Citizenfund, een ongewone investeringscoöperatie

30 januari 2018 door
BECI Community

Is een coöperatie niet de beste manier om een project in de kringloop- of de deeleconomie te ondersteunen? Tot deze conclusie kwamen Alain Boribon en de andere zes oprichters van Citizenfund, een burgerlijke investeringscoöperatie gericht op projecten van de economische transitie, in Brussel uiteraard, maar ook overal in België.

 

De oprichters van het jonge, in november over de doopvont gehouden Citizenfund zijn allen ondernemers. Sommigen ontwikkelden een ware deskundigheid in de begeleiding van ondernemingsprojecten. Zij weten dus heel goed met welke moeilijkheden de dragers van nieuwe projecten soms kampen, meer bepaald wanneer zij grenzen trachten te verleggen met een concept dat aanleunt bij de kringloop- of de deeleconomie. Een ‘gewone’ starter heeft soms al de grootste moeite om aan geld te geraken; stel u voor wat de uitdaging kan zijn voor dragers van een alternatief project die zeker een mooie toekomst tegemoet gaat, maar nog alles te bewijzen heeft! Zij stuiten meestal op veel wantrouwen bij klassieke geldschieters, die zich veel meer op hun gemak voelen met conventionele projecten.

Het concept van Citizenfund wil projectdragers helpen om hun plan te valideren, om gemakkelijker toegang te krijgen tot de nodige financiering dankzij de inbreng van de leden van de coöperatie, en om op die manier hun activiteit duurzamer te maken. “De tussenkomst van Citizenfund bij de validatie en de aangeboden begeleiding maken samen het verschil met een crowdfundingplatform”, vertelt Alain Boribon. Citizenfund werd trouwens niet toevallig als coöperatieve vennootschap opgericht. “Door zijn manier van werken en een aanpak die niets te maken heeft met wat platformen voor speculatieve investeringen te bieden hebben, grijpt Citizenfund terug naar de oorspronkelijke geest van de coöperatieve vennootschappen, waarin alle leden kunnen hun zeg hebben. Ons gedragen als een ‘coöperatie van coöperatieve vennootschappen’ is onze roeping, zodat de mensen die bij het initiatief zijn betrokken, ook kunnen deelnemen aan een ruimere en enigszins verveelvoudigde beweging. Wij dromen ervan al gauw de grenzen van Brussel te overschrijden en projectdragers overal in België en – wie weet – misschien ook in het buitenland te mogen helpen.”

 

Geen gewaarborgd rendement

Door één of meerdere aandelen te kopen in Citizenfund, stelt de coöperator (als natuurlijke of rechtspersoon) “zijn spaargeld ter beschikking van transitieprojecten. Er wordt geen enkele rendement gewaarborgd, maar de verscheidenheid van geselecteerde projecten en de validering ervan door het team laten toe het risico drastisch terug te schroeven”, beklemtoont Alain Boribon. Nu de rentevoeten van klassieke spaarrekeningen het vriespunt benaderen, is dit zeker niet te verwaarlozen. Met een minimale inbreng van 250 euro (de waarde van één aandeel in Citizenfund), krijgt de burger of de rechtspersoon al een stemrecht dat evenveel waard is als dat van een natuurlijke of rechtspersoon die meerdere aandelen zou bezitten. Het principe van de coöperatieve vennootschappen – namelijk één stem voor elk lid – wordt hier strikt geëerbiedigd. De oprichters van Citizenfund verzekeren bovendien dat het selectieproces strenge criteria zal naleven, volledig transparant zal zijn en de nodige maatregelen zal treffen om elke belangenvermenging te vermijden. “Het selectiecomité zal een beroep doen op een vertegenwoordiger van de oprichters, twee deskundigen van wie de mening doorslaggevend zal zijn, en twee door hun gelijken aangewezen coöperatoren. In alle gevallen zullen alle coöperatoren worden benaderd om het project al dan niet goed te keuren”, licht Alain Boribon toe. Een waarnemer zal er bovendien voor moeten zorgen dat het ondersteunde project wel degelijk de vooropgestelde richtlijnen blijft volgen.

“Met ingebrachte bedragen tussen 250 en 5.000 euro zal Citizenfund kunnen investeren onder de vorm van een lening of kapitaal in ondernemingen die transitieprojecten ontwikkelen: projecten die aanleunen bij de kringloopeconomie, de functionele economie of de deeleconomie.” Naast de financiële dimensie en het doel om jaarlijks anderhalf miljoen euro te vergaren, is er vooral de wil om een echt netwerk aan te leggen tussen deze spelers en inspirerend op te treden naar andere ondernemers en projectontwerpers toe. Let’s cross fingers…

Lees ook ons artikel over Genius cycle.

BECI Community 30 januari 2018
Deel deze post
Archiveren