Al meer dan drie eeuwen Brussels ondernemerschap

 

Wist u dat Beci in feite niet bestaat – althans niet als rechtspersoon? En toch is de organisatie al meer dan 300 jaar oud. Zin om meer te weten over de roots en de geschiedenis? Welkom in onze tijdmachine.

 

Beci is de koepelorganisatie van twee vzw’s: de Kamer van Handel en Nijverheid van Brussel (KHNB) en het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB). Deze twee onafhankelijke verenigingen delen dezelfde identiteit en middelen.

 

Een kamer van Koophandel voor Brussel

Oorspronkelijk waren kamers van koophandel verenigingen van kooplieden en ondernemers. Ze werden vrijelijk opgericht om gemeenschappelijke doelen na te streven: namelijk de verdediging van collectieve belangen, de organisatie van handel en beroepen enz. De oudste dergelijke organisatie werd in 1599 in Marseille in het leven geroepen.

Deze entiteiten vervingen geleidelijk de gilden van het Ancien Régime en werden de drijvende kracht achter de economische ontwikkeling. Over de hele wereld bestaan er vandaag meer dan 12.000 kamers van koophandel. Ze zijn ook op alle niveaus actief: lokaal, regionaal, nationaal, Europees en internationaal. Samen vormen ze het grootste en machtigste netwerk van ondernemersorganisaties.

De Kamer van Handel en Nijverheid van Brussel (KHNB) werd in 1703 over de doopvont gehouden. De KHNB publiceerde ter gelegenheid van haar 300 e verjaardag een herdenkingsbrochure over haar oorsprong en geschiedenis. Dit document kunt u hier in PDF-formaat downloaden . Het document staat bol van informatie en anekdotes. Een greep hieruit:

  • Waarom de Kamer van Koophandel van Brussel werd opgericht … in Ieper;
  • De rol die Filips V van Spanje of Napoleon in zijn geschiedenis speelden;
  • Hoe en waarom de Kamer van Koophandel de Lakenmakersgilde ging vervangen;
  • Hoe en waarom de Kamer in 1795 werd ontbonden, in 1802 gerestaureerd, in 1875 afgeschaft en enkele maanden later meteen weer opgericht;
  • Waarom de Kamer van Koophandel sinds 1935 is belast met de uitreiking van de certificaten van oorsprong voor de export.

 

De mondigheid van de Brusselse ondernemingen

We maken meteen een sprong van 268 jaar voorwaarts en belanden op 4 maart 1971, de dag waarop 36 ondernemingen (waaronder de Kredietbank, de Generale Bankmaatschappij, de brouwerij Wielemans-Ceuppens, Delhaize, Fabricom, Solvay of bijvoorbeeld nog de UCB) het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB) oprichtten. 1971 was ook het jaar van de eerste Belgische Staatshervorming. Duidelijk geen toeval, want de doelstelling van het onmiddellijk door zijn Vlaamse en Waalse tegenhangers VEV en UWE erkende VOB was natuurlijk om de Brusselse bedrijven te vertegenwoordigen binnen de nieuwe gewestelijke sociaaleconomische structuren, in dit geval de Agglomeratie Brussel, die later het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zou worden.

In dit opzicht kreeg het VOB een aantal mandaten en zetelde het in verscheidene gewestelijke organen, waaronder de Brusselse Economische en Sociale Raad. Vijf decennia later vervult het VOB nog steeds deze functies.

 

Beci, de vanzelfsprekende toenadering

De gemeenschappelijke belangen van de KHNB en het VOB zetten de twee organisaties al snel tot een dialoog aan. Een symbolisch belangrijke stap werd in 2000 gezet met de vestiging van beide organen op hetzelfde adres.

In 2006, zes jaar later dus, organiseerden de KHNB en het VOB hun structurele toenadering via een samenwerkingsovereenkomst. Zij bundelden hun middelen en verdeelden de taken: het VOB zou de werkgevers vertegenwoordigen terwijl de KHNB de dienstverlening aan bedrijven zou verzekeren. Het jaar daarop namen beide entiteiten een gemeenschappelijke naam aan: Brussels Enterprises Commerce and Industry (Beci): een enkele identiteit die alle aspecten van het economische leven in Brussel omhelst.