Collibra, de door de Silicon Valley gefinancierde Brusselse starter

20 februari 2018 door
BECI Community

Voor de tweede keer in een jaar tijd verkreeg Collibra een kapitaalsverhoging van ruim 50 miljoen dollar (40 miljoen euro) van investeerders Iconiq Capital en Battery Ventures. Het eerste van deze durfkapitaalfondsen behoort tot de grootste in de Silicon Valley. Het beheert onder andere de vermogens van de stichters van Facebook (Mark Zuckerberg), Twitter (Jack Dorsey) en LinkedIn (Reid Hoffman).

 

Met de steun van Iconiq Capital en Battery Ventures wil de in data governance gespecialiseerde Brusselse starter zijn groeiproces verderzetten en de kwaliteit van zijn producten en diensten blijven verbeteren.

Data governance, wat is dit nu eigenlijk? “Wij helpen onze klanten – meestal grote internationale Fortune 2000 bedrijven uit alle sectoren – hun gegevens beter te vinden, te begrijpen en te vertrouwen”, vat CEO Felix Van de Maele samen. Met zijn twee studiemakkers aan de VUB, Stan Christiaens (CTO) en Pieter De Leenheer (VP) richtte hij in 2008 Collibra op in Brussel. Het was toen een spin-off van de VUB. De drie mannen onderzochten semantische technologieën, een domein dat vanaf de bankencrisis van 2008 bijzonder kritisch werd. “De regulatoren hebben de banken gedwongen de principes van gezond bestuur na te leven. De bankiers moesten dus hun cijfers voorleggen, ze begrijpen, weten waar ze vandaan kwamen, wat ze betekenden en de kwaliteit ervan kennen. Dit leunde heel dicht aan bij wat wij toen deden.”

Felix Van de Maele, CEO de Collibra.

Felix Van de Maele, CEO van Collibra.

Felix Van de Maele stelt dat vandaag alle ondernemingen en sectoren enorm veel data verwerken en hiervan het belang en de waarde moeten inzien om hun concurrentievermogen te berekenen. Aanzienlijke bedragen werden in de opslag en analyse van deze data geïnvesteerd. “Vandaag zijn de gegevens zo omvangrijk en zoveel mensen zijn ermee bezig dat het op een chaos is uitgedraaid. En hier precies treedt Collibra op, met controle op deze data om er waarde uit te genereren en er iets mee te beginnen. En ook om iedereen binnen de organisatie te helpen de gegevens te vinden en te gebruiken die hij dagelijks nodig heeft.”

Collibra is amper 10 jaar oud en stelt al meer dan 250 mensen tewerk. “Iets meer dan een jaar geleden hadden we zo’n 150 medewerkers in dienst”, herinnert zich de CEO. “De eerste vijf jaren zijn zeer moeilijk geweest. Daarna zijn we snel gaan groeien. Onze omvang verdubbelt jaarlijks sinds 2015. En wij rekruteren intens: nu minstens 120 mensen, van wie op zijn minst 40 in Brussel, en zo snel mogelijk. Wij zoeken ontwikkelaars, programmeurs, ingenieurs … Kortom, profielen met een technische background.”

Vandaag is de onderneming in New York gevestigd. Wat schiet er in Brussel over? “We zijn nog steeds een Belgische onderneming. Wij zijn hier begonnen met research en ontwikkeling van producten – en voor engineering. De kern van deze programma’s bevindt zich in Brussel, dat hiervoor ook het hoofdkwartier blijft.”

Collibra overtuigde Iconiq Capital haar in 2017 tweemaal te financieren. Felix Van de Maele: “Het ging om nieuwe investeringen die noodzakelijk waren voor onze groei. Een eerste investering, in 2008, kreeg onder andere de steun van Innoviris en de VUB. Later hebben een Nederlandse en een Britse investeringsfonds bijgedragen. In januari 2017 was Iconiq aan de beurt. En omdat wij sindsdien flink zijn gegroeid, was Iconiq bereid een tweede keer tussen te komen, met andere investeerders, waaronder Battery Ventures. Zo konden wij in 2017 tweemaal het kapitaal verhogen, met 50 miljoen dollar en daarna 58 miljoen.”

“Iconiq Capital investeert vooral in technologische ondernemingen, hoewel niet uitsluitend. Ze heeft belangstelling voor ondernemingen die fors groeien, zoals wij. Zoals alle investeerders is Iconiq op zoek naar financiële groei, winstgevendheid en kansen op de markt. Haar directie investeert en denkt op lange termijn. Het zijn dus goede partners. Iconiq Capital is trouwens in ons directiecomité vertegenwoordigd.”

De prioriteiten van Collibra voor de toekomst? De snelle groei verderzetten, zegt de CEO. “We zijn leiders in ons marktsegment. Om dat ook te blijven, moeten wij zwaar investeren in producten en engineering, vooral hier, in Brussel. We moeten blijven innoveren in de technologie en investeren in AI, machine learning en big data. En natuurlijk ook in de onderneming: marketing, financiën, HR … om onze groei te ondersteunen.”

BECI Community 20 februari 2018
Deel deze post
Archiveren