financieel plan, het business plan en het boekhoudplan.  

Waartoe dienen deze tools? En welke zijn verplicht?

 

  • Business Model Canvas: dit is uw zakelijk model. Op één bladzijde beschrijft u hoe u zaken gaat doen en waarde creëren. Het Business Model Canvas beschrijft op een eenvoudige manier het bedrijfsmodel van een onderneming. Bovendien ondersteunt het uw strategisch denkproces en de innovatie. Het brengt de voornaamste elementen van uw project in kaart en maakt er een samenhangend geheel van (klanten, waardepropositie, partners, kosten …). Dit is bijzonder nuttig wanneer u een bedrijf opricht, maar ook wanneer u een nieuw product of dienst wil definiëren.

In de wet staat geen enkele verplichting met betrekking tot het Business Model Canvas.

 

  • Het business plan: dit wordt uitgewerkt aan de hand van het Business Model Canvas. Een aanvalsplan, daar komt het op neer.

Beantwoord eerst de volgende vier vragen:

  • Wie: voor wie en met wie zal ik mijn aanbod samenstellen?
  • Wat: welke dienst of product, en voor welke waardepropositie?
  • Hoe ga ik dit concreet verwezenlijken?
  • Hoeveel zal dit kosten en opbrengen?

Ook voor het business plan voorziet de wetgeving geen verplichting.

 

  • Het financieel plan: in feite uw budget (dat u in het begin over een periode van 24 maanden moet voorzien).

Wees heel voorzichtig met het financiële plan wanneer u een vennootschap opricht. U kunt eventueel aansprakelijk worden gesteld, bijvoorbeeld als u binnen de eerste drie jaar failliet gaat. Een zelfstandige die als natuurlijke persoon van start gaat, hoeft geen financieel plan op te stellen, ook al beoefent hij precies hetzelfde beroep. Verplicht of niet, het maakt niet veel uit. Als u een budget voorbereidt voor uw vakantie, dan verdient uw bedrijfsproject op zijn minst dezelfde voorzorg. De wet voorziet echter geen enkele richtlijn voor de manier waarop u het financieel plan gaat opstellen. Het stramien laat u veel vrijheid.

 

  • Het boekhoudplan

En ten slotte bestaat het boekhoudplan uit de lijst van de rekeningen waaronder de facturen moeten worden geboekt. Deze boekhoudkundige tool zal slechts na de start van de activiteit zijn nut bewijzen.

 

Stap voor stap, zonder verloren te lopen

 

Een drieledig traject, in feite. Eerst stelt u het business model canvas op (niet langer dan één bladzijde). Vervolgens bereidt u het business plan voor door de vier vragen te beantwoorden: wie, wat, hoe en hoeveel? Tot slot vertaalt u dit alles in het financiële plan.

Uit de statistieken blijkt dat 25% van de financiële plannen goed zijn opgevat. Dit betekent dat de overige 75% daar niet in slagen.

Dit is vaak te wijten aan het feit dat de twee vorige stappen, namelijk het business model canvas en het business plan werden verwaarloosd.

Voor het financiële plan geldt hetzelfde als voor de sales pitch: verwacht geen overtuigend resultaat als het business model en het aanvalsplan zelf niet duidelijk zijn.

Opgelet: dit is noch een eindwerk, noch een stilistische oefening. Bereid u maximaal voor om een aantal zaken te voorzien en andere te consolideren. De beste aanpak? Aan de slag gaan, uittesten en voorspellingen snel bijwerken in functie van de praktijk.

 

Meer weten: Beci Starter voorziet meerdere workshops over het Business Model Canvas en het Financiële Plan. Updates vindt u in de rubriek ‘Opleiding’ van onze website.

 

De inhoud van dit artikel put inspiratie uit de workshop van het COm (Olivier Kahn): “Financieel plan: voorkomen beter dan genezen”.

BECI Community 4 juni 2022
Deel deze post
TAGS 
Archiveren