Tijdelijke bescherming tegen afsluiten stroomvoorziening

16 januari 2023 door
BECI Community

Ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: Brusselse regering wil KMO’s beschermen die dreigen afgesloten te worden van stoomleveringen.

De Russische militaire agressie tegen Oekraïne, de opgelegde sancties en de tegenmaatregelen hebben ernstige economische gevolgen voor de hele Europese interne markt. De invasie heeft geleid tot een aanzienlijke daling en verstoring van de gasvoorziening. Het gevolg is hogere gasprijzen. We kenden al een stijging van de gasprijzen voor de Russische inval. Door de hoge gasprijs is ook de prijs van elektriciteit aanzienlijk gestegen. Een deel van onze stroomproductie gebeurt immers met gas.

Deze situatie, waarin de marktprijzen niet alleen zeer hoog zijn, maar ook zeer volatiel, brengt veel bedrijven in de Europese economie in een zeer moeilijke positie.
In deze context gebruikt de Brusselse regering de wijziging van het tijdelijke crisiskader voor Europese staatssteun om de economie te ondersteunen.

Dit ontwerpordonnantie maakt het mogelijk om een noodleveringen in het leven te roepen voor economisch levensvatbare bedrijven die géén contract meer kunnen afsluiten bij een energieleverancier.
Concreet biedt de ontwerpordonnantie de bedrijven die in aanmerking komen de mogelijkheid om bij hub.brussels verzet aantekenen tegen het stopzetten van de levering van stroom door de distributienetbeheerder (DNB).
Is het verzoek ontvankelijk dan wordt de levering of herbevoorrading van de KMO door de DNB gewaarborgd voor een periode van maximaal zes maanden.
De onderneming die tijdelijk door de DNB wordt bevoorraad, ontvangt één enkele factuur voor haar gas- en elektriciteitsverbruik. De KMO kan echter wel worden afgesloten – volgens een in de ordonnantie vastgestelde procedure – indien zij haar rekeningen niet betaalt.
Het tarief voor deze tijdelijke bevoorrading zal door Brugel worden vastgesteld.

BECI Community 16 januari 2023
Deel deze post
Archiveren