Coachinghulp


Relaties, emotioneel beheer, psychologische hulp

Om relaties te bevorderen, de digitale ondernemersgemeenschappen te integreren en later een van hen te kiezen. In de Brusselse regio vertegenwoordigt BECI het grootste netwerk van onafhankelijken en leiders.

Deze gemeenschappen zullen een „sneeuwbaleffect” genereren. De contacten van uw contacten zullen ook de jouwe worden.

Om de effectiviteit van uw procedures te waarborgen, plan alle nuttige media: LinkedIn profiel, bijgewerkte website, visuele presentatie media,…

Gereedschap: CRM, soms heel eenvoudig, stelt u in staat om uw relaties te beheren. Geschiedenis, data crossroads, belangen, herstelperioden, enz. Het is bijna onmogelijk om zonder te doen als je hoopt te kunnen vertrouwen op een dynamisch netwerk.

De terugvorderingsperiode zal bevorderlijk zijn voor een hernieuwde verbinding met anderen. Maak er dus gebruik van!

Beci


Links naar de specifieke pagina’s van de socialeverzekeringsfondsen

Partena

Xerius

Securex

Liantis

Groupe S

Entraide

Acerta


Links naar sociale en belastingdiensten

FOD Financiën

RSVZ

RSZ

RVA

Endettement

Uit vele waarnemingen en studies blijkt dat 20 % van de taken werkelijk van vitaal belang is voor het bedrijf en dat slechts een minderheid daarvan een reële mate van urgentie heeft.

Met andere woorden, dringende maatregelen ontbreken niet, maar zijn vaak van zeer relatief belang.Dit is zeker aangetoond in deze periode van crisis.

Het woord „dringend” betekent niet „belangrijk”, verre van.Wat „belangrijk” is, is alles dat „naar het doel gaat”, het doel bereikt en, voor het moment, overleeft.Wat dringend is, is wat snel moet worden gedaan zonder noodzakelijkerwijze noodzakelijk te zijn.Eerste advies, in deze crisisperiode (en herstel dat zal volgen):

Een opsomming van alle problemen die zich voordoen

Van begins af aan de belangrijkste problemen aanpakken, die van vitaal belang lijken

Alle oplossingen die het meest toegankelijk lijken te zijn, schriftelijk opsommen

Advies inwinnen van adviseurs en individuen, na uw eerste analyse

Handel! Doe het!

Maak een planning met uitsluitend de belangrijke taken; evacueer alle accessoire zaken om te focussen op de meest belangrijke en tevens dringende zaken

Breng vervolgens pas andere taken opnieuw op gang;

Veel wederzijdsen en professionals nemen initiatieven die ook ons applaus vragen.

Net als het beroep van figuur, dat we ook heel luid toejuichen omdat ze op dit moment een beetje vrijwillig werken, worden de zielenknijpers gemobiliseerd.

Eerder gereserveerd voor gevallen van professionele burn-out en zorgverleners dicht bij zieke mensen, worden groepen psychologen opgericht en zullen toegankelijk zijn voor alle mensen die lijden aan psychologisch lijden.

Psyformed en psy.Be, bieden luisterlijnen verzorgd door vrijwillige psychologen, ten behoeve van medisch en paramedisch personeel, die in de frontlinie werken tegen de ziekte.

Ook voor ons en onze klanten hebben verschillende psychologen elkaar ontmoet op het www.psysolidaires.org -platform om iedereen – werknemer, ondernemer, handelaar, enz. – die lijdt aan deze sociaal en economisch moeilijke maatregel, gratis online individuele sessies aan te bieden.

Het Centra voor Algemeen Welzijnswerk blijft hun diensten, zowel per telefoon, chat als per e-mail, aanbieden aan slachtoffers van huiselijk geweld, ook in het kader van voortdurende begeleiding. Betrokkenen kunnen informatie vinden in 22 talen over de beschikbare hulp en de  www.we-acces.eu en ​www.luisterendeoren.be.

Om u te helpen uw bedrijf opnieuw te bekijken, is er een effectief hulpmiddel: het Business Model Canvas.

Deze tool helpt je om de belangrijkste elementen van je bedrijf in kaart te brengen en ze te organiseren in een samenhangend geheel (bekijk de videopresentatie).  

 • Kolom 1: Mijn klanten. Het centrum van je zorgen. Focus op hun problemen, hun behoeften en de waarde die je brengt.
 • C2:Klantrelatie: Nu is het tijd om jullie relatie te optimaliseren. Houd uw klanten op de hoogte, deel met hen. Ze zullen het zich herinneren als de crisis voorbij is.
 • C3:Distributiekanalen: Nu is de uitgekozen kans om over te schakelen op digitaal! Deel uw expertise via een e-book of webinars. Integreer e-commerce in uw bedrijf. Er zijn tal van eenvoudig te integreren platforms.
 • C4:Waardepropositie: Aanpassing aan de situatie:leveren uw diensten op duizelingwekkende tijden om de realiteit van uw klanten te ontmoeten?Snelheid?Solidariteit?
 • Kolom 5-6-7: Activiteit, middelen en belangrijke partners. Het is ook tijd om prioriteit te geven. Focus op wat impact heeft, bundeling van middelen, het ontwikkelen van partnerschappen die je samen in staat stellen om te voldoen aan de behoeften van klanten, het elimineren van onnodige activiteiten en kosten, enz.

