Advies voor uw bedrijfsproject? Studenten kunnen helpen!

24 april 2019 door
BECI Community

Nieuwe ondernemingspistes verkennen vraagt niet noodzakelijk veel tijd en middelen. Schakel bachelorstudenten van de opleiding Handelswetenschappen of Business Administration in. U ontvangt advies van een team young potentials met een open geest en een frisse blik. Als resultaat krijgt u een consultancy paper gepresenteerd met een duidelijk onderbouwde analyse en haalbare oplossingen. De studenten helpen u bij een concreet probleem uit uw eigen bedrijfspraktijk.

Het bedrijfsproject vormt het eindwerk van de bacheloropleiding, waarbij een brede waaier aan onderzoeksvragen aan bod kunnen komen. Uw onderzoeksthema kan te maken hebben met export, strategie, marketing, maatschappelijk verantwoord ondernemen, bedrijfsfinanciering, HRM, entrepreneurship, international business, accountancy en fiscaliteit, maar ook logistieke en operationele vraagstukken.

Mogelijke onderwerpen

 • Welke nieuwe markten of exportregio’s zijn interessant voor uw organisatie?
 • Hoe kan de operationele efficiëntie van industriële processen verhoogd worden in uw bedrijf?
 • Hoe krijgt u een beter zicht op de winstgevendheid van uw producten of diensten?
 • Welke mogelijke communicatiekanalen zijn het meest geschikt voor de promotie van uw product?
 • Wat is de impact van de nieuwe fiscale regelgeving op uw organisatie?
 • Hoe kan het milieubeleid binnen uw organisatie geoptimaliseerd worden?
 • Hoe ziet het business plan voor uw e-commerce activiteiten eruit?

Voordelen voor uw bedrijf

 • Onderzoek op maat van uw bedrijf
 • Studententeam formuleert verschillende haalbare en concrete adviezen
 • Wetenschappelijk onderbouwd
 • Frisse en vernieuwende ideeën
 • Onder begeleiding van een docent die als interne coach optreedt
 • Projecten in het Nederlands of Engels

Hoe verloopt het project?

 • Stap 1 U dient uw projectvoorstel met een concreet managementprobleem in tussen februari en juni. Uw voorstel wordt intern gescreend zodat een meerwaarde voor alle partijen gegarandeerd is.
 • Stap 2 Voor de start van het project maken ze een projectovereenkomst en sluiten ze de nodige verzekeringen af. Discretie en geheimhouding zijn gegarandeerd, ook na afloop van het project.
 • Stap 3 Bij het begin van het academiejaar (eerste helft oktober) worden het team van 2 of 3 studenten, de opdrachtgever en de interne coach samengebracht. In overleg wordt de onderzoeksvraag afgebakend.
 • Stap 4 Het studententeam besteedt het academiejaar aan het uitvoeren van het onderzoek en verzamelt en interpreteert de onderzoeksresultaten. Op regelmatige tijdstippen worden feedbackmomenten ingelast met de studenten, opdrachtgever en de interne coach.
 • Stap 5 Het studententeam formuleert verschillende duidelijk onderbouwde adviezen of werkt een concreet haalbare oplossing uit die u meteen kunt implementeren in uw bedrijf. In mei rondt het studententeam het project af en worden de eindresultaten beoordeeld.

Testimonials

Een team van studenten werkte samen een bedrijfsproject uit in opdracht van De Enter vzw. De studenten kregen er de opdracht een bruikbaar managementdashboard te creëren.

Yvo Michiels, adjunct-directeur De Enter vzw:

Wij werken al enkele jaren samen met studenten die voor ons een bedrijfsopdracht uitvoeren. Deze samenwerking hebben wij telkens als zeer positief ervaren. Vorig academiejaar werkten de studenten voor ons een interactief managementdashboard uit voor onze sociale werkplaats en de kringloopwinkel. Het resultaat was een praktische en bruikbare tool die een meerwaarde betekende voor onze organisatie.

Ook het bedrijf Festool schakelde een studententeam in om het online aankoopgedrag van hun eindklanten te analyseren.

Sandy Vander Vreken, marketing manager Festool:

De studenten analyseerden aan de hand van een vragenlijst het internetgedrag op onze website. Zij werkten zeer zelfstandig aan het project en hadden slechts in beperkte mate nood aan extra coaching. Ze gingen na een korte uitleg onmiddellijk zelf aan de slag. De werkrelatie verliep vlot en de timing werd gerespecteerd. We hebben nuttige informatie gehaald uit de resultaten die onze online strategie naar de toekomst heeft gevormd. Wij zijn dan ook zeer tevreden over het eindresultaat en willen de samenwerking graag verderzetten in de toekomst.

Meer info?

Margot Vanden Eynden of Frederik Van Assche

Dienst Corporate Relations Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

margot.vandeneynden@kuleuven.be – tel.+ 32 2 300 22 82

frederik.vanassche@kuleuven.be – tel.+ 32 3 201 18 80

 

 

 

BECI Community 24 april 2019
Deel deze post
TAGS 
Archiveren