Vermogensbeheer: oplossingen voor ondernemers en zelfstandigen

4 januari 2019 door
BECI Community

KBC Private Banking Wealth ondersteunt haar klanten bij hun successieplanning. Wij onderzoeken denkpistes en bedenken oplossingen die het best bij elke persoon passen. Kortom, advies voor zowel het bedrijf als de zelfstandige. 

De oorzaken van verrijking komen vaak aan bod. Die van verarming veel minder. Merkwaardig is wel dat er, onder de Angelsaksen althans, drie hoofdoorzaken voor verarming bestaan: echtscheiding, de overdracht van het patrimonium naar de tweede generatie en slechte beleggingskeuzes. Net daarom is het zo belangrijk om een successie goed te plannen”, zegt Xavier de Bergeyck, expert bij KBC Private Banking & Wealth. “Iedereen zou zich moeten afvragen ‘Wat staat mij te wachten als er iets gebeurt met mijn bedrijf en/of mijn vermogen in het algemeen?’ Wij zijn er om de mensen te adviseren en een globale visie op dit vraagstuk te schetsen.” 

Xavier De BergeyckDeze kwestie is vrij divers: activa kunnen namelijk van roerende, onroerende, financiële of een andere aard zijn. Daarnaast verandert de wetgeving voortdurend en biedt ze meer flexibiliteit op het gebied van successieplanning. Xavier de Bergeyck: Een voorbeeld: als u vandaag drie kinderen hebt, kunt u de erfenis in drie gelijke delen verdelen, of één van de drie kinderen 4/6 geven en de andere twee elk 1/6. Onze rol bestaat erin denkpistes voor te leggen die leiden tot de beste oplossingen. Laten we hier onmiddellijk verduidelijken dat wij uiteraard niet de plaats innemen van de advocaten in fiscale aangelegenheden of notarissen die deze oplossingen zullen uitvoeren.” 

KBC Private Banking hecht veel belang aan bedrijven en meer in het bijzonder aan overdrachten binnen familiebedrijven. En dat geldt ook voor zelfstandigen. Dit komt tot uiting in de nieuwe pensioenovereenkomst voor zelfstandige natuurlijke personen. Naast de traditionele Vrij Aanvullende Pensioentoezegging (VAPZ) is het met KBC Private Banking ook mogelijk om een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) te sluiten. De VAPZ laat zelfstandigen al toe om een fiscaal voordelig aanvullend pensioen op te bouwen, temeer daar sommigen tot 60% van hun premies kunnen recupereren. Het enige nadeel: de samen te stellen premie is beperkt tot maximaal 8,17% van het netto belastbaar inkomen, met een absoluut maximum van 3.187,04 euro. 

De nieuwe POZ neemt deze beperking weg en biedt vele voordelen: de premies worden betaald volgens de 80%-regel, berekend op basis van het gemiddelde referentie-inkomen, zelf berekend op basis van de winsten of inkomsten van de laatste drie boekjaren. Deze 80%-regel houdt in dat het totale pensioen (wettelijk en aanvullend) niet meer dan 80% van het referentie-inkomen mag bedragen. Een belastingvermindering van 30% op de premies wordt toegekend als deze grens niet wordt overschreden. De POZ biedt ook de zekerheid van een gegarandeerd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling; een gunstige inkomstenbelasting van 10% (+ gemeentebelasting) in geval van betaling van het laatste kapitaal bij overlijden of bij pensionering; of de mogelijkheid tot het sluiten van een aanvullende overlijdensverzekering. 

Wenst u te weten wat een POZ voor u inhoudt? Vraag dan een simulatie aan bij KBC Private Banking. Geef eenvoudigweg uw referentie-inkomen voor de laatste drie jaar. Wees er ten slotte van bewust dat u zelfs met een relatief laag referentie-inkomen nog steeds een POZ kunt sluiten. Het is dus niet nodig om veel te verdienen om een aanvullend pensioen op te bouwen. U kunt beginnen met het maximale belastingvoordeel uit uw VAPZ te halen en dit vervolgens aan te vullen met het POZ-belastingvoordeel. Het voordeel van een storting onder een VAPZ kan gemakkelijk dubbel zo groot zijn als bij een POZ. 

 

 

BECI Community 4 januari 2019
Deel deze post
TAGS 
Archiveren