Enkele nuttige tips

 • Eenmaal afgerond kan je de oefening met andere ondernemers doen om te genieten van een externe blik. Confronteer jezelf dan met de ogen van experts, Beci zal je zijn expertise brengen!
 • Er zijn verschillende tools beschikbaar (gratis of niet) on-line om u vertrouwd te maken met de methode. Voorbeeld: Tuzzit

Je hebt te maken gehad met veel problemen, een stopzetting van de activiteit? Ben je klaar om een nieuwe activiteit te herop te starten? Dus je bent een RE-starter: een starter die de luxe van ervaring heeft, maar die waakzaam moet blijven zoals elke starter.

Hier zijn enkele nuttige tips:

 • Sleep de pannen van het verleden niet mee. Om uzelf te doen herleven, is het in de eerste plaats noodzakelijk te hebben gerouwd en de redenen voor het falen ervan te begrijpen. U moet er ook voor zorgen dat u op de hoogte bent van de administratieve en juridische aspecten van uw vroegere situatie. Dit is een voorwaarde om te kunnen bouwen op een stevige basis.

Er is een GRATIS programma gefinancierd door de Kamer van Koophandel en het Brussels Gewest om ondernemers te ondersteunen die een bedrijfsfaillissement (faillissement, liquidatie, stopzetting) hebben meegemaakt. Welkom, groei, kom terug. Het programma wil ondernemers helpen om te gaan met een drievoudig trauma (familiaal, professioneel en financieel) door hen eerst te helpen begrijpen en aanvaarden en vervolgens een nieuw professioneel project te definiëren (in loondienst of als ondernemer).

 • Bepaal een project naar je eigen beeld. Definieer een realistisch project in lijn met uw middelen (materieel en immaterieel).Wat zijn mijn ambities en wat zijn mijn middelen? Wilt u uw eigen freelance bedrijf starten? Een klein bedrijf opzetten of een bedrijf dat bestemd is om te groeien, internationaal te gaan of gefranchised te worden? Er zijn verschillende opties, dus wees duidelijk en pas uw strategie aan op basis van uw keuze.
 • Kies de juiste formule. Start een bedrijf met minder risico dankzij structuren die je toelaten om je sociale rechten te testen en te behouden (Smart , Job Yourself  ...), krijg gratis ondersteuning van de lokale economieloketten, of kies voor een gekwalificeerd netwerk met Beci (Kamer van Koophandel) en zijn Starter-programma. Start je als zelfstandige of in de vorm van een bedrijf om de risico's te beperken? Lees meer over de mogelijkheden, risico's, voordelen en kosten van de verschillende opties.
 • Omring uzelf met andere ondernemers. Cconfronteren, uitwisselen, delen van netwerken en goede plannen. Omring uzelf met gekwalificeerde experts: boekhouders, belastingbeambten, advocaten. Zoals u weet, zal het pad bezaaid worden met valkuilen vanaf het begin.
 • Zich focussen op de markt. Een aanzienlijk deel van de starters faalt omdat hun product/dienst niet aan een marktbehoefte voldoet. Maak gebruik van een Lean Start Up methodologie. Richt klein, confronteer de markt snel, hoor wat het tegen je zegt, pas je aan, grijp kansen aan en roteer snel.
 • Gisteren ondernemen is niet hetzelfde als vandaag ondernemen. Denk digitaal, denk groen. De wereld beweegt, de wereld verandert, dus blijf bij met de realiteit waarin je evolueert. RBC investeert massaal in de circulaire economie, dus let op; digitaal biedt veel kansen, dus wees u ervan bewust.


NUTTIGE DOCUMENTEN

Administratieve documenten, voorbeeldbrieven, documentsjablonen om u te helpen

Raadplegen

RECHTSBIJSTAND

Uitstel van huur, huidig contract, mede-eigendom, gerechtelijk reorganisatieplan

Lees meer

FISCALE STEUN

Btw-teruggave en -uitstel, betalingsplan, voorbeelddocumenten om u te helpen

Lees meer

SOCIALE STEUN

Overbruggingsrecht, vermindering van sociale zekerheidsbijdragen, telewerkkosten, werkloosheidsclaim

Lees meer

FINANCIËLE STEUN

Informatie over regionale steun, preventieve diagnose, overdracht van kredieten voor ondernemingen

Lees meer

EVENTS

Netwerk, blijf op de hoogte van de laatste wettelijke bepalingen of versterk uw vaardigheden.

Bekijk de agenda

Wij genieten de steun van talrijke partners: de Brusselse balie, de boekhoudkundige verenigingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Federatie van Notarissen , de solidariteitsbank Crédal , de vereniging “Question Santé”, de sociale groep Partena , , onafhankelijke deskundigen, enz.

Onze diensten zijn uniek in België. Absolute vertrouwelijkheid is gegarandeerd. Wij zijn een initiatief van BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry) met de financiële steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .


Coaching - BECI