30 % bijberoepers overgestapt naar hoofdberoep

18 november 2019 door
BECI Community

Het voorbije jaar (2018) koos bijna 30% van de zelfstandigen in bijberoep ervoor om in hoofdberoep verder te gaan. Dat is het hoogste percentage van de laatste 20 jaar. Dat stelt Acerta vast op basis van de gegevens van 140.000 zelfstandigen in bijberoep in België.  

Vóór de economische crisis van 2008 koos telkens ruim een kwart van de zelfstandigen in bijberoep ervoor om de activiteiten in hoofdberoep verder te zetten. De crisis van 2008 temperde het enthousiasme en het aandeel dat de sprong naar een hoofdberoep waagde, werd kleiner. 

Nadine Morren, Directrice Klantendienst bij Acerta, licht toe: Sinds 2012 zetten weer meer zelfstandigen de stap naar het hoofdberoep. De afgelopen vijf jaar is hun aandeel alleen maar gegroeid, naar 29,8% in 2018, het voorlopig grootste aandeel sinds 1999. Dat we voor 2019 in oktober al 28,15% van de zelfstandigen in bijberoep hebben zien overstappen, geeft aan dat de trend zich blijft verderzetten. Tegenwoordig is het aantal jaren dienst bij eenzelfde werkgever niet langer een doel op zich. Mensen willen vooral hun talenten ontwikkelen. Ze ontplooien zich individueler, ze worden mondiger, nemen autonoom beslissingen, zijn aan hun vrijheid gehecht. Tegelijk zijn ook de drempels tussen het statuut van zelfstandige en dat van werknemer verlaagd of weggewerkt. Het sociaal statuut van de zelfstandige werd geoptimaliseerd, wat de trend ook versterkt.”  

Bij de mensen die in bijberoep startten jonger dan 20 jaar, stapt meer dan 40 % over naar hoofdberoep. Dat is nieuw en niet echt verrassend. Vroeger was een loopbaan als zelfstandige vooral bij kinderen van zelfstandigen een optie. Nu krijgen alle studenten de boodschap dat een carrière als zelfstandige ook te overwegen is. Met effect, blijkbaar”, besluit Nadine Morren. 

 

Informatie: www.acerta.be  

BECI Community 18 november 2019
Deel deze post
Archiveren