Valentin Richard: 22 jaar oud, serial entrepreneur, van Menu Next Door tot Koudetat

13 maart 2019 door
BECI Community

Valentin is bij uitstek een ambassadeur van de ‘French tech’. Hij leerde coderen, websites creëren en projecten uitwerken (GlassStories, WebHunter …) en dit alles op dertienjarige leeftijd, in zijn kamertje, voor zijn PC. Hij is vandaag 22 en CEO van Koudetat (joint-venture van The Family), een gratis platform gericht op het aanleren van ondernemerschap. 

Jij begon je ondernemerscarrière op dertienjarige leeftijd met je blog WebHunter. Daarna stapte je een waar succes tegemoet met GlassStories. In welke mate hebben deze twee stappen van jou een van de jongste Franse ondernemers gemaakt?  

In die tijd runde mijn schoonbroer een medium rond voetbal. Ik vond dat tof en dacht dat ik iets gelijkaardigs moest opstarten. Dat soort aanpak vind je bij veel ondernemers: het namaken van iets dat je goed kent en waarmee je je kunt vereenzelvigen. Dit nabootsingsgedrag begint altijd met iets in de directe omgeving, iets vanzelfsprekends. Ik heb toen beslist eveneens een eigen medium op te richten. Mijn schoonbroer heeft me geholpen en mij getoond hoe ik te werk moest gaan. Ik heb leren coderen en mijn website beheren. Het geweldige met internet is dat kennis een commodity wordt. 

Je zat nog op de schoolbanken toen je hiermee bent begonnen. Ik veronderstel dat je ‘savonds, na de school, zat te schrijven? 

Ik heb de gaming en high-tech blog WebHunter zonder de minste ondernemingsstrategie gelanceerd. Ik deed dit echter heel nauwgezet. Ik moet toegeven dat ik steeds de ambitie heb gehad om er iets groots en sterks van te maken. Elke avond zat ik aan de computer Engelstalige artikelen te vertalen over onderwerpen die mij aanstonden. Al dit vertaalwerk heeft mij geholpen vaak terugkerende onderwerpen op te vangen en in te zien hoe ik moest schrijven. Ik ben op die manier snel overgestapt van nabootsen naar creatie. 

Hoe ben je er in geslaagd de aandacht van merken op jou te vestigen?  

Met de tijd heb ik steeds meer aan zichtbaarheid gewonnen. Zo gaat dit nu eenmaal op het internet! Zelfs als je website slechts een honderdtal bezoeken per dag ontvangt, volstaat het dat eentje daarvan invloedrijk is om plots aandacht te krijgen. Ik begon mails te ontvangen. In die tijd waren er nog zeer weinig blogs. De merken begonnen mij producten toe te sturen. Ik herinner me nog dat ik op dertienjarige leeftijd in mijn kamer zat en dat UPS bestelwagens nagenoeg dagelijks telefoons en computers kwamen leveren. Ik schreef daarover een artikel dat soms 6000 keer werd gelezen en het merk was tevreden. Na verloop van tijd ben ik daar echt in opgegaan. Ik heb agentschappen gecontacteerd en evenementen georganiseerd.  

Wat was je grootste uitdaging?  

De wil om echt iets anders te gaan doen. Ik voelde me al een zonderling op school. Het concept van millennials krijgt veel aandacht. Onze generatie heeft iets bijzonders. Onze ouders beweren trouwens dat wij verschillend zijn. Sommigen onder ons zijn er echter overtuigd van geraakt dat zij een merkwaardige missie op aarde te vervullen hebben. Ik ben waarschijnlijk een van die jongeren!  

Dit vraaggesprek kunt u integraal beluisteren op de podcast Next Step: https://www.beci.be/podcast. 

 

Een boeiende podcast … 

Fresh Air: Terry Gross animeert de radio-uitzending NPR Fresh Air in de Verenigde Staten. Zij focust op diepgaande en verrassende gesprekken over allerlei boeiende thema’s (wetenschap, politiek, cultuur, astrofysica …) 

BECI Community 13 maart 2019
Deel deze post
Archiveren