Hoe verkrijgt u een subsidie van het Brusselse Gewest?

24 februari 2020 door
BECI Community

[Coproductie] Jaarlijks kent het Brusselse Gewest een budget van nagenoeg 30 miljoen euro toe aan de ondernemingen op zijn grondgebied. Toch beginnen veel bedrijven er niet aan, uit onwetendheid of angst voor administratieve rompslomp. Vergt het dan zoveel moeite en tijd om een subsidie te verkrijgen? Dimitri Van Rossum is hoofd van de dienst Subsidia bij KBC Brussels. Zijn mening leest u hieronder.

 

Moet je echt een specialist inschakelen om gewestelijke subsidies te verkrijgen?

Bedrijven die zich door een specialist laten begeleiden, besparen veel tijd en vermijden een pak administratie. Vandaag ontvangt slechts de helft van de Brusselse bedrijven de premies die ze aanvragen. Maar met de tussenkomst van een specialist wordt het verzoek in 95% van de gevallen ingewilligd. Bovendien blijven veel subsidies onbekend. Een op de twee bedrijven is in feite niet op de hoogte dat die subsidies bestaan. De andere helft weet niet hoe je ze kunt verkrijgen. De bedrijfswereld kampt op dat vlak met een schrijnend gebrek aan informatie. Ook daar heeft de adviseur een rol te spelen.

 

De procedure lijkt zo omslachtig te zijn dat kleine bedrijven gewoon geen subsidies aanvragen. Gelijk of ongelijk?

Tja … Dat ze de kans niet willen wagen, valt te betreuren. Maar vaak hebben ze niet de nodige menselijke middelen om eraan te beginnen. Dat is jammer. Als de aanvraag volgens de wettelijke procedure wordt ingevuld, is die een efficiënte manier om geld te krijgen voor de groei van de onderneming. Bij Subsidia bedraagt de gemiddelde toegekende subsidie per dossier 34.000 euro. (Een subsidie kan variëren van 10.000 tot 350.000 euro.)

 

De bedrijfssubsidies ondergingen in 2019 een hervorming. Wat zijn de belangrijke veranderingen?

Er is inderdaad veel veranderd. Een aantal subsidies is verdwenen, voornamelijk op het gebied van consultancy en marketing. Dat vind ik persoonlijk erg jammer. Werden ze vergeten? Het is best dat de nieuwe staatssecretaris die vraag zelf beantwoordt. Ook de steun voor de aankoop van onroerend goed werd tot een derde herleid. Andere vormen van steun zijn verbeterd. Zo bijvoorbeeld steunmaatregelen op het gebied van diversiteit in ondernemingen (mensen met een handicap, senioren …). De tijd die nodig is om de steun te ontvangen is gelukkig gevoelig verkort en de procedure verloopt nu eenvoudiger omdat alles voortaan elektronisch gebeurt. Ten slotte is de toegangsdrempel van aanvragen verlaagd.

 

Wie komt voor die steunmaatregelen in aanmerking en wanneer moet de aanvraag worden ingediend?

Ondernemingen hebben hier natuurlijk recht op. Maar dat geldt ook voor zelfstandigen (in bijberoep inbegrepen). De aanvraag moet absoluut minstens één maand voor de investering en zelfs voor de ondertekening van een offerte worden ingediend. Voor subsidies die verband houden met vorming, geldt eveneens een termijn van een maand. In het geval van consulting volstaat het dat de aanvraag ten laatste twee weken op voorhand wordt ingediend. Die termijn is belangrijk. Eén dag te laat en er wordt met de aanvraag geen rekening gehouden.

 

Zijn er nog andere instanties waar een Brusselse onderneming zich kan aanmelden om steun te krijgen?

Naast de enveloppe van 30 miljoen euro bestaan er inderdaad nog heel wat andere vormen van overheidssteun. Voorbeelden zijn het Brussels Waarborgfonds, Brussels Finance of Innoviris.

Meer weten?

Beluister ons interview met Dimitri Van Rossum in zijn geheel. (In het Frans)

Voor verdere informatie downloadt u best de gratis gids voor Brusselse subsidies, gepubliceerd door Beci en KBC Brussels.

 

 

Contacts Subsidia

Dimitri Van Rossum, Head of Subsidia@KBC Brussels, T. 02 429 81 07

Stéphane Tondeur, Assistant Subsidia@KBC Brussels, T. 02 429 44 71

subsidia@kbcbrussels.be

www.kbcbrussels.be/subsidia

 

BECI Community 24 februari 2020
Deel deze post
Archiveren