Overheidsopdrachten

De 10 meestgestelde vragen

1. Wat is een overheidsopdracht?

2. Waar overheidsopdrachten vinden die georganiseerd worden?

Overheidsopdrachten moeten worden bekendgemaakt in het Bulletin der Aanbestedingen van zodra zij een geraamde waarde hebben van € 139.000 (excl. BTW) en in het Supplement van het Europees Publicatieblad van zodra de geraamde waarde van de opdracht de Europese drempelbedragen bereikt (i.e. € 214.000 (excl. BTW) voor opdrachten voor leveringen en diensten en € 5.350.000 (excl. BTW) voor opdrachten voor werken). De bekendmakingen kunnen worden teruggevonden op e-Notification: e-Notification (publicprocurement.be) Deze drempels zijn van toepassing voor 2020 en 2021.

Opdrachten die worden gegund via de “onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking” in de klassieke sectoren moeten niet worden bekendgemaakt. Een dergelijke plaatsingsprocedure kan o.m. worden georganiseerd wanneer de goed te keuren uitgave niet meer dan € 139 000 (excl. BTW) bedraagt. In dit specifieke geval moet de aanbestedende overheid echter wel ten minste drie ondernemingen contacteren en uitnodigen om een offerte in te dienen. Ook een opdracht van beperkte waarde (i.e. een opdracht met een geraamde waarde van minder dan € 30 000 € (excl. BTW)) moet niet het voorwerp uitmaken van een bekendmaking.

3. Wat zijn de Europese drempelbedragen sinds 1 januari 2020?

4. Kan ik onderhandelen met de aanbestedende overheid over mijn offerte?

5. Wat is een selectiecriterium?

6. Wat is een toekenningscriterium?

7. Moet een onderneming volledig aanbieden wat de aanbestedende vraagt?

8. Wie moet de offerte ondertekenen?

9. Volstaat het dat de aanbestedende overheid enkel een overzicht van de behaalde punten communiceert?

10. Kan een onderneming de gunningsbeslissing van een aanbestedende overheid betwisten